Nepodceňujte důsledky průjmových onemocnění

Přestože průjmová onemocnění bývají často podceňována, mohou způsobit těžkou dehydrataci, selhání ledvin i celkový kolaps organizmu. Mimořádně nebezpečná mohou být pro děti, u kterých jsou nejčastější příčinou infekčního průjmu rotavirové infekce. Každoročně v ČR zasáhnou více než 150 000 dětí. Rotaviry jsou totiž velmi odolné viry odolávající většině čisticích prostředků. Přenášejí se nejen osobním kontaktem, ale nákaza číhá na děti i na oblíbených hračkách, na kterých virus dokáže přežít až 10 dní.

Rotaviry ohrožují zejména kojence a děti do dvou let, u kterých mohou způsobit těžkou dehydrataci, která může vést až k úmrtí kojence. Nejtěžší průběh mívá první prodělaná infekce. Světová zdravotnická organizace proto doporučila všem zemím zavést na svém území preventivní očkování pro kojence (doporučení je dostupné na webu odborné společnosti: www.vakcinace.eu).

„Rotavirovým nákazám lze účinně předcházet pomocí vakcíny, která se podává ve formě sladkého roztoku ústy. Zkušenosti ze zahraničí ukázaly, že očkování je bezpečné a země, které očkování přijaly, zaznamenaly pokles případů průjmových onemocnění a pokles počtu hospitalizovaných dětí. Proto Česká vakcinologická společnost ČLS JEP vydala doporučení očkovat zdravé kojence co nejdříve od 6 týdnů věku,“ říká předseda společnosti prof. MUDr. Roman Prymula, CSc., Ph.D.

Příspěvek na očkování poskytuje rodičům například pojišťovna VZP.

Hrozí dehydratace i selhání ledvin

Infekční průjem může u dítěte způsobit těžkou dehydrataci, která může vyústit až ve ztrátu vědomí, selhání ledvin a kóma. Přestože většina dětí překoná infekci v domácím ošetření, asi 4 tisíce dětí mladších 5 let jsou ročně pro infekční průjmy v České republice hospitalizovány, a přibližně 40 tisíc případů dětí s infekcí vyžaduje lékařskou péči. 35 % procent všech hospitalizovaných dětí je dokonce umístěno na jednotce intenzivní péče. V nemocnici pak dítě zpravidla podstoupí žilní rehydrataci pro doplnění tekutin a minerálů. Výjimečně (0-1 případ/rok) i v České republice dochází k úmrtí dítěte na rotavirovou infekci.

Infekční průjmová onemocnění u dětí:

  • Způsobují odvodnění organismu a narušení rovnováhy iontů a minerálů.
  • Zpravidla stačí domácí ošetření, těžší případy však vyžadují i hospitalizaci v nemocnici.
  • Typické příznaky jsou zvracení, vodnatý průjem a teplota.
  • Nejčastější důvod hospitalizace s infekčním průjmovým onemocněním u dětí jsou rotavirové nákazy.
  • Rotavirovým onemocněním lze předcházet očkováním, kdy se imunizační složka podává ve formě kapek do úst dítěte.

Použité zdroje:

1) Acheson D. Foodborne diseases update: Current trends in foodborne diseases. Medscape Infectious Diseases, 2001, http://id.medscape.com/Medscape/ID/journal/2001/v03.n0../mig-pnt-mid1017.ache.htm

2) Cost burden of rotavirus gastro-enteritis in Czech Republic, Final Report. CEEOR Institute s.r.o., 2013, data on file

Vložit komentář

Komentáře slouží ke svobodné výměně názorů či vyjádření názoru na dané téma. Váš příspěvek ale přitom nesmí jakýmkoliv způsobem porušovat zákony ČR, zejména nesmí propagovat národnostní, rasovou, náboženskou či jinou nesnášenlivost. Je také třeba respektovat soukromí jiných lidí, a proto je zakázáno zveřejňovat soukromé údaje o jiných osobách. Výslovně je zakázáno komentovat léčivé přípravky vázané na lékařský předpis. Redakce si vyhrazuje právo bez předchozího upozornění odstranit komentáře, které porušují výše uvedená pravidla.

Do komentářů prosím nevkládejte dotazy ohledně zdravotního stavu, pokud potřebujete poradit, můžete se zeptat v sekci PORADNA. Děkujeme za pochopení.