Průjmová onemocnění

Průjmem se myslí změna charakteru vyprazdňování ve smyslu častějších řidších stolic, než je u konkrétního jedince obvyklé. Žádná jiná tělesná funkce není proměnlivější, ani více ovlivněna zevními vlivy. To, co jeden pacient hodnotí jako průjem, může být u druhým vnímáno jako zácpa. Normální frekvence defekace se totiž pohybuje od dva až třikrát denně do dva až třikrát týdně. Nelze tedy obecně říct, jak častá stolice už je průjem a co je ještě „v normě“.

Průjem jako choroba i průjem jako příznak

1. Mnoho onemocnění a dokonce i ta, která se přímo netýkají zažívacího traktu, se projevují průjmem. Jde o choroby nejrůznějšího původu od neurologických přes endokrinní, srdečně cévní, gynekologické až po ledvinná či poruchy imunitního systému. Na tomto místě se jimi nelze ani zběžně zabývat. Jejich léčba spočívá jak v terapii základního onemocnění, tak v odstranění tohoto příznaku (viz dále).

2. Onemocnění postihující zažívací trakt jsou provázena změnou charakteru stolice velice často. Nemusí jít jen o choroby žaludku a střev, ale i záněty v dutině ústní mohou ovlivnit střevní motilitu. Často se ani nemyslí na to, že nedostatečně rozžvýkaná potrava v důsledku defektního chrupu může vést k průjmovému onemocnění. Onemocnění slinivky břišní, jater a žlučníku se též mohou projevit zvýšenou střevní peristaltikou, i když průjem není hlavním a patognomonickým příznakem.

3. Střevní záněty představují velkou skupinu chorob, jejichž hlavním příznakem jsou řidší a častější stolice, mnohdy i s patologickou příměsí hlenu či krve. Záněty lze pro přehlednost rozdělit na ty, jejichž prvotní příčinou nejsou mikroorganismy – tzv. nespecifické záněty a na infekční gastroenterokolitidy, přičemž nemusí být postižena celá zažívací trubice ve svém průběhu. Mezi nespecifické záněty, které někteří autoři dělí ještě na primární – tedy bez známé vyvolávající příčiny – a sekundární – se známou vyvolávající příčinou patří onemocnění typu ulcerózní kolitidy, Crohnovy choroby, radiační kolitida nebo zánět provázející divertikly tlustého střeva. Diagnostika a léčba těchto onemocnění však patří do rukou gastroenterologů.

S tzv. infekčními průjmy se setkáváme v nejširší zdravotnické praxi a často i mimo ni. K nejčastějším bakteriálním původcům v našich krajích patří salmonely, shigely, campylobacter, yersinie. Obzvláště těžký průběh vyvolává Vibrio cholerae, což býval i u nás kdysi původce cholerových epidemií. V současnosti je výskyt tohoto onemocnění na našem území sporadický. Ohrožuje však životy tisíce lidí v rozvojových či přírodními katastrofami postižených zemích, všude tam, kde není zajištěn dostatek nezávadné vody a únosné hygienické podmínky. Známé jsou i parazitární střevní nákazy častěji získané a importované ze zemí s nižší socioekonomickou a především hygienickou úrovní. Avšak virové střevní infekce postihují v menších epidemiích středoevropany poměrně často. Zvláště rotavirová onemocnění mívají u malých dětí velice nepříjemný průběh. Pro infekční původ svědčí zvýšená teplota až horečka, schvácenost, zvracení (ne vždy), bolesti břicha a příměs hlenu a krve ve vodnaté stolici.

Pouhé vyjmenování všech příčin průjmů by vydalo na samostatnou učebnici. Z praktického hlediska je důležité ještě připomenout psychické působení a vliv stresu na střevní motilitu. Například při tzv. dráždivém tračníku dochází k nepravidelnosti ve vyprazdňování jak ve smyslu průjmu, tak zácpy, aniž se podaří prokázat jakoukoli objektivní příčinu. Často však nemocní udávají neshody v rodině, jsou úzkostnější a mnohdy depresivní. V léčbě (po pečlivém vyloučení organického vyšetření) má své místo ujištění pacienta, že netrpí žádnou závažnou chorobou a psychoterapie.

Existuje i choroba, která se někdy označuje jako „žvýkačkový“ neboli osmotický průjem. Dochází k ní, jestliže se ve střevě objeví ve vodě rozpustné nevstřebatelné látky, které zadržují tekutiny. Mezi ně patří, kromě síranu hořečnatého a jiných sloučenin, které bývají obvyklou součástí projímadel nebo anacid, i náhražky cukru – sorbitol a manitol. K úpravě stolice dochází obvykle bezprostředně po vyloučení těchto látek z potravy. V této souvislosti proběhla odborným tiskem před lety zajímavá kazuistika. Třicetiletá letuška byla opakovaně, ale bezvýsledně vyšetřována pro těžké průjmy, a proto byla nakonec hospitalizována. Diagnóza byla stanovena v okamžiku, kdy ošetřovatelka našla v jejím nočním stolku mnoho balíčků žvýkaček. Letuška přiznala, že denně vyžvýká třicet až padesát žvýkaček „bez cukru“, tedy s umělým sladidlem, jehož enormní příjem vyvolal chronické průjmové onemocnění.

Průjem obvykle provází malabsorpce, užívání některých léků (dosti individuálně) často však po antibioticích se širokým spektrem účinnosti, vyskytuje se po střevních operacích apod. Z neúplného výčtu vyplývá, že potkat jedince, který by nikdy netrpěl třeba krátkodobě průjmem, je takřka nemožné.

Zvláštní kapitolu tvoří tzv. průjmy cestovatelů. Ty mají tu nepříjemnou vlastnost, že k nim dojde v tu nejméně příhodnou chvíli a zpravidla pokazí začátek dovolené (někdy i celou) nebo znemožní důstojné vystupování na služební cestě. Při jejich vzniku se kombinuje obvykle více faktorů. Jednak je to změna klimatu (ovšem mnohým stačí jízda z Havlíčkova Brodu do Jihlavy) ve spojení s psychickou zátěží změny prostředí. Jsou lidé, pro něž je cestování tak vzrušující, a to jak v příjemném, tak traumatizujícím smyslu slova, že již několik dní předem trpí „cestovní horečkou“ včetně urychlené střevní pasáže. Přímo na místě pobytu přispívá k vzniku průjmu odlišné složení vody, nezvyklá kuchyně, zvláště je-li pikantnější než bývá v našich krajích zvykem. K tomu se přidávají i mikroorganismy, na něž je „domorodé“ obyvatelstvo zvyklé a žije s nimi s mírové symbióze, ale k cizincům se chovají nepřátelsky. Běžné průjmy cestovatelů bývají málokdy provázeny vysokou horečkou, spíše jen subfebriliemi a mírnou nauzeou. Jejich trvání se počítá spíše na hodiny až dny.

Léčba akutních průjmu

Chronické potíže je lépe konzultovat s lékařem!

Jde-li o průjem jako příznak onemocnění, je nutné léčit jak základní chorobu, tak terapeuticky ovlivnit častost vyprazdňování a doplňovat unikající tekutiny. Obecně se terapie průjmu skládá z dietních opatření, zvýšené dodávky nezávadných tekutin a případně farmakologické podpory.

Dieta

Při průjmu s těžkým průběhem, zvláště je-li provázen zvracením, vynecháme alespoň na 12 hodin jakoukoli stravu s výjimkou tekutin. Podrážděný žaludek klidní ledové minerálky podávané po lžičkách. Jakmile je organismus schopen přijímat potravu, dáváme přednost nemastným nekořeněným jídlům (škrábané jablko, suchá rýže s mrkví, starší pečivo, šlemová polévka). Další den při příznivém průběhu můžeme přidat čirý bujón, nemastnou bramborovou kaši a dále zařazovat nedráždivé snadno stravitelné pokrmy. Tato doporučení však představují obecné vodítko, protože každý typ průjmu i každý jedinec má své zvláštnosti, které je nutné respektovat.

Tekutiny

Pomineme-li velice těžké průjmy se zvracením, které vedou k rychlé dehydrataci organismu a které je nutné léčit parenterálním přívodem tekutin, podáváme minerální vody (v cizím prostředí vždy kupované v uzavřeném balení, u nichž výrobce ručí za nezávadnost) nebo čaj z důkladně převařené vody. Nepříliš vhodné jsou ovocné šťávy, nápoje typu Coly, káva, limonády s umělým sladidlem a alkoholické nápoje. Naopak vhodné jsou iontové nápoje, pokud neobsahují sorbitol a manitol. V lékárnách lze koupit speciální čaj proti průjmu.

Přehled běžně užívaných léků, které jsou v současnosti k dispozici v lékárnách.

A) Volně prodejné

  • Aktivní uhlí (Carbo medicinalis, Carbosorb, Carbocit, Carbotox) se užívají u dětí i dospělých v dávkách několika tablet (podle příbalové informace) 2 – 5 x denně. V podstatě nemají tyto přípravky kontraindikace, nejsou toxické a naopak jsou dobře snášeny. Proto představují lék první volby u většiny typů průjmů.
  • Endiaron (tablety, suspenze) patří k střevním antiseptikům používaným v léčbě průjmů infekčního původu. Jeho podávání by nemělo překročit dobu 10 dnů a nemělo by se v krátké době pro možnou neurotoxicitu opakovat. Je vhodný pro děti od školního věku. Před nasazení mladším dětem je vhodná konzultace s pediatrem.
  • Smecta (prášek k přípravě suspense) je přírodní čištěný jíl s vysokou vazebnou kapacitou, jenž je schopen se vázat s hlenem sliznice, a tím tvoří ochranou vrstvu proti infekci i škodlivým látkám. Tak je umožněno rychlejší uzdravování. Nevstřebává se, ale naopak váže toxické látky vznikající působením infekčního agens. Může se podávat i malým dětem. Jeho relativní nevýhodou je jeho chuť, která je však vyvážena výbornými účinky a nepřítomností nežádoucích účinků. Ojediněle může zhoršovat zácpu.
  • Imodium (tobolky, linguální tablety) obsahuje látku (loperamid), který zpomaluje a zmírňuje pohyby střev. Zvyšuje napětí svěrače konečníku a zmírňuje pocit nutkání na stolici i potíže s jejím udržením. Lék je vhodný k léčbě náhle vzniklých průjmů a po poradě s lékařem i k snížení počtu a objemu stolic při déle trvajících potížích. Při podezření na infekční průjem (horečka, krev ve stolici) se nesmí použít! U pacientů s jaterním onemocněním je lépe se nejdříve poradit s odborníkem. Důkazy o bezpečnosti v prvních třech měsících gravidity a při kojení zatím chybí. Mohou jej užívat děti od 6 let. Imodium je velice účinné a jeho forma rychle rozpustných tablet, které z dutiny ústní „zmizí“ bez zapíjení, se stala skutečným hitem v léčbě akutních neinfekčních průjmů, zvláště cestovatelských. Dávkování je uvedeno na příbalovém letáku.

B) Léky pouze na lékařský předpis

  • Reasec (tablety) dříve velice oblíbený má nyní zpřísněné indikace a jeho předpis podléhá zvláštním opatřením jako přípravky z řady opiátů a návykových léků. Tlumí střevní sekreci i motilitu.
  • Léky ovlivňující střevní mikroflóru (střevní eubiotika) se používají spíše jako pomocná léčba chronických průjmů (například Bactisubtil, Hylak forte a další.)
  • K léčbě průjmů infekčního původu může lékař předepsat chemoterapeutika například Ercefuryl (kapsle, sirup).

Všechny přípravky k léčbě průjmu, ostatně jako samo onemocnění, mohou ovlivnit vstřebávání a účinnost ostatních užívaných léků, včetně hormonální antikoncepce!!

Vložit komentář

Komentáře slouží ke svobodné výměně názorů či vyjádření názoru na dané téma. Váš příspěvek ale přitom nesmí jakýmkoliv způsobem porušovat zákony ČR, zejména nesmí propagovat národnostní, rasovou, náboženskou či jinou nesnášenlivost. Je také třeba respektovat soukromí jiných lidí, a proto je zakázáno zveřejňovat soukromé údaje o jiných osobách. Výslovně je zakázáno komentovat léčivé přípravky vázané na lékařský předpis. Redakce si vyhrazuje právo bez předchozího upozornění odstranit komentáře, které porušují výše uvedená pravidla.

Do komentářů prosím nevkládejte dotazy ohledně zdravotního stavu, pokud potřebujete poradit, můžete se zeptat v sekci PORADNA. Děkujeme za pochopení.