S hormonální antikoncepcí po půl století

Tvrdí se o ní, že ovlivnila život lidí výrazněji než internet. Její zrození se datuje do poloviny minulého století. Po dlouhých klinických zkouškách byla dána k dispozici lékařům a jejich pacientkám poprvé v USA v roce 1960 (Enovid) a v Evropě se objevila o rok později (Anovlar). Tehdy obsahovala jedna pilulka tolik hormonů, kolik jich sní současná uživatelka za měsíc.

Zpočátku směla být používána jen jako lék na nepravidelnosti menstruačního cyklu (ačkoli byla vyvinuta jako metoda plánování rodičovství) a směla být předepisována jen vdaným ženám.
Dnes je spolehlivá antikoncepce součástí moderního životního stylu.

V Česku užívá některou z metod moderní antikoncepce více než 50 % žen v plodném věku. Tím se řadíme k nejvyspělejším státům světa. Pilulka má na svědomí i výrazný pokles interrupcí, které mají na ženský organizmus opravdu nepříznivý vliv.

Pilulky hormonální antikoncepce obsahují zpravidla dvě složky – estrogenní a gestagenní.

Estrogenní je stejná – zatím existuje jediná látka – ethinylestradiol – dostatečně účinná i v tabletkové (perorální) formě k tomu, aby zabránila uvolnění vajíčka z vaječníku. Zajímavé je, že byla připravena již v třicátých letech minulého století. Jiné syntetické estrogeny (například estradiol acetát, estradiol valerát) užívané v léčbě gynekologických chorob nemají dostatečné antikoncepční účinky.

Současné pilulky se liší dávkou ethinylestradiolu (15 až 50 mikrogramů).

Gestageny (progestiny)
Jejich účinky jsou podobné přirozenému hormonu, který je produkován v druhé polovině menstruačního cyklu v tzv. žlutém tělísku ve vaječnících (to je hormonálně aktivní tkáň, která vzniká z obalů vajíčka po jeho uvolnění – ovulaci – ve vaječníku).

Progestiny „pomáhají“ blokovat ovulaci, zahušťují hlen děložního hrdla, takže je hůře prostupný pro spermie, ovlivňují děložní sliznici, pomáhají řídit menstruační (pseudomenstruační) cyklus.

V současnosti se používá asi deset syntetických progestinů, které se liší svým vlivem na organizmus.

Většina pilulek je jednofázové – tedy mají po celý cyklus stejné složení. U některých žen však dochází uprostřed cyklu k tzv. krvácení z průniku. Jde-li o silnější krvácení, nebo vadí-li to ženě, mohou vyzkoušet vícefázové pilulky (obvykle třífázové), v nichž jsou dávky hormonů v průběhu cyklu odstupňovány tak, aby napodobovaly přirozený menstruační cyklus.

Vložit komentář

Komentáře slouží ke svobodné výměně názorů či vyjádření názoru na dané téma. Váš příspěvek ale přitom nesmí jakýmkoliv způsobem porušovat zákony ČR, zejména nesmí propagovat národnostní, rasovou, náboženskou či jinou nesnášenlivost. Je také třeba respektovat soukromí jiných lidí, a proto je zakázáno zveřejňovat soukromé údaje o jiných osobách. Výslovně je zakázáno komentovat léčivé přípravky vázané na lékařský předpis. Redakce si vyhrazuje právo bez předchozího upozornění odstranit komentáře, které porušují výše uvedená pravidla.

Do komentářů prosím nevkládejte dotazy ohledně zdravotního stavu, pokud potřebujete poradit, můžete se zeptat v sekci PORADNA. Děkujeme za pochopení.