astmatický chlapec s inhalátorem

Astma? Díky rodino, nechci!

Ženy často před otěhotněním zvažují mnoho věcí, jako je zvýšení příjmu kyseliny listové a zamezení kouření a  pití alkoholu. Ale co příbuzní? Ačkoli je obecné přesvědčení ,  že například  muži nemusejí  změnit  nic v rámci životního stylu, nová studie naznačuje docela něco jiného.

V posledních 6 letech se mezi výzkumníky a genetiky rozvířila diskuze  a zároveň se objevily výzkumy, které měly určit vztah životního stylu rodičů a budoucího potomka. Tedy nikoli genetické mutace, ale vliv stylu života jako obezita, kouření, požívání alkoholu a další neřesti moderního světa, na zdraví budoucího potomka.

bezohledný muž kouříNapříklad výzkumníci  pod vedením profesorky Sarah Robertson z University  Adelaide v Austrálii nedávno potvrdili, že obézní rodič může zvýšit riziko metabolických onemocnění pro vlastní dítě. Stejně tak  European Respiratory Society (ERS) konaná na  mezinárodním kongresu v německém Mnichově v září 2014, uvedla, že kouření otce před početím  může mít vliv na respirační zdraví svých dětí.

Tuto studii,  poskytl a vedl Dr. Cecile Svanes z University v Bergenu v Norsku, kdy vědci použili dotazník k posouzení kuřáckých návyků u více než 13.000 mužů a žen. Zaměřili na počet let kuřáckého období jednotlivce před početím vlastního potomka, výskytu astmatu u jejich dětí a zda rodič skončil dříve, než bylo dítě počato.

Studie zjistila, že u otců – nikoli  u matky – kuřácké období před početím vlastního dítěte má vliv na rozvoj astmatu u dítěte. Navíc se riziko astmatu dítěte  zvyšuje, pokud otec potomka kouřil už před dosažením svého věku 15 let, a toto riziko se zvyšuje počtem délky doby otcova kouření.To naznačuje klinicky významnou úlohu kouření na spermatogenezi s důsledkem rozvoje astmatu. Zároveň tato studie neprokázala vliv kouření matky na astma dítěte.

 

kouřící babička

 

Astma v roce 2015

Na ERS International Congress 2015 konaném v holandském Amsterodamu od 26.-29.9.2015 byl publikován výsledek studie pod vedením profesora Bertila Forsberga, prezentujícího autora studie z Umeå University ve Švédsku. Studie vycházela z faktu předchozí norské studie, poukazující na zvyšování rizika astmatu u dítěte  kuřáků starší generace. Spojili dostupné statistické  údaje Švédska, které v letech 1982-1986 zaznamenali rodičky kuřačky. Těchto matek kuřaček, jimž se v uvedených letech narodila děvčata bylo 44 853. Dnes jsou to již dospělé ženy v rozmezí 29-33 let, které mají vlastní děti, (tedy vnoučata babiček kuřaček). Ačkoli matky těchto dětí nikdy nekouřily, vyšlo najevo, že děti jsou zatíženy 10-22% rizikem vzniku astmatu.

Dr. Caroline Lodge, jedna z autorů této studie a výzkumná pracovnice na univerzitě v Melbourne v Austrálie, studii doplnila o fakt, že již v minulosti se objevovali indicie na možný mezigenerační přenos civilizačních chorob podobně jako tomu u genetických přenosů.

astma inhalátor

Závěrem

Profesor Bertil Forsberg zároveň v rámci konference oznámil, že na výzkumu budou dále pracovat, aby více prozkoumali, zda jsou přenašeči případného astmatického rizika synové nebo dcery babiček kuřaček.

 

A tak na povrch postupně vyplouvá, že sice  známe rizika a dopady kouření na své zdraví, ale dosud nezohledňujeme vlivy kouření na zdravotní komplikace další generace.

 

 

Vložit komentář

Komentáře slouží ke svobodné výměně názorů či vyjádření názoru na dané téma. Váš příspěvek ale přitom nesmí jakýmkoliv způsobem porušovat zákony ČR, zejména nesmí propagovat národnostní, rasovou, náboženskou či jinou nesnášenlivost. Je také třeba respektovat soukromí jiných lidí, a proto je zakázáno zveřejňovat soukromé údaje o jiných osobách. Výslovně je zakázáno komentovat léčivé přípravky vázané na lékařský předpis. Redakce si vyhrazuje právo bez předchozího upozornění odstranit komentáře, které porušují výše uvedená pravidla.

Do komentářů prosím nevkládejte dotazy ohledně zdravotního stavu, pokud potřebujete poradit, můžete se zeptat v sekci PORADNA. Děkujeme za pochopení.