Autisté nerozumí nám a my zase jim

Autismus je jednou z nejzávažnějších poruch dětského mentálního vývoje. Jedná se o vrozenou pervazivní (všepronikající) poruchu některých mozkových funkcí. Důsledkem je, že dítě dobře nerozumí tomu, co vidí, slyší a prožívá.

Duševní vývoj dítěte je díky tomu narušený hlavně v oblasti komunikace, sociálních vazeb (interakce) a představivosti. Odborníci hovoří o tzv. základní diagnostické triádě problémových oblastí vývoje u poruch autistického spektra. Autismus doprovází specifické vzorce chování.
Stupeň závažnosti poruchy bývá různý. Mírná forma má málo příznaků, těžká forma naopak vysoký počet. Problémy se musí projevit v každé části základní diagnostické triády.
Chlapci trpí poruchou častěji než dívky (poměr 4–5:1). Údaje o výskytu poruchy se různí v závislosti na použitých diagnostických kritériích. Za spolehlivý je možné pokládat údaj o 4–5 případech na 10 tisíc dětí.

Příčina autismu zůstává neodhalena

Existuje předpoklad, že určitou roli sehrávají genetické faktory, různá infekční onemocnění a chemické procesy v mozku. Moderní teorie tvrdí, že autismus vzniká až při kombinaci několika těchto faktorů. Autismus je v podstatě syndrom, který se diagnostikuje na základě projevů chování. Projevuje se buď od dětství, nebo v raném věku do 3 let. Porucha určitých mozkových funkcí způsobí, že dítě nedokáže správným způsobem vyhodnocovat informace. Lidé s autismem pak mívají výrazné potíže ve vývoji řeči, ve vztazích s lidmi a obtížně zvládají běžné sociální dovednosti.

Při komunikaci si všimneme:

 • Nereaguje na své jméno
  Neříká, co chce
  Opožděný vývoj řeči
  Nereaguje na pokyny (máme pocit, že nechce poslechnout)
  Někdy působí dojmem, že je neslyšící
  Zdá se, že slyší, ale nikoli ostatní osoby
  Neukazuje a nemává na rozloučenou
  Říkal/a několik slov, ale nyní přestal/a

Postřehy v sociální oblasti:

 • Chybí sociální úsměv
  Raději si hraje o samotě
  Dává přednost sebeobsluze
  Je velmi samostatný/á
  Některé věci dělá velmi „brzy“
  Špatný oční kontakt
  Působí, že žije ve vlastním světě
  Nezajímá se o ostatní děti
  Ostatní lidi dokáže ignorovat

Chová se „jinak“:

 • Záchvaty vzteku
  Hyperaktivita/neschopnost spolupracovat/ negativismus
  Neví, jak si hrát s hračkami
  Zabývá se určitými věcmi stále dokolečka
  Chodí po špičkách
  Neobvyklá fixace na určité hračky (neustále s sebou nosí nějaký předmět)
  Řadí věci do řad
  Reaguje přehnaně na určité materiály či zvuky
  Zvláštní pohyby

Rodiče by měli zbystřit a s dítětem podstoupit vyšetření, pokud:

 • do 12 měsíců nežvatlá
  do 12 měsíců negestikuluje (neukazuje, nemává na rozloučenou)
  do 16 měsíců neužívá slova
  do 24 měsíců spontánně neužívá věty
  ztratí jakékoli jazykové nebo sociální schopnosti v jakémkoli věku

Zdroj: www.autismus.cz

Vložit komentář

Komentáře slouží ke svobodné výměně názorů či vyjádření názoru na dané téma. Váš příspěvek ale přitom nesmí jakýmkoliv způsobem porušovat zákony ČR, zejména nesmí propagovat národnostní, rasovou, náboženskou či jinou nesnášenlivost. Je také třeba respektovat soukromí jiných lidí, a proto je zakázáno zveřejňovat soukromé údaje o jiných osobách. Výslovně je zakázáno komentovat léčivé přípravky vázané na lékařský předpis. Redakce si vyhrazuje právo bez předchozího upozornění odstranit komentáře, které porušují výše uvedená pravidla.

Do komentářů prosím nevkládejte dotazy ohledně zdravotního stavu, pokud potřebujete poradit, můžete se zeptat v sekci PORADNA. Děkujeme za pochopení.