Autismus doprovázejí i jiné poruchy

Mohou být psychického i fyzického rázu. Patří k nim například mentální retardace (u 75 %), epilepsie (u 30 %), smyslové poruchy (např. vady sluchu u 25 %), geneticky podmíněné vady atd. Často se přidružuje problematické chování rozdílné intenzity.

Někteří lidé s autismem mají jen mírné problémy, třeba nemají rádi změny, u druhých se dá pozorovat agresivní nebo i sebezraňující chování. K autismu se často váže také hyperaktivita, neschopnost soustředění nebo výrazná pasivita.

Vyléčit se autismus nedá, ale výsledky se přece jen dostavují

Úplné potlačení příznaků autismu se v 98% případů nepodaří. Ovšem speciální výchova dokáže zmírnit problematické chování (záchvaty vzteku), byl zaznamenán nárůst IQ, zvýšení adaptability a samostatnosti. Pokud děti, které trpí autismem, nemají speciální přístup založený mimo jiné na hluboké znalosti dané problematiky, ocitají se na psychiatrických odděleních s vysokými dávkami psychofarmak nebo jsou vylučovány ze škol, do kterých však úrovní svého intelektu patří.

Jak dětem s autismem nejlépe pomoci

Jediným obecným a prokazatelně úspěšným způsobem je speciální pedagogická péče, která využívá kognitivně behaviorální terapii (metoda zaměřená na proces učení a myšlení). Pokud dítěti svým speciálním přístupem umožníme porozumět okolnímu světu, je stoprocentní šance, že u dítěte dojde ke zlepšení. Speciálně vyškolení pedagogové užívají nejčastěji strukturované učení, které za hlavní považuje nácvik funkční komunikace a individuální přístup v psychoedukaci (metoda, která pomůže vyznat se v sobě, svých stavech a emocích). Vizualizace a strukturalizace jsou základními pilíři přístupu k dětem s autismem.
Péče by měla být komplexní. Svůj podíl by při ní měli zastávat praktičtí lékaři pro děti a dorost, pedopsychiatři, psychologové, neurologové, speciální pedagogové , foniatři, logopedové.

Děti s Aspergerovým syndromem mívají obdobné problémy jako děti s autismem

Intelektově jsou dobře vybavené, některé jsou i výrazně nadané. Naučí se samy číst, rozeznávají brzy číslice a písmena, umí citovat z encyklopedií, hrají šachy, ovládají počítač, mají vynikající mechanickou paměť.

V pěti letech odpovídá slovní zásoba a schopnost vyjadřování věku

Řeč některých dětí je příliš formální a připomíná mluvu dospělých. Děti s Aspergerovým syndromem mívají problémy v chápání sociálních situací, obtížně se vžívají do myšlení a pocitů druhých lidí.
V komunikaci jsou jednostranně zaměřené, mají potíže chápat humor, ironii, metafory, nadsázku. Do kolektivu vrstevníků se zapojují s obtížemi, patří mezi samotáře nebo se chovají natolik odlišně, že nejsou ostatními dětmi přijímány. Často bývají velmi neobratné, mívají potíže s psaním a tělocvikem. Výchova dítěte s Aspergerovým syndromem je velmi obtížná, frekventovaně se vyskytují vývojové poruchy chování, hyperaktivita, poruchy pozornosti a nedostatečná kontrola emocí. V dospívání mohou trpět depresemi, mají sklony k sebepodhodnocování.

Rettův syndrom se týká pouze děvčat

Dívky mají jen částečně autistické chování. Výrazný je velmi malý rozsah pozornosti. V oblasti motoriky se objevuje různá míra ztráty úchopových schopností rukou často doprovázenou závažnými poruchami hybnosti. U dívek, které svými klinickými projevy přesně splňují diagnostická kritéria, se hovoří o klasickém Rettově syndromu (asi 2/3 dívek), u ostatních diagnostikujeme atypický Rettův syndrom (jde o mírnější formu syndromu – dívky chodí a sedí, mluví nebo chybí nějaký typický znak – například nemají menší obvod hlavičky, neprošly obdobím normálního vývoje). U Rettova syndromu byl zjištěn vysoký spoluvýskyt epilepsie.
V České republice se ročně narodí 5-6 dívek s Rettovým syndromem.

Zdroj: www.autismus.cz

Vložit komentář

Komentáře slouží ke svobodné výměně názorů či vyjádření názoru na dané téma. Váš příspěvek ale přitom nesmí jakýmkoliv způsobem porušovat zákony ČR, zejména nesmí propagovat národnostní, rasovou, náboženskou či jinou nesnášenlivost. Je také třeba respektovat soukromí jiných lidí, a proto je zakázáno zveřejňovat soukromé údaje o jiných osobách. Výslovně je zakázáno komentovat léčivé přípravky vázané na lékařský předpis. Redakce si vyhrazuje právo bez předchozího upozornění odstranit komentáře, které porušují výše uvedená pravidla.

Do komentářů prosím nevkládejte dotazy ohledně zdravotního stavu, pokud potřebujete poradit, můžete se zeptat v sekci PORADNA. Děkujeme za pochopení.