Předčasně narozené děti čelí podle studie většímu riziku autismu

Předčasně narozené děti čelí až trojnásobně vyššímu riziku než ostatní, že se u nich projeví autismus. Vyplývá to ze studie amerických vědců z Bostonské univerzity, kterou citovala agentura Reuters.

Vědci studovali skupinu téměř 1000 dětí, které se narodily přinejmenším tři měsíce předčasně. Ve věku dvou let u nich provedli testy, které slouží k odhalení příznaků autismu. Ty odhalily u 21 procent sledovaných dětí.
Podle vedoucího studie Karla Kubana předčasně narozené děti nicméně trpí určitými vývojovými problémy, které nejsou spojeny s autismem, ale mohou mít vliv při jeho diagnostikování. Po očištění výsledků testů o tyto děti se prokázalo, že příznaky autismu lze nalézt u 16 procent sledovaných.
V běžné populaci testy ve dvou letech diagnostikují příznaky autismu u necelých šesti procent dětí. Definitivní diagnózu je však možné stanovit až ve třech letech.
Kuban nicméně zdůraznil, že studie neprokázala, že autismus je způsoben předčasným narozením. „Naopak je možné, že ať už autismus dítěte způsobuje cokoli, může to také vést k předčasnému porodu,“ řekl.
Předčasně narozené děti čelí řadě zvýšených zdravotních rizik. Vedle autismu, který se projevuje nenormální sociální interakcí, opakujícími se vzorci chování a narušenými komunikačními schopnostmi, to jsou například mentální zaostalost, potíže s dýcháním či zrakem nebo ztráta sluchu.

Vložit komentář

Komentáře slouží ke svobodné výměně názorů či vyjádření názoru na dané téma. Váš příspěvek ale přitom nesmí jakýmkoliv způsobem porušovat zákony ČR, zejména nesmí propagovat národnostní, rasovou, náboženskou či jinou nesnášenlivost. Je také třeba respektovat soukromí jiných lidí, a proto je zakázáno zveřejňovat soukromé údaje o jiných osobách. Výslovně je zakázáno komentovat léčivé přípravky vázané na lékařský předpis. Redakce si vyhrazuje právo bez předchozího upozornění odstranit komentáře, které porušují výše uvedená pravidla.

Do komentářů prosím nevkládejte dotazy ohledně zdravotního stavu, pokud potřebujete poradit, můžete se zeptat v sekci PORADNA. Děkujeme za pochopení.