Mimoděložní těhotenství ohrožuje ženy na životě

Těhotenství vzniká splynutím ženina vajíčka a mužovy spermie ve vejcovodu. Z něj se pak oplodněné vajíčko přesouvá do dutiny děložní, v její sliznici se plod uhnízdí a dále se vyvíjí. K tomu je děložní sliznice uzpůsobena a připravena. U 1 – 2 % těhotenství se ale vajíčko do dělohy nedostane. Následkem zánětů, endometriózy, srůstů a jizev, operací na vejcovodech může být jeho cesta znesnadněna, a proto se uhnízdí jinde. Nejčastěji přímo ve vejcovodu nebo vzácně na vaječníku či v dutině břišní. Tento stav je zapotřebí co nejdříve odhalit, jinak může mít pro ženu závažné důsledky.

Plod se může vyvíjet pouze v děloze, na jiném místě se chová agresivně

Mimo dělohu nemá plod výživu. V některých případech proto těhotenství samovolně skončí a rezorbuje se (vstřebá), žena o tom nemusí ani vědět. Potíže nastávají tehdy, pokud se zárodek dále vyvíjí a snaží se zajistit si krevní zásobení v místě uhnízdění, narušuje pak okolní cévy. Svým růstem rozšiřuje vejcovod (který je časem užší než velikost plodu), ztenčují se jeho stěny a hrozí prasknutí. U ženy může nastat šokový stav a při (až několikalitrovém) krvácení do dutiny břišní je žena vážně ohrožena na životě. Nebezpečí se skrývá ve skutečnosti, že mimoděložní těhotenství nemusí mít i řadu týdnů vůbec žádné příznaky.

K příznakům mimoděložního těhotenství ve vejcovodu se dá přiřadit:

 • opoždění nebo vynechání poslední menstruace
 • bolesti různého charakteru – občasné tupé, křečovité, ostrá prudká bolest
 • krvácení žádné nebo slabý hnědavý výtok až krvácení
 • slabost, nevolnost

Pozitivní těhotenský test je signál k návštěvě lékaře

Gynekolog zkontroluje a zajistí:

 • Jaké má žena příznaky, případně obtíže.
 • Samotné gynekologické vyšetření.
 • Hladinu hormonu hCG z moče, ta určí, je-li žena těhotná, ale nerozliší, jestli se jedná o těhotenství přirozené nebo mimoděložní.
 • Hladinu hCG z krve, u mimoděložního těhotenství bývá zpravidla nižší než u nitroděložního.
 • Ultrazvukové vyšetření ukáže, je-li oplodněné vajíčko správně uhnízděno v děloze. Pokud se ho tímto vyšetřením nedaří nalézt, je zde podezření na mimoděložní těhotenství.

Lékař může chtít zkontrolovat také vejcovody a vaječníky. Ačkoli je to málo pravděpodobné, může se stát při vícečetném těhotenství, že zatímco jedno oplodněné vajíčko do dělohy doputovalo, další je uhnízděné jinde.

Při některém mimoděložním těhotenství se může objevit v děloze váček simulující uchycený plod, ale ve skutečnosti je to prázdná dutina.

Co následuje po zjištění mimoděložního těhotenství

Lékař nejčastěji laparoskopicky musí takové těhotenství odstranit. Prováděný výkon záleží na umístění a stavu. Jedná se o:

 • Odstranění oplodněného vajíčka z břišního ústí vejcovodu
 • Naříznutí vejcovodu a následné odstranění plodového vejce
 • Odstranění poškozeného vejcovodu i s mimoděložním těhotenstvím
 • Laparoskopickou metodou lze mimoděložní těhotenství odstranit i z jiných (vzácných) lokalizací v dutině břišní

Pokud z nějakého důvodu není možné provést operaci laparoskopicky, volí lékaři operaci klasickou, břišním přístupem.

Následky mimoděložního těhotenství

 • Možné odstranění vejcovodu.
 • Zvýšené riziko opakovaného mimoděložního těhotenství.
 • Možná neprůchodnost vejcovodu jako tubární (vejcovodový) faktor neplodnosti. Lze ale provést plastiku vejcovodu, záleží ovšem na konkrétním nálezu a velikosti těhotenství.
 • Nepoznané mimoděložní těhotenství přivodí smrt, z plného zdraví, bez varovných příznaků!

Mimoděložní těhotenství se nesmí podcenit!

Pro ženu proto vždy platí:

 • Nedostaví-li se menstruace, neváhat a udělat si těhotenský test.
 • V případě i malé pozitivity rozhodně navštívit gynekologa.

Vložit komentář

Komentáře slouží ke svobodné výměně názorů či vyjádření názoru na dané téma. Váš příspěvek ale přitom nesmí jakýmkoliv způsobem porušovat zákony ČR, zejména nesmí propagovat národnostní, rasovou, náboženskou či jinou nesnášenlivost. Je také třeba respektovat soukromí jiných lidí, a proto je zakázáno zveřejňovat soukromé údaje o jiných osobách. Výslovně je zakázáno komentovat léčivé přípravky vázané na lékařský předpis. Redakce si vyhrazuje právo bez předchozího upozornění odstranit komentáře, které porušují výše uvedená pravidla.

Do komentářů prosím nevkládejte dotazy ohledně zdravotního stavu, pokud potřebujete poradit, můžete se zeptat v sekci PORADNA. Děkujeme za pochopení.