kolečkové křeslo

Revmatoidní artritida

Otevřít zašroubovanou lahev, nastoupit do tramvaje – obyčejné věci, se kterými denně svádí bolestivý boj pacienti s revmatoidní artritidou.

S nemocí žije v Česku přes 100 tisíc lidí všech věkových kategorií.ruce

Až polovina z nich končí kvůli nevratnému poškození kloubů v invalidním důchodu.

Víte, co je…

Revmatoidní artritida postihuje všechny věkové kategorie od malých dětí po seniorský věk. Jedná se o , při němž tělo produkuje látky, které napadají vlastní obranný systém organismu a vytvářejí záněty v podobě bolestivých otoků kloubů, měkkých tkání, někdy jsou napadány oči a vnitřní orgány. Nemoc vyvolává u pacientů chronickou bolest, ztuhlost, zhoršuje funkci a kvalitu života. Bolesti a otoky zasáhnou nejdříve malé klouby rukou, a to symetricky, tedy na pravé i levé části těla najednou. S postupujícím onemocněním se nemoc rozšiřuje i na další klouby – kyčelní, kolenní, ale může zasáhnout i krční páteř. 

revma bolí

Revmatoidní artritida si nevybíráPhoto of a woman in her sixties happily smoking a large cuban cigar. Taken with a fisheye lens.

Revmatické choroby si lidé mylně spojují se stářím, ve skutečnosti však postihují všechny věkové kategorie. Výjimkou nejsou ani děti. Často jde o mladé lidi v produktivním věku, které onemocnění zasáhne ze dne na den a vyřadí je z normálního života.

 

Dříve se věřilo, že jde o nemoc kloubů, dnes víme, že příčinnou je autoimunitní zánět, kdy se imunita pacienta obrací proti němu samotnému. Nejsou známy důvody, proč se tělo takto zachová. Roli mohou hrát genetické faktory, spouštěčem může být stres nebo infekce. U části nemocných může ke vzniku onemocnění přispívat i kouření.

 

Bolí revmatoidní artritida?

revma lékařské ošetřeníRevmatoidní artritida způsobuje nemocným zánětlivé otoky kloubů – zprvu postihuje klouby na rukou, může se rozšířit na velké klouby, krční páteř i vnitřní orgány. S rostoucí aktivitou nemoci dochází k poškození kloubů, které je nevratné. Jejich používání je velmi omezené a bolestivé. Lékaři musí následky často řešit chirurgickými zákroky. Pacienti v nejtěžším stupni onemocnění zpravidla končí v trvalé invaliditě. Odborníci se shodují, že základem úspěšné léčby je
zahájit terapii včas – správně nasazená léčba v počátečních stádiích nemoci a úprava léčebného postupu podle aktuálního stavu pacienta – to vše může projevy choroby omezit nebo zastavit.

Víte, co je…

Střední aktivita nemoci -podle doporučení České revmatologické společnosti jde o míru aktivity onemocnění. Ta se určuje pomocí tzv. DAS skóre, které se počítá podle výsledků krevních testů a posouzení počtu oteklých a citlivých kloubů. U střední závažnosti ještě nedochází k nevratným změnám, ale onemocnění omezuje pacienta v běžném životě. Je to stav, kdy lékaři umí mnohem lépe ovlivnit nemoc a její příznaky a dosáhnout remise onemocnění.

 

Revmatoidní artritida dneška

Dnes se ukazuje, že musíme začít intenzivně léčit již pacienty v časných stádiích nemoci a uplatnit tzv. princip léčby k cíli – nespokojit se jen s nějakým zlepšením, ale snažit se přivést onemocnění do remise nebo alespoň nízké klinické aktivity, tedy snažit se zastavit téměř všechny jeho projevy.novodobá metoda léčení

Tento princip by měl být uplatněn nejen pro nemocné s vysokou aktivitou, ale i pro ty, kteří mají tzv. střední aktivitu nemoci. Není tak důležité, jakými prostředky je remise dosaženo, ale pokud se to nepodaří konvenčními léky, měly by být využity nejnovější přístupy. To je zahrnuto také ve stávajících doporučeních České revmatologické společnosti k léčbě.

 

Jedním z nových přístupů k léčbě revmatoidní artritidy je biologická léčba. Biologické léky ovlivňují ty složky imunitního systému, které jsou zodpovědné za vznik a udržování chronického zánětu.

„Tyto přípravky jsou určené pro nemocné, u nichž selhala konvenční léčba. Hodně nemocných pociťuje zlepšení zdravotního stavu už po první či druhé aplikaci biologické léčby. Mnoho z nich je, často po dlouhé době, schopno znovu normálně fungovat, sportovat nebo chodit do společnosti. Biologika jsou zpravidla kombinována s dalšími chorobu modifikujícími léky, což zvyšuje a prodlužuje účinek léčby,“ popisuje MUDr. Heřman Mann z 1. Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze.

 

Novodobá metoda  naráží na ekonomiku

Podle předsedkyně pacientské organizace Revma Liga Edity Müllerové mají mít čeští revmatici stejný přístup k biologické léčbě, jaký je běžný ve vyspělé Evropě. Zatímco v zahraničí užívá biologickou léčbu až 30 % vhodných pacientů, u nás jsou to stále jednotky procent. Hlavní bariérou jsou finance. Cena léčby se pohybuje mezi 200 až 300 tisíci korun ročně na jednoho pacienta.peníze

Léková komise v roce 2001 rozhodla o tom, že biologická léčba může být hrazena jen pacientům, kteří dosáhli nejtěžšího stupně onemocnění. Bohužel pacienti v tomto stádiu jsou již často v invalidním důchodu a nemohou společnosti vracet náklady vynaložené na léčbu.

Toto rozhodnutí již není v souladu se současnými poznatky o možnostech léčby a mělo by se revidovat.

Ekonomické analýzy hovoří jasně – státu se vyplatí investovat do účinné léčby včas, aby dokázal takového pacienta zachovat déle práceschopného.

 

 

 

Podpořme  nemocné, revmatoidní artritida může potkat každého

U příležitosti Světového dne artritidy, který každoročně spadá na 12. října, připravila Revma Liga společně s Ústavem lékového průvodce informační kampaň pro veřejnost s názvem

Revma výzva:  PODEJ POMOCNOU RUKAVICI

video kampaněrevma

 

Hlavní tváří kampaně je herec Jakub Žáček, který vyzval své divadelní kolegy, aby si na kameru vyzkoušeli speciální rukavice simulující ruce revmatika.


rukavice

Snahou kampaně je vysvětlit veřejnosti, s jakými těžkostmi se musí potýkat nemocní s revmatoidní artritidou a jak negativně nemoc zasahuje do jejich života. Do Revma výzvy se mohou lidé zapojit tím, že si v pondělí 12. října alespoň na chvíli nasadí jakoukoli rukavici, a symbolicky tak podpoří revmatiky.  

Vložit komentář

Komentáře slouží ke svobodné výměně názorů či vyjádření názoru na dané téma. Váš příspěvek ale přitom nesmí jakýmkoliv způsobem porušovat zákony ČR, zejména nesmí propagovat národnostní, rasovou, náboženskou či jinou nesnášenlivost. Je také třeba respektovat soukromí jiných lidí, a proto je zakázáno zveřejňovat soukromé údaje o jiných osobách. Výslovně je zakázáno komentovat léčivé přípravky vázané na lékařský předpis. Redakce si vyhrazuje právo bez předchozího upozornění odstranit komentáře, které porušují výše uvedená pravidla.

Do komentářů prosím nevkládejte dotazy ohledně zdravotního stavu, pokud potřebujete poradit, můžete se zeptat v sekci PORADNA. Děkujeme za pochopení.