Vědcům se podařil průlom v léčbě závislosti na kokainu

Na rozdíl od jiných drog nevyvolává kokain fyzickou závislost. Může ale způsobit závislost psychologickou u zhruba 20 procent uživatelů vedoucí ke ztrátě kontroly nad drogou se všemi zlými následky. Psychologická závislost také trvá i po odvykací kůře, protože mozek si bude na braní drogy navždy pamatovat. Nyní ale vědci z Ženevské univerzity možná našli způsob, jak tuto vzpomínku vymazat s pomocí nové laserové techniky úspěšně vyzkoušené na myších, napsal list Le Temps.

Vědci se soustředili na část nervového systému nazývanou centrum či okruh odměny. Hlavní funkcí této sítě nervových buněk je spojovat klíčová chování – jako je jedení nebo rozmnožování – s pocity potěšení. Informace je přenášena mezi dvěma různými částmi mozku; jedna drží informaci o úrovni uspokojení a druhá registruje kontext.

Tato skutečnost navždy mozek poznamená a vysvětluje, proč dokonce i po letech abstinence může stále člověk vyléčený ze závislosti cítit touhu po droze.

Kokain v mozku abnormálně zvyšuje hladinu dopaminu: látky odpovědné za přenos informací. „Vezměte někoho, kdo bral kokain, na určité místo. Byť abstinující, nebude tento člověk schopný projít stejným místem bez toho, aby část jeho mozkových buněk necítila jisté vzrušení nebo probuzení touhy vzít drogu,“ uvedl hlavní výzkumník Vincent Pascoli.

Jde právě o tuto skrytou paměť mísící kontext a touhu po užití drogy, která podle vědců může jít vymazat. Při práci s myšmi nadopovanými kokainem infikovali některé mozkové buňky virem, který do nich zavedl protein citlivý na světlo, na nějž bylo možné zaměřit laser. S jeho pomocí mohli vědci kontrolovat mozkovou aktivitu a vrátit úroveň přenosu informace k normálu.

Tento proces se ukázal z krátkodobého hlediska jako úspěšný; myši se ve dnech po zákroku chovaly, jako by kokain nikdy nebraly. Dlouhodobý účinek na nich chtějí vědci ještě prozkoumat. A samozřejmě pak by bylo nutné vyzkoušet tuto proceduru na lidech, uvedl list The Temps.

Vložit komentář

Komentáře slouží ke svobodné výměně názorů či vyjádření názoru na dané téma. Váš příspěvek ale přitom nesmí jakýmkoliv způsobem porušovat zákony ČR, zejména nesmí propagovat národnostní, rasovou, náboženskou či jinou nesnášenlivost. Je také třeba respektovat soukromí jiných lidí, a proto je zakázáno zveřejňovat soukromé údaje o jiných osobách. Výslovně je zakázáno komentovat léčivé přípravky vázané na lékařský předpis. Redakce si vyhrazuje právo bez předchozího upozornění odstranit komentáře, které porušují výše uvedená pravidla.

Do komentářů prosím nevkládejte dotazy ohledně zdravotního stavu, pokud potřebujete poradit, můžete se zeptat v sekci PORADNA. Děkujeme za pochopení.