Alzheimer není jen nemoc stáří

V ČR žije asi 150 tisíc lidí s Alzheimerovou chorobou a jejich počet neustále roste. Nepříznivé vyhlídky do budoucna výrazně ovlivňuje fakt, že jde o prozatím nevyléčitelnou nemoc. Existuje ovšem celá řada léků, které dokáží její příznaky „brzdit“, a tím pozitivně ovlivnit kvalitu života pacienta. Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR (ZP 211) za péči o své klienty s Alzheimerem v loňském roce zaplatila celkem 172,4 milionů korun.

V meziročním srovnání jde o nárůst ve výši 16,5 %. „Náklady se loni zvýšily celkem o 24,4 mil. Kč, léčba jednoho pacienta ZP MV ČR stála za rok v průměru téměř 44 000 Kč. Přibývá i nemocných. Zatímco v roce 2016 se jich u nás léčilo 3 596, loni už to bylo o 337 více. V převážné většině jde o osoby nad 70 let. Výjimkou však nejsou ani výrazně mladší pacienti, i když jejich počet ve srovnání se staršími ročníky je malý. Loni jsme evidovali 33 nemocných ve věku 35 až 50 let, avšak přes 3 300 nemocných ve věku od sedmdesáti let. Nemoc postihuje častěji ženy než muže. Z celkového počtu 3 933 nemocných s Alzheimerovou chorobou je přes 2 500 žen,“ říká Hana Kadečková, tisková mluvčí Zdravotní pojišťovny ministerstva vnitra ČR (ZP MV ČR).

Čím starší, tím vyšší riziko Alzheimera
Alzheimerova choroba je závažné onemocnění mozku, při němž dochází k zániku mozkových buněk a následnému ubývání mozkové hmoty. Jde o nejčastější formu demence, tvoří více než polovinu všech jejích typů. Celosvětový počet nemocných se odhaduje na 20 miliónů, v České republice postihuje zhruba 150 000 osob. Obecně demencí trpí ve světě více než 44 miliónů lidí, v roce 2030 se jejich množství pravděpodobně zvýší na téměř 76 miliónů a podle odhadů do roku 2050 dosáhne počet nemocných až 135miliónové hranice.

Největším rizikovým faktorem Alzheimerovy choroby je věk. Ve skupině 65tiletých jsou postiženy zhruba 2–3 % populace, v kategorii od 80ti let výše je pak postižena celá polovina populace. Rozhodně to však neznamená, že mladí lidé jsou zcela bez rizika. Existují i vzácnější formy, jež se projevují už kolem 40. – 50. roku.

Včasná diagnóza je základ
Alzheimerovu chorobu poprvé popsal německý lékař Alois Alzheimer už v roce 1907.4 Její závažnost dokazuje i skutečnost, že ani po 111 letech stále není zcela zřejmá příčina nemoci, a tudíž ani účinná léčba. O to větší roli hraje včasné odhalení příznaků, aby šance na zpomalení projevů nemoci a udržení důstojného života byla co největší. Nejnovější průzkum Alzheimer Europe provedený v pěti evropských státech však ukazuje, že diagnóza bývá mnohdy stanovena se zpožděním. V průměru jde o 2,1 roku, konkrétně v ČR je to 1,6 roku. V okamžiku stanovení diagnózy se zhruba polovina pacientů nacházela v mírně pokročilém stádiu demence (53 %), třetina ve středně pokročilém stádiu (36 %) a 4 % dokonce v těžkém stádiu demence. Téměř polovina pečujících (47 %) poznamenala, že by bylo lepší znát diagnózu dříve.

Hlavním projevem Alzheimerovy choroby je porucha paměti. Člověk zapomíná známé věci, je dezorientovaný v prostoru i čase, ztrácí zájem o své koníčky a práci, zhoršuje se jeho vyjadřování, objevit se mohou také halucinace. Jde o progresivní onemocnění – příznaky se v průběhu času zhoršují. V prvním stádiu nemoci se člověk o sebe zvládne postarat více méně sám, v nejtěžší fázi je zcela odkázaný na pomoc druhých.

Vložit komentář

Komentáře slouží ke svobodné výměně názorů či vyjádření názoru na dané téma. Váš příspěvek ale přitom nesmí jakýmkoliv způsobem porušovat zákony ČR, zejména nesmí propagovat národnostní, rasovou, náboženskou či jinou nesnášenlivost. Je také třeba respektovat soukromí jiných lidí, a proto je zakázáno zveřejňovat soukromé údaje o jiných osobách. Výslovně je zakázáno komentovat léčivé přípravky vázané na lékařský předpis. Redakce si vyhrazuje právo bez předchozího upozornění odstranit komentáře, které porušují výše uvedená pravidla.

Do komentářů prosím nevkládejte dotazy ohledně zdravotního stavu, pokud potřebujete poradit, můžete se zeptat v sekci PORADNA. Děkujeme za pochopení.