ovoce-zdrava-strava-vitaminy

Lze předejít Alzheimerově nemoci stravou?

Vysoké hladiny vitaminů B1, B2, B6, folátu, B12, C, D a E a omega-3 mastných kyselin jsou prediktorem lepšího stavu mentálních funkcí a nižšího rizika Azheimerovy nemoci. To tvrdí výsledky vědecké studie Oregon Brain Aging Study.

To, co vědci léta jen tušili, prokázala aktuální studie oddělení neurologie Oregon Health & Science University v Portlandu v USA publikovaná v prestižním časopise Neurology. Výsledek? Kondice mozku citelně závisí na stravě a správné výživě. Je to dobrá zpráva pro nás všechny. Správná životospráva a vhodné doplňky stravy jsou základem pro předcházení Alzheimerovy nemoci a udržení mozku v dobré kondici do vysokého věku.
Většina doposud uskutečněných studií se zaměřovala na konkrétní látku a její vliv. Několik studií specificky měřilo hladiny různých živin v krvi a studovalo jejich kombinovaný vztah ke struktuře a funkci mozku. Výsledky intervenčních studií s jednou složkou však byly často zklamáním. Předchozí studie například prokázaly, že dlouhodobé užívání kyseliny listové a vitamínu B12 nejen zpomalilo zhoršování výbavnosti z okamžité a dlouhodobé paměti v porovnání s placebem, ale rovněž zlepšovala tyto funkce v průběhu dvou let.

Nejnovější studie se oproti těm předchozím zaměřuje na celý soubor látek, jejich vzájemnou interakci a vliv na mozek. Oregon Brain Aging Study byla zahájena v roce 1989 na oddělení neurologie Oregonské zdravovědné a přírodovědné univerzity. Cílem studie bylo prozkoumat vztah mezi stavem živin a ukazateli zdraví mozku u starších osob bez demence. Tato studie zahrnovala 104 zdravých osob ve věku 87 +/- 10 let s malým počtem známých rizikových faktorů Alzheimerovy choroby. Účastníci absolvovali neuropsychologické vyšetření a vyšetření pomocí magnetické rezonance, která zjišťovala celkový objem mozku, stav bílé hmoty mozku a další parametry. Soubor zkoumaných látek odpovídá složení výrobku Efalex Active 50+, v ČR prodávaným pod názvem Acutil..

Studie potvrdila hmatatelný význam sledovaných látek. Složení živin v krvi přispívá ke stavu kognitivních funkcí u daného jedince 17 %, k celkovému objemu mozku 34 % a k zlepšení stavu bílé hmoty mozku v 9 %. Pacienti s vyššími hladinami omega-3 mastných kyselin měli lepší exekutivní funkce a větší celkový objem mozku.

Naopak u pacientů s vyššími plazmatickými hladinami vitaminů B1, B2, B6, folátu, B12, C, D a E a omega -3 mastných kyselin byly zaznamenány lepší mentální funkce a menší úbytek objemu mozku, což potvrzují i jiné výzkumy. „Největší pozitivní efekt na kognitivní funkce stárnoucích jedinců byl prokázán v případě substituce omega-3 nenasycenými mastnými kyselinami,“ uvádí prof. MUDr. Jiří Raboch, DrSc.

Změny kognitivních funkcí nesouvisí až tolik s konzumací tuků jako takových, ale velmi záleží na jejich složení a na specifických typech (mastné kyseliny saturované, mono- či polynesaturované). Účastníci výzkumu s vyššími hladinami plazmatických trans tuků měli celkově horší kognitivní funkce (paměť, pozornost, jazykové schopnosti, rychlost zpracování a globální funkce) a menší celkový objem mozku.

Prokázalo se také, že nevhodná a nezdravá strava s vysokou kalorickou, avšak minimální nutriční hodnotou působí na mozkovou činnost negativně a může vést k Alzheimerově nemoci, zatímco strava s vysokým obsahem různých vitaminů a omega-3 mastných kyselin může poskytovat určitou ochranu.

Výsledky této studie jsou dalším krokem k prevenci výskytu Alzheimerovy nemoci. Rutinní analýza hladin živin v krvi by mohla pomoci při identifikaci jedinců s vyšším rizikem rozvoje změn kognitivních funkcí a změn objemu mozku, které jsou spojovány právě s Alzheimerovou nemocí.

Mozek v kondici i ve vysokém věku

Podle současných průzkumů se výskyt poruch paměti a demence objevuje již od 50 let a s věkem stoupá. V populaci starších osob se vyskytuje demence zhruba v 15 % a u osob starších 80 let roste výskyt na 20 – 40 %. Podle vyjádření prof. MUDr. Jiřího Rabocha DrSc. se kombinace látek, které jsou obsaženy například v přípravku Acutil, účinně podílí na podpoře paměti a mozkových funkcí a je přínosná v prevenci poruch paměti a oddálení demence.

Vložit komentář

Komentáře slouží ke svobodné výměně názorů či vyjádření názoru na dané téma. Váš příspěvek ale přitom nesmí jakýmkoliv způsobem porušovat zákony ČR, zejména nesmí propagovat národnostní, rasovou, náboženskou či jinou nesnášenlivost. Je také třeba respektovat soukromí jiných lidí, a proto je zakázáno zveřejňovat soukromé údaje o jiných osobách. Výslovně je zakázáno komentovat léčivé přípravky vázané na lékařský předpis. Redakce si vyhrazuje právo bez předchozího upozornění odstranit komentáře, které porušují výše uvedená pravidla.

Do komentářů prosím nevkládejte dotazy ohledně zdravotního stavu, pokud potřebujete poradit, můžete se zeptat v sekci PORADNA. Děkujeme za pochopení.