šťastný seniorský pár

Téma měsíce: Alzheimerova choroba

Demence a Alzheimerova choroba může vést k úplné ztrátě paměti, ovlivňuje nejen schopnost zpracovávat nové nápady, ale také funkci přemýšlet a vzpomínat. Nyní, výsledky výzkumu zveřejněného v pátek 2.10.2015 v Journal of Neuroscience naznačují, že lék používaný v léčbě rakoviny by mohl pomoci znovu získat schopnost vnímat a vzpomínat. Ale vezměme to od počátku.

Alzheimerova choroba je neurologická porucha, při které dochází k smrti mozkových buněk, postiženému způsobuje ztrátu paměti a klesá vnímání okolí i sama sebe. Neurodegenerativní typ demence, začíná mírně kolem po 60. roce a pokračuje lehkou formou zhoršování paměti, spánku, pohybu, samostatnosti i komunikativnosti až do zcela dementního stavu. Kolem 85. roku již až 1/3  seniorů vykazuje Alzheimerovu chorobu. V současné době se odhaduje, že je ve světě kolem 20 miliónů lidí, trpících Alzheimerovou chorobou. V České republice se počet postižených odhaduje na cca 150 000.

Příznaky Alzheimerovy choroby

 • Opakující se otázky nebo konverzace
 • Zapomínání a ztráta osobních věcí
 • Zapomínání na události nebo schůzky
 • Bloudění a schopnost se ztratit na známé trase třeba do obchoduseniorka-demence-osetrovatelka
 • Ztráta chápání  bezpečnostních rizik
 • Neschopnost řídit finance
 • Špatná rozhodovací schopnost
 • Neschopnost plánovat dopředu, časová dezorientace
 • Zapomínání na činnost v průběhu jejího vykonávají
 • Zhoršení smyslového vnímání
 • Neschopnost rozpoznat obličeje nebo běžné předměty, nebo najít předměty, ačkoli jsou na dosah nebo před očima
 • Neschopnost pracovat samostatně s jednoduchými nářadím
 • Neschopnost se samostatně oblékat
 • Porucha mluvení, čtení a psaní
 • Obtížné užívání běžných slov zatímco mluví, váhání při řeči
 • Pravopisné chyby při psaní.
 • Změny v osobnosti a chování, změny nálady, ztráta zájmu, motivace a iniciativy, apatie, asociálnost
 • Ztráta empatie a nespolečenskost

(Je-li 5 a více příznaků, je více než pravděpodobné, že se bude jednat o diagnózu Alzheimerova choroba).

 

 

demence, nemocný mozekNení sice zcela zřejmé, co způsobuje Alzheimerovu chorobu způsobuje, jsou ale  statisticky podložené údaje vyššího výskytu nemoci

 1. u osob s vysokým krevním tlakem
 2. s cukrovkou 2. typu a kouřením
 3. díky vysokému věku  (85 a více let)
 4. díky genetické predispozici

 

 

 

 

Co způsobí demenci, jako je Alzheimerova choroba?

Že se mozkové buňky začnou zmenšovat a umírají  díky absenci acetylcholinu v mozku. Synapse, které přenášejí informace z jednoho neuronu na druhý již nejsou tak pevné a stabilní, přestávají přenášet vzruchy a tím zcela ochromí pacienta. Bohužel zatím neexistuje žádná přímá terapeutická léčba, která tuto situaci zlepší.  Dostupné léky sice nezabrání úbytku mozkových buněk, ale vedou ke zvýšení množství acetylcholinu v mozku a tak zlepšují fungování mozku. Jde o tzv. inhibitory acetylcholinesterázy (blokují činnost látky, která rozkládá acetylcholin).

Víte co je …

Acetylcholin (ACh) je ester kyseliny octové s cholinem, který se váže na acetylcholinový receptor a funguje jako neurotransmiter u mnoha živočichů včetně člověka. Často zprostředkovává přenos vzruchu v centrální i periferní nervové soustavě. V centrální nervové soustavě acetylcholin ovládá vylučování mnoha dalších neurotransmiterů (glutamát, glycin, dopamin). Má tedy mezi neuropřenašeči poměrně výlučnou roli a porucha acetylcholinových drah v mozku může vést až k rozpadu osobnosti. Zajímavou a nebezpečnou roli má acetylcholin ve střevě, kde existují speciální acetylcholinové receptory, jež podporují buněčný růst (což může vést v patologických případech až k rakovinnému bujení).

 

Alzheimerova choroba a pozitivní výzkum

Lék, RGFP966, je v současné době používán  při onkologických terapiích, aby se zabránilo aktivaci genů, které mění normální buňky na rakovinné. Zároveň tento lék činí neurony více plastickými a tak je schopen lépe provést propojení a vytvořit pozitivní synapse, které zlepšují zbystřují paměť.

 

Kasia M. Bieszczad, PhD, vedoucí studie a odborný asistentka na katedře neurobiologie a chování na University of California-Irvine, popisuje tvorbu vzpomínek při Alzheimerově chorobě a jiných neurologických onemocnění jako stav, při kterém si „nevzpomenete, ani na vzpomenutí vzpomínky„, protože jakmile je osoba v pokročilých stádiích nemoci, úplně chybí podnět pro aktivaci činnosti mozku pro vzpomínání.senior-leky-pilulka

Ačkoli byly testy léku na neurobuňky plně provedeny zatím jen u laboratorních potkanů, vykázaly velmi pozitivní výsledky. Lék pomohl  rychleji „přepojit“ mozek, udržet neurony naživu a v pohotovosti a vytvářet vzpomínky, které jsou bohaté na detail a obsah i čas, a to i v obtížných případech.

Potkani, kteří pozřeli lék, oproti ostatním, byli více naladěni na práci, vytříbil se jim sluch a postřeh u akustických signálů, které slyšeli v průběhu svého vzdělávání. Vše ukazuje na skutečnost, že lék pomohl nastavit mozku jak zpracovávat a uchovávat významné zvuky efektivněji – operace, které jsou rovněž důležité pro lidskou řeč a jazyk. U zkoumaného vzorku se zároveň zlepšili vlastnosti pohybu, rozhodnosti a nebyl na mozku nalezen žádný stav vedoucí k destrukci, jako tomu bylo u druhého vzorku potkanů, kteří lék neužívali.

Podle výzkumníků by se mohli stát lidé, užívající léčebný prostředek dlouhodobě aktivními a bystrými, protože již u lidí trpící demencemi s degradací mozkových buněk včetně Alzheimerovy choroby byly shledány pozitivní výsledky při prvních dílčích testech.

 

Závěrem

Přestože je zatím situace ve fázích testů a dílčích úspěchů, již lze pomalu počítat s možností, že nebude trvat dlouho a zdravotnictví bude schopno příznaky demencí zastavit včas před plným rozvojem. Vhání to i naději, že bude moci být zastavena Alzheimerova choroba.

 

 

2 komentáře “Téma měsíce: Alzheimerova choroba”

 1. Moje manželka (74) trpí Parkinsonovou chorobou,ale řešíme v podstatě stejné potíže a problémy jako jsou uváděny při Alzheimerovi i demencí mám pocit,že se tyto choroby prolínají a mohou se vlastně i zaměnit.

  • Michaela-redaktorka 11.11.2015 19:57

   Krásný postřeh pane Milane! Přimělo nás zveřejnit rozdíl mezi oběma nemocemi v novém článku na webu, obě vycházejí coby civilizační choroby, s tím, že ještě další dvě nemoci jsou jim ve své podstatě podobné. Erudovaný lékař záměnu neprovede, i když se může zdát, že jsou si nemoci podobné. Ostatně v podobnost věří i vědci a neustále se vrhají do nových ověření a výzkumů. Ale zatím bez úspěchů.

Vložit komentář

Komentáře slouží ke svobodné výměně názorů či vyjádření názoru na dané téma. Váš příspěvek ale přitom nesmí jakýmkoliv způsobem porušovat zákony ČR, zejména nesmí propagovat národnostní, rasovou, náboženskou či jinou nesnášenlivost. Je také třeba respektovat soukromí jiných lidí, a proto je zakázáno zveřejňovat soukromé údaje o jiných osobách. Výslovně je zakázáno komentovat léčivé přípravky vázané na lékařský předpis. Redakce si vyhrazuje právo bez předchozího upozornění odstranit komentáře, které porušují výše uvedená pravidla.

Do komentářů prosím nevkládejte dotazy ohledně zdravotního stavu, pokud potřebujete poradit, můžete se zeptat v sekci PORADNA. Děkujeme za pochopení.