Demence

Demence je skupina duševních poruch, jejichž nejzákladnější charakteristický rys je získaný podstatný úbytek kognitivních (poznávacích) funkcí, především paměti a intelektu, jako důsledek určitého onemocnění mozku. Následkem takového onemocnění je nejen úbytek paměti a intelektu, ale celková degradace duševních činností postiženého, ztráta schopnosti běžných denních aktivit a nakonec ztráta schopnosti samostatné existence.

V EU trpí demencí více než 6,1 milionu lidí, více než polovina je Alzheimerovského typu (v ČR asi 150 000, z toho kolem 100 000 Alzheimerovou chorobou).

Výskyt demence ve věkových skupinách

60 – 64 let                           0,9 %

65 – 69                                1,3 – 1,5 %

70 – 74                                3,2 – 3,6 %

75 – 79                                5,8 – 6,0 %

80 – 84                                11,8 – 12,2 %

85 +                                     24,5 – 24,8 %

Rizikové faktory vzniku demence

  • Věk: Viz výše
  • Pohlaví: Ženy mají častěji Alzheimerovu chorobou, muži demenci cévního původu
  • Vzdělání: U lidí s vyšším vzděláním je výskyt demencí méně častý
  • Cévní mozkové příhody a jiná cévní onemocnění: Demence se rozvine zhruba u 1/3 lidí po mozkové mrtvici, onemocnění, které poškozuje cévy (hypertenze, cukrovka, onemocnění srdce) bývá častěji provázeno demencí.
  • Kouření a alkohol: Ve stadiu zkoumání. Zdá se, že malé množství (otázkou je jaké) může mít ochranný vliv. Ve větším množství obé škodí.
  • Poranění hlavy: Každý úraz, který je provázen alespoň patnáctiminutovým bezvědomím, zdvojnásobuje riziko pozdější demence.
  • Deprese: Je významným rizikovým faktorem pro vznik demence, riziko je zvýšeno 3 – 4x.
  • Další rizikové faktory: (infekce – syfilis, AIDS; nedostatek vitaminů – B12, thiamin, kyselina listová)

Tělesná a duševní aktivita je jednoznačně ochranný faktor. Je prokázáno, že při učení dochází ke zkvalitnění nervových spojů (možná i vzniku nových nervových buněk) v mozku, tím se zlepšují kognitivní funkce a učení tak působí protektivně. Tělesná aktivita zlepšuje duševní pohodu a mentální funkce (rozhodování, plánování, krátkodobá paměť), odstraňuje úzkostlivost a zvyšuje kvalitu spánku. U starších osob pomáhá tělesná činnost snižovat riziko vzniku demence a Alzheimerovy choroby.

Zdroj: Iva Holmerová, Eva Studnická

Vložit komentář

Komentáře slouží ke svobodné výměně názorů či vyjádření názoru na dané téma. Váš příspěvek ale přitom nesmí jakýmkoliv způsobem porušovat zákony ČR, zejména nesmí propagovat národnostní, rasovou, náboženskou či jinou nesnášenlivost. Je také třeba respektovat soukromí jiných lidí, a proto je zakázáno zveřejňovat soukromé údaje o jiných osobách. Výslovně je zakázáno komentovat léčivé přípravky vázané na lékařský předpis. Redakce si vyhrazuje právo bez předchozího upozornění odstranit komentáře, které porušují výše uvedená pravidla.

Do komentářů prosím nevkládejte dotazy ohledně zdravotního stavu, pokud potřebujete poradit, můžete se zeptat v sekci PORADNA. Děkujeme za pochopení.