Demence

Jde o skupinu duševních poruch. Jejich nejzákladnější charakteristický rys je získaný podstatný úbytek kognitivních (poznávacích) funkcí, jako důsledek určitého onemocnění mozku.

Související příznaky