AUDIO: Alzheimerova choroba

Co se děje v mozku při onemocnění Alzheimerovou chorobou, to lékaři vědí. Co nevědí je, proč se tak děje. I o tom, co jak preventivně, tak v rámci léčby, může pro sebe každý udělat sám, vypráví Doc. Oldřich Vinař.

Je nejčastější ze skupiny demencí. Můžeme ji označit jako chorobné zapomínání. Na začátku stojí poruchy tzv. krátkodobé paměti. Dlouhodobá paměť zůstává v pořádku. Nemocný si vybavuje cesty do školy, události z dětství, ale nemůže si vzpomenout, co měl před chvílí k obědu.

Ještě vážnější jsou pak stavy, kdy si nepamatuje své jméno, bydliště, tváře svých blízkých.  Dříve se mezi laiky Alzheimerově chorobě říkalo skleróza. Dodnes slýcháme, že je to „nemoc“, která nebolí, jen se u ní člověk velmi naběhá.

Tajemná paměť

Paměť je duševní proces, který odráží minulé prožívání a chování člověka v jeho vědomí. Je několik teorií vysvětlujících paměť, ale úplně jasno doposud odborníci nemají. I zapomínání je normální jev, který nám život nejen komplikuje, ale i usnadňuje. Zapomeneme, jak bolí porod, zklamání v lásce nás po letech také přestane trápit. Existují však poruchy paměti v důsledku onemocnění mozku. Obvykle se jim říká demence. Alzheimerova choroba je jednou z nich.

Koho si Alzheimerova choroba vybírá za oběti

Demencí jakéhokoli typu trpí v České Republice přibližně 90 000 lidí nad 65 let. Alzheimerovou chorobou trpí asi 2-2,5% populace. Porucha je způsobena organickými změnami v mozku. Přesná příčina je zatím záhadou i pro lékaře. Demence se ale může projevit i dříve než v 65 letech. Takzvaná Alzheimerova choroba s časným nástupem má výraznější příznaky (porucha řeči, porozumění textu, potíže s počty), naštěstí se nevyskytuje tak často jako pozdní alternativa tohoto postižení.

Co se děje v mozku

Za ztrátou paměti a „podivným chováním“ stojí porucha na úrovní spojení buněk v mozku. U nemocných se tvoří méně acetylcholinu, což je látka zodpovědná za přenos signálu z neuronu na neuron. Také je rychleji odbouráván, takže nedojde k dostatečnému podráždění a informace se dále nepřenese.

Další důležitou roli v průběhu onemocnění hraje patologický protein (bílkovina), který se hromadí mezi buňkami, způsobuje změny v metabolismu neuronů a následně způsobuje zánik buněk, které jsou zodpovědné za „udržení myšlenky“. To je tím důvodem, proč se postižený stále ptá, kdy bude večeře, ačkoli  ji už před půl hodinou snědl.

Nemoc pozastaví léky a trénování paměti

Jestliže už nemoc jednou propukla, zastavit ji nejde. Úplné vyléčení  není možné, ale lze zabránit jejímu postupu. Jako lék se používají tzv. inhibitory acetylcholinesteráz, glutamát (a další excitační – „budivé“ aminokyseliny) a jako doprovodná léčba i ginkgo biloba. V počátečních stadiích má veliký význam podpora a pomoc okolí, která vede nemocného k aktivitám posilujícím duševní pochody. Význam má i tělesná aktivita.

Nejdůležitější je na nemoc přijít včas. Při podezření na Alzheimerovu chorobu u někoho blízkého neváhejte a vyhledejte lékaře. Všímejte si i detailů. Pokud býval váš dědeček profesorem na vysoké škole a ovládal např. pět jazyků, není snadné odhalit, že tři z nich už si nepamatuje. Přitom jen při včasné diagnóze bývá prognóza příznivá. Můžete tak svým blízkým zajistit příjemné stáří bez vážnějších problémů.

Alzheimerova choroba není onemocněním jedince, ale celé rodiny

 V pokročilých případech je pacient odkázán na nepřetržitou péči. Bez „dozoru“ a pomoci opouští příbytek, bloudí, může si svým chováním ublížit, může ohrozit bezděčně a neúmyslně i druhé.

Vložit komentář

Komentáře slouží ke svobodné výměně názorů či vyjádření názoru na dané téma. Váš příspěvek ale přitom nesmí jakýmkoliv způsobem porušovat zákony ČR, zejména nesmí propagovat národnostní, rasovou, náboženskou či jinou nesnášenlivost. Je také třeba respektovat soukromí jiných lidí, a proto je zakázáno zveřejňovat soukromé údaje o jiných osobách. Výslovně je zakázáno komentovat léčivé přípravky vázané na lékařský předpis. Redakce si vyhrazuje právo bez předchozího upozornění odstranit komentáře, které porušují výše uvedená pravidla.

Do komentářů prosím nevkládejte dotazy ohledně zdravotního stavu, pokud potřebujete poradit, můžete se zeptat v sekci PORADNA. Děkujeme za pochopení.