HIV-AIDS

HIV pozitivní a vitamín D

Účinky antiretrovirové terapie při potlačení HIV viru mohou být ovlivněny nedostatkem vitamínu D u dospělých.  Prof. Ezeamam říká, že jsme v éře naděje pro osoby s HIV. Potvrdil, že  účinnost léčby HIV u dospělých může brzdit nízkých hladin vitaminu D.

Odhaduje se, že na světě je 33 milionů lidí HIV pozitivních (jen 1 200 000 z nich je v USA). Nástupem vysoce aktivní antiretrovirální terapie (HAART) (od roku 1996 v USA)  nemoc neznamená okamžitou smrt. Jaký je stav  lidí s HIV pozitivní diagnózou v České republice a celkově o nemoci jsme psali  v článku výskyt AIDS roste, protože jeho rizika podceňujeme.AIDS

 
Antiretrovirová terapie HAART, (tedy léková skupina, vzniklá z inhibitorů HIV proteázy – enzymů nutných k dozrání viru HIV, v kombinaci s inhibitory reverzní transkriptázy), je nesmírně účinná při zpomalení dozrávání a rozšiřování samotné infekce HIV. 

Díky ní nedochází ke vstupu viru HIV do buňky. Antiretrovirová terapie HAART brání, modifikací složitého procesu, viru vstoupit do cílové buňky. Zamezením tohoto průniku, zabraňuje nakažení dalších buněk v lidském těle.Všechny dosud existující a používané léky nejsou zatím schopny zbavit organismus HIV a pouze napomáhají tělu v boji s virem.

 

Projev HIV viru

virus HIVVirus HIV napadá v organismu skupinu bílých krvinek, tzv. CD4+ T lymfocyty (nazývané také pomocné lymfocyty). V těch se množí, později je i zabíjí . Tak se snižuje  jejich počet v těle nakaženého člověka. Bílé krvinky hrají důležitou roli v obranyschopnosti lidského organismu. Jejich pokles vede k selhání imunity a rozvoji onemocnění AIDS. Pokud by nedošlo k žádné léčbě, postupný přenos HIV mezi jednotlivými buňkami infekci rozšíří, poškodí imunitní buňky CD4 a imunitní systém člověka se stane slabší. Následně selhává a člověk je náchylnější k podružným nemocem a infekcím. Čím méně CD4 buněk, tím rychlejší nástup AIDS.

 

Vitamín D obnoví imunitu

Nová studie publikovaná v časopise Clinical Nutrition Amara Ezeamama, odborného  profesora epidemiologie a biostatistiky na Univerzitě Georgia v Aténách, přináší naději a říká:

„S antiretrovirálními léky a antiretrovirovou terapií HAART  lidé s HIV začínají žít déle. Ale ještě delší život jim zajistí dostatek vitaminu D , který urychlí obnovu imunitního systému.“ 

Tým profesora  Ezeamama zkoumal 18 měsíců  398 HIV-pozitivních dospělých léčených metodou HAART.

Údaje zkoumání zahrnovaly i míru  vitaminu D v těle nemocných a porovnávaly výši buněk  CD4  na začátku studie s počtem buněk ve 3., 6., 12. a 18. měsíci.

 

Víte, že

Počet CD4  buněk u zdravých osob je obecně uváděn od 500 buněk / mm 3 do 1200 buněk / mm 3, u žen je o asi o 100 vyšší než u mužů.  Jejich vznik aktivuje  vitamin D, který s T lymfocyty zvyšuje celulární imunitu. Naopak velmi nízký počet CD4 je jedním z ukazatelů, jak zjistit infekci HIV, kdy méně než 200 buněk / mm 3  znamená, že nemoc pokročila v plnohodnotné onemocnění AIDS.

 

396000-389091-310739-hivVědci zjistili, že HIV pozitivní s dostatečnou úrovní vitamínu D na počátku studie i v průběhu, měli rychlejší obnovu imunitní funkce, než účastníci s nedostatkem vitaminu D.

Průměrný rozdíl v počtu buněk CD4 mezi oběma skupinami byl více jak 65 buněk/na mm 3 při každém srovnávacím měření.  Výše buněk CD4 byla větší u mladších účastníků spíše s optimální nebo nižší váhou.
Autoři studie došli  k závěru, že přidáním vitamin D u dospělých HIV-pozitivních léčených metodou HAART dojde k rychlejšímu obnovení imunitní funkce. Ta následně zabrání dalšímu zhoršování stavu pacienta a příznivě jim ovlivní a zajistí kvalitnější život. Zároveň vzniká čas pro pochopení  principu činnosti  HIV virů v souvislosti s léčbou a možností vyvinout přímou léčbu.

 

Vložit komentář

Komentáře slouží ke svobodné výměně názorů či vyjádření názoru na dané téma. Váš příspěvek ale přitom nesmí jakýmkoliv způsobem porušovat zákony ČR, zejména nesmí propagovat národnostní, rasovou, náboženskou či jinou nesnášenlivost. Je také třeba respektovat soukromí jiných lidí, a proto je zakázáno zveřejňovat soukromé údaje o jiných osobách. Výslovně je zakázáno komentovat léčivé přípravky vázané na lékařský předpis. Redakce si vyhrazuje právo bez předchozího upozornění odstranit komentáře, které porušují výše uvedená pravidla.

Do komentářů prosím nevkládejte dotazy ohledně zdravotního stavu, pokud potřebujete poradit, můžete se zeptat v sekci PORADNA. Děkujeme za pochopení.