AUDIO: Která vyšetření vedou k diagnóze CaP

Prof. Jan Dvořáček zdůrazňuje, že muži hlavně ve věku nad 50 let by měli vědět o možném riziku vzniku karcinomu prostaty, ale nejen to.

Nejprve je to prostatický specifický antigen (PSA) jako biomarker, který signalizuje možnost přítomnosti nádorových buněk v prostatě. Jeho množství může být zvýšeno i
u nezhoubného zvětšení prostaty.

 

PSA – prostatický specifický antigen:

  • produkován epiteliálními buňkami prostaty,
  • specifický pro onemocnění prostaty, ne pro karcinom,
  • pro klinické účely používán od 80. let minulého století,
  • cirkuluje ve volné a vázané podobě,
  • je produkován také některými periuretrálními (kolem močové trubice) žlázkami a některými typy nádoru prsu.

Za významnou se považuje hladina vyšší než 2,7 ng/ml. Důležitější ale než samotná výška hladiny je rychlost jejích změn. Ta může naznačovat „nebezpečnost“, tedy rychlost růstu a sklon k metastazování CaP.

Podle dynamiky změn (a dalších pomocných vyšetření) se u nádorů v počátečních stadiích (nádor omezen jen na prostatu) nízkorizikových CaP stanovuje léčebná strategie:

  • agresivní lokální léčba (odstranění prostaty, zevní nebo vnitřní ozařování),
  • aktivní sledování – do doby, kdy nádor začne růst,
  • pozorné vyčkávání (watchful waiting) – u nemocných, kteří nejsou schopni ze zdravotních důvodů nebo pro vysoký věk podstoupit agresivní léčbu, se pozorně sleduje stav, aby byly včas mírněny bolesti a odstraněny potíže.

Urologické vyšetření

Jeho součástí je kromě anamnézy (získání informací o předchozím zdravotním stavu a o průběhu zdravotních obtíží) vyšetření břicha pohmatem (palpační vyšetření), vyšetření prostaty konečníkem (per rectum). Urolog pozná zvětšení prostaty, ale přesný rozsah o změnách na prostatě a velikosti nádoru určí tzv. transrektální sonografické (ultrazvukové) vyšetření prostaty konečníkem: do konečníku se zavede malá sonda, na monitoru se zobrazí prostata a její patologické změny.

Biopsie prostaty

Je diagnostické vyšetření, které spočívá v odebrání vzorků tkáně na histologické vyšetření (vyšetření tkáně pod mikroskopem). Je to malý zákrok prováděný speciální odběrovou soupravou s jehlou. Biopsie se provádí většinou buď přes konečník (transrektálně) pod kontrolou ultrazvuku, nebo se vpich vede přes oblast hráze mezi šourkem a konečníkem (oblast perineální). Odebírá se 6 – 8 malých vzorků. Histologické vyšetření potvrdí diagnózu onemocnění.

Další vyšetření

RTG plic: je prostý snímek plic

CT: počítačová tomografie je rentgenologické vyšetření založené na zobrazování příslušné oblasti těla ve vrstvách a na počítačovém vyhodnocení. Výsledný obraz je podobný řezu příslušnou částí těla a jsou dobře viditelné případné změny. Ke zvýraznění rozdílu se při některých CT vyšetřeních podává kontrastní látka.

IVU: (intravenózní vylučovací urografie) je rentgenové kontrastní vyšetření, které umožní zobrazit ledviny a močové cesty. Kontrastní látka se podává do žíly a ta se vylučuje ledvinami, které se v určitých časových intervalech snímkují.

RIN: (radioizotopová nefrografie) je vyšetření funkce ledvin a močových cest. Jako kontrastní látka se podává malé množství radioaktivní látky do žíly, které se vylučuje močovými cestami a její vylučování je snímáno speciální kamerou.

UTZ: (vyšetření ultrazvukem) je založeno na schopnosti ultrazvuku (zvukové kmity o vysoké frekvenci) procházet tkáněmi a odrážet se na jejich rozhraních. V urologii se používá vyšetření přes konečník (transrektální ultrasonorafie TRUS) a také vyšetření přes stěnu břišní (abdominální UTZ).

Cystoskopie: (endoskopické vyšetření), které pomocí optického přístroje umožní pozorovat vzhled vnitřku močového měchýře. Cystoskop se zavádí močovou trubicí do močového měchýře. U mužů se provádí v celkové anestezii (uspání) nebo epidurální anestezii (znecitlivění dolní poloviny těla), znecitlivující látka se podává do páteřního kanálu do prostoru, kde procházejí míšní kořeny za přítomnosti anesteziologa. Součástí vyšetření může být i odběr materiálu na histologické vyšetření.

Scintigrafie skeletu: je vyšetření kostí pomocí radioizotopů. Lékař aplikuje malé množství kontrastní radioaktivní látky – radioizotopů do žíly, která se ukládá v místech, kde jsou patologické změny ve stavbě kostí. Vyšetření je snímáno kamerou speciálního přístroje, obraz celého skeletu je vidět na monitoru (obrazovce přístroje).

Rektoskopie: (endoskopické vyšetření konečníku), které se provádí pomocí rektoskopu – neohebným kovovým tubusem, který se zavádí do konečníku. Vyšetření není vždy indikováno.

Laboratorní rozbor moče: zjistí přítomnost infekce, krve, hnisu (bílých krvinek), apod.

Vložit komentář

Komentáře slouží ke svobodné výměně názorů či vyjádření názoru na dané téma. Váš příspěvek ale přitom nesmí jakýmkoliv způsobem porušovat zákony ČR, zejména nesmí propagovat národnostní, rasovou, náboženskou či jinou nesnášenlivost. Je také třeba respektovat soukromí jiných lidí, a proto je zakázáno zveřejňovat soukromé údaje o jiných osobách. Výslovně je zakázáno komentovat léčivé přípravky vázané na lékařský předpis. Redakce si vyhrazuje právo bez předchozího upozornění odstranit komentáře, které porušují výše uvedená pravidla.

Do komentářů prosím nevkládejte dotazy ohledně zdravotního stavu, pokud potřebujete poradit, můžete se zeptat v sekci PORADNA. Děkujeme za pochopení.