Léčba karcinomu prostaty závisí na rozsahu onemocnění

To znamená na velikosti a umístění (lokalitě) nádorového ložiska, do jaké míry je onemocnění pokročilé, jsou-li potvrzeny metastázy nádorových buněk, a také na věku a celkovém stavu nemocného.

Hovoříme o postupu léčebném (kurativním) nebo postupu, který zmírňuje obtíže a bolesti (paliativním).

Operace

Radikální prostatektomie je chirurgické odstranění celé prostaty i se semennými váčky. Současně mohou být odstraněny i lymfatické (mízní) uzliny na histologické vyšetření.

Laparoskopie je endoskopické vyšetření dutiny břišní pomocí optického přístroje, který se zavádí přes stěnu břišní a umožní prohlédnutí orgánů dutiny břišní a odebrání mízních uzlin, příp. vzorků tkáně na histologické vyšetření. Laparoskopie se provádí v krátkodobé anestezii.

Transuretrální resekce prostaty TURP je paliativní operační výkon, který se provádí
u pokročilého stupně onemocnění, kdy nádor prostaty utlačuje okolí močové trubice nebo prorůstá do spodiny močového měchýře. Je to chirurgické odstranění prostaty nebo části nádoru cestou přes močovou trubici. Operační výkon se provádí pod kontrolou zraku pomocí cystoskopu, nádor je odstraňován přes močovou trubici operační technikou pomocí speciálních nástrojů a elektrického přístroje, tzv. „elektrického nože“ (elektrocauter).

Všechen odebraný materiál během operace se odesílá na histologické vyšetření, které určí rozsah onemocnění a spolu s dalšími vyšetřovacími metodami je určeno tzv. klinické stadium (stading) I.- IV. stupeň, nebo se můžete také setkat s termínem „Gleasonovo skóre“, které také vyjadřuje závažnost onemocnění.

Radioterapie

Radioterapie je jednou ze součástí komplexní onkologické léčby. Je to léčebná metoda, která využívá ionizujícího záření k ničení nádorové tkáně. Způsob ozařování může být různý podle typu a rozsahu onemocnění.

Zevní ozáření (teleterapie). Záření je vysíláno ze zevního zdroje a působí na přesně vymezený cílový objem obyčejně na nádorové ložisko. Vstupní pole jsou označena značkami na kůži nemocného. Při ozařování pacientů s nádory prostaty je ozařovaný nemocný na ozařovacím lůžku v poloze na zádech. Lékaři zpravidla volí čtyři vstupní pole tak, aby cílový objem byl stejnoměrně (homogenně) ozářen a zároveň byly šetřeny zdravé okolní tkáně.

Vnitřní ozáření (brachyterapie). Zdroj ionizujícího záření se dočasně nebo trvale zavede do objemu prostaty. Zavádění zdrojů je prováděno pod kontrolou ultrazvuku přes konečník nebo hráz (perineum). Zákrok se provádí v krátkodobé anestezii na radioterapeutickém oddělení.

Hormonální léčba

Hormonální léčbu dostávají pacienti, jejichž onemocnění nemohlo být již léčeno jen radikální operací. Léčba hormonální je součástí léčby paliativní. Používá se také v případech, kdy se onemocnění znovu objevilo (recidiva). Léčba snižuje hladinu mužských hormonů (androgenů), které nezpůsobují přímo onemocnění, ale podílejí se na růstu již vzniklého zhoubného nádoru. Hormonální terapie může po dobu několika let zmírnit projevy onemocnění a velmi zlepšit kvalitu života, k úplnému vyléčení však nedojde. Hormonální léčba je zpravidla snášena dobře. Mohou se dostavit lehké zažívací obtíže, pocení, změny sexuální apetence.

Mezi hormonální léčbu řadíme i operační zákrok – chirurgickou kastraci (orchiektomie). Je to chirurgické odstranění varlat. Zákrok je prováděn v celkové nebo jen v místní anestezii. Odstranění varlat provází ztrátu pohlavní aktivity a schopnost ztopoření penisu. Orchiektomii provází i návaly horka (postkastrační syndrom).

Léčba bisfosfonáty

Tyto léky mají jednak schopnost snižovat odbourávání kostní tkáně nádorovými buňkami (metastázy), zpomalují tento proces a působí i proti bolestem (analgeticky). Současně jsou prevencí proti možným patologickým zlomeninám.

Chemoterapie

Chemoterapie je léčba pomocí léků – cytostatik, které ničí nádorové bujení. Cytostatika však nepůsobí jen na nádorovou tkáň, působí také na buňky zdravé tkáně a mají některé specifické vedlejší účinky. U karcinomu prostaty se chemoterapie používá méně často.

Léčba bolesti

Je důležitou součástí paliativní léčby CaP. Mnohdy se první příznaky zhoubného nádorového onemocnění prostaty projeví bolestmi v kostech. Na potlačení bolesti jsou ordinovány léky (analgetika), které mají krátkodobý nebo dlouhodobý účinek, podle druhu a trvání bolesti (bolest akutní – náhlá, bolest chronická – dlouhotrvající).

Vložit komentář

Komentáře slouží ke svobodné výměně názorů či vyjádření názoru na dané téma. Váš příspěvek ale přitom nesmí jakýmkoliv způsobem porušovat zákony ČR, zejména nesmí propagovat národnostní, rasovou, náboženskou či jinou nesnášenlivost. Je také třeba respektovat soukromí jiných lidí, a proto je zakázáno zveřejňovat soukromé údaje o jiných osobách. Výslovně je zakázáno komentovat léčivé přípravky vázané na lékařský předpis. Redakce si vyhrazuje právo bez předchozího upozornění odstranit komentáře, které porušují výše uvedená pravidla.

Do komentářů prosím nevkládejte dotazy ohledně zdravotního stavu, pokud potřebujete poradit, můžete se zeptat v sekci PORADNA. Děkujeme za pochopení.