Depresemi a úzkostí trpí nejvíce ženy středního věku

Ženy středního věku, které se snaží sladit kariéru s péčí o děti a staré rodinné příslušníky, trpí depresemi a úzkostí více než kterákoliv jiná sociální skupina. Vyplývá to ze zjištění britské Národní zdravotnické služby (NHS).

Podle charitativní organizace pro duševní zdraví Mind jsou ženy ve věku kolem 40 a 50 let vystaveny silnému tlaku souvisejícímu se snahou zvládnout odpovědnost za rodinu, domov a zaměstnání.
Každá čtvrtá příslušnice něžného pohlaví ve věku mezi 45 a 64 lety trpí v dnešní době nějakou formou duševní poruchy, což je v posledních 15 letech dvacetiprocentní nárůst. Zhoršení mentálního zdraví je u žen této věkové kategorie výraznější než ve kterékoliv jiné věkové skupině či u mužů, míní odborníci.
Podle studie NHS ženy všeobecně trpí více duševními problémy – nebo o nich více mluví – přičemž 21,5 procenta si jich stěžuje na stres nebo deprese – ve srovnání se 13,6 procenta mužů.
Organizace Mind konstatovala, že čtyřicátnice a padesátnice stále více trpí duševními problémy způsobenými snahou úspěšně nést tíhu odpovědnosti za rodinu, domov a práci.
NHS ve své zprávě dospěla k závěru, že počet žen ve věku od 45 do 64 let trpících běžnými duševními poruchami vzrostl z 20,5 procenta v roce 1993 na 25,2 procenta v roce 2007. Upozorňuje také, že počet žen ve věku od 16 do 74 let, které připustily, že pomýšlely na sebevraždu, stoupl ze 4,2 procenta v roce 2000 na 5,5 procenta v roce 2007.
Ředitel veřejného vzdělávání na Royal College of Psychiatrists dr.Peter Byrne zastává názor, že role ženy se v posledních 15 letech výrazně změnila.
„Tuto specifickou věkovou skupinu pravděpodobně vychovávaly matky, které byly v domácnosti. Téměř jistě jsou nyní pracujícími ženami, a jelikož jsou součástí rodiny se dvěma příjmy, jsou vystaveny silnému finančnímu tlaku,“ říká Byrne. „V mnoha společnostech je nepsaný zákon, že onemocní-li staří rodiče, odpovědnost za péči o ně vždy nese dcera.“

Vložit komentář

Komentáře slouží ke svobodné výměně názorů či vyjádření názoru na dané téma. Váš příspěvek ale přitom nesmí jakýmkoliv způsobem porušovat zákony ČR, zejména nesmí propagovat národnostní, rasovou, náboženskou či jinou nesnášenlivost. Je také třeba respektovat soukromí jiných lidí, a proto je zakázáno zveřejňovat soukromé údaje o jiných osobách. Výslovně je zakázáno komentovat léčivé přípravky vázané na lékařský předpis. Redakce si vyhrazuje právo bez předchozího upozornění odstranit komentáře, které porušují výše uvedená pravidla.

Do komentářů prosím nevkládejte dotazy ohledně zdravotního stavu, pokud potřebujete poradit, můžete se zeptat v sekci PORADNA. Děkujeme za pochopení.