Hypochondrie není simulování nemoci, ale skutečná nemoc

Hypochondrií trpí asi 1% populace, dalších 9 % má slabší příznaky, ale až 20 % z nás má nadměrné obavy o své zdraví. Hypochondrie se vyskytuje rovnoměrně u mužů i u žen. Příčiny jejího vzniku jsou neznámé. Může začít v každém věku, většinou se rozvíjí v rané dospělosti, postiženy mohou být ale i významně starší ročníky. U mužů nastupuje zpravidla okolo třicítky, u žen o deset let později. Člověk se stává posedlý představou, že má jednu nebo více závažných nemocí, zaskočí ho jakýkoli všední pocit, který vyhodnocuje jako nenormální a zmocňuje se ho tíseň.

Spouštěcím mechanismem může být jiná nemoc

Poté, co ji člověk překoná a uzdraví se, ale nepřichází úleva. Dále se odeznělým onemocněním zaobírá. Stále zřetelněji mu vystupuje do popředí myšlenka, že má závažnou nemoc, kterou lékaři nedokázali zatím odhalit. K tomu se přidává pocit uspokojení z péče okolí a různých úlev z nemoci plynoucích. Kořeny hypochondrie mohou pocházet už z dětství, proto odborníci varují rodiče, aby u dětí nespojovali nemoc s odměnou. Nemocné dítě pak mj. může začít zkoušet s rodiči manipulovat, dospělý hypochondr třeba zase svým zaměstnavatelem, protože k nemocnému je přece třeba chovat se ohleduplně. Neexistující nemoc může být zástěrkou pro jiný, skutečný problém, který dotyčný nechce řešit, proto někdy lékaři hovoří o „útěku do nemoci“. Nemocní si často sami „naordinují“ léky, užívají nespočet vitamínů a jiných potravních doplňků. V mezičase pak v literatuře svoji nemoc studují. Odmítají (oprávněnou) pomoc psychologa či psychiatra, raději opakovaně podstupují různá vyšetření u jiných lékařů, aby jim jejich domněnku o nemoci potvrdili.

Příznaky hypochondrie

  • Dlouhodobé zabývání se vlastním zdravotním stavem
  • Trvalé sebepozorování
  • Zaobírání se svou nemocí i po utvrzení lékaře o pevném zdraví
  • Popírání psychické podstaty problému
  • Zveličování obvyklých, normálních, běžných obtíží (bolest hlavy, únava apod.)

Bez rozhodnutí není řešení

Hypochondrie bývá označována jako symptom deprese, někdy se hovoří také o spojitosti s narcismem. Na hypochondrii se dá nahlížet i jako na určité volání o pomoc. Jakkoli to vypadá obtížně, dá se zde aplikovat ono známé: „Pomoz si sám a ostatní ti pomohou.“ Člověk s hypochondrií by se měl rozhodnout, že on sám chce svůj problém řešit. V takovém případě je nutné zamyslet se – a co je ještě těžší – přiznat si příčinu vzniku svých obtíží. To, že je zapotřebí přestat se schovávat za nemocemi, pojmenovat, co stojí za tím. Obava z vlastních nedostatků, strach z opovržení okolí (soukromého nebo profesního) kvůli nesplnění některých úkolů, toho, co se od nás očekává apod. Za sklon k hypochondrii není třeba se stydět, psychika si prostě našla tuto únikovou cestu, jak se vyhýbat něčemu nepříjemnému.

Léčba

Po pevném rozhodnutí by bylo nejlepší zajít na vyšetření k praktickému lékaři. Pokud je hypochondrie vyvolána skutečnou úzkostí nebo depresí, může lékař předepsat anxiolytika nebo antidepresiva. Úzkost u těchto pacientů může lékař snižovat i tím, že je zve na pravidelné kontroly. Pokud neshledá nic závažného ve zdravotním stavu, měla by další cesta rozhodnutého pacienta vést k psychoterapii.

Prevence je obtížná, nikoli zcela nemožná

Hypochondrii se nedá snadno předcházet. Velkou pomocí je domácí zvíře, nutí člověka myslet na zodpovědnost za dalšího člena domácnosti, odvádí ho od úvah o nemocech a dává jeho životu jiný náboj a rozměr. Také cvičení může navodit pocit spokojenosti, například jóga, ale i tanec. Pokud někdo vede činorodý život, většinou se tolik nesoustředí na své fyzické problémy a nezveličuje jejich význam.

Vložit komentář

Komentáře slouží ke svobodné výměně názorů či vyjádření názoru na dané téma. Váš příspěvek ale přitom nesmí jakýmkoliv způsobem porušovat zákony ČR, zejména nesmí propagovat národnostní, rasovou, náboženskou či jinou nesnášenlivost. Je také třeba respektovat soukromí jiných lidí, a proto je zakázáno zveřejňovat soukromé údaje o jiných osobách. Výslovně je zakázáno komentovat léčivé přípravky vázané na lékařský předpis. Redakce si vyhrazuje právo bez předchozího upozornění odstranit komentáře, které porušují výše uvedená pravidla.

Do komentářů prosím nevkládejte dotazy ohledně zdravotního stavu, pokud potřebujete poradit, můžete se zeptat v sekci PORADNA. Děkujeme za pochopení.