Klimakterium moderní ženy

Naše pra-prabáby z počátku dvacátého století se jej stěží dožily, naše babičky a maminky ho protrpěly a my se snažíme jím proplout do další životní etapy pokud možno bez potíží.

Průměrný lidský věk se prodloužil za poslední století zhruba o třicet let. Avšak funkce vaječníků zůstaly biologicky naprogramované stále na stejnou dobu. V páté životní dekádě výrazně klesá produkce estrogenů, které mají vliv nejen na reprodukční funkce (plodnost) ženy, ale ovlivňují metabolismus, psychiku, působí na další orgány. Přibližně kolem 45. roku (výjimky ve smyslu plus i minus jsou však časté) se mohou objevit první příznaky klimakteria – obvykle to bývají poruchy menstruačního cyklu. Dochází k jeho zkrácení či prodloužení, může se dostavit i silné krvácení (menoragie), které si vyžádá léčbu (po předchozím vyšetření). Dalším steskem žen bývají příznaky tzv. klimakterického (vegetativního) syndromu (viz slovníček). Nejde o chorobu, ale průvodní jev úbytku estrogenů. Jsou-li potíže těžké, znemožňují-li ženě obvyklé aktivity, lze zvážit jejich léčbu. Část žen, zejména ty, které jsou zvyklé na aktivní způsob života, proplují klimakteriem bez výrazných problémů. V průběhu dlouhé doby zvané přechod dojde k poslednímu menstruačnímu krvácení (menopauze), což signalizuje, že z vaječníků se již neuvolňují vajíčka, čímž končí plodné (fertilní) období. Klimakterium trvá až do vyrovnání hormonálních výkyvů, tedy mnohdy ještě několik let po menopauze.

Klimakterium a choroby

S přibývajícími roky stoupá výskyt onemocnění. To platí pro obě pohlaví. U žen k tomu ještě přistupuje nedostatek estrogenů. Ty mají, což bylo opakovaně prokázáno, ochranné účinky na srdce a cévy. Proto u žen v klimakteriu, zejména v tzv. postmenopauze, přibývá infarktů myokardu i mozkových mrtvic. Ve vyšším věku je výskyt kardiovaskulárních onemocnění dokonce vyšší než u mužů a navíc tato onemocnění mají i horší průběh.
V klimakteriu může také dojít k rozvoji hypertenze (vysokého krevního tlaku), v důsledku metabolických změn se urychluje vývoj obezity a s tím i diabetu 2. typu.
Osteoporóza je přímým důsledkem chybění estrogenů. Hormonální změny se mohou podílet i na dalších onemocněních, například na tzv. syndromu suchého oka, při němž se tvoří menší množství méně kvalitních slz. Změny sliznic urogenitálního traktu se mohou projevit i potížemi s udržením moči, případně tzv. hyperaktivním měchýřem, který nutí postiženého neopouštět blízkost toalet. Jde však o léčitelné onemocnění. Stojí za to vyhledat pomoc.

Sex po padesátce?

Mýty o asexuálním stáří jsou už dnes minulostí. Lidská sexualita má svůj vývoj, ale menopauza nemusí být výrazným mezníkem. Určitou roli hrají estrogeny, jejichž úbytek se může projevit změnami – ztenčováním a vysycháním poševní sliznice, což může vést k nepříjemným pocitům až bolesti při styku. Tyto potíže jsou však řešitelné lubrikačními gely, případně místní aplikací hormonálních přípravků. Hormonální změny však nejsou jediným regulátorem sexuálního života. Velký význam v období klimakteria mají psychosociální faktory, čímž se rozumí způsob, jakým se žena vyrovnává s přibývajícími léty, jak kvalitní je její partnerský vztah a v neposlední řadě záleží i na samotném partnerovi.

Antikoncepce v perimenopauze

Moderní aktivní způsob života včetně sexuálního vyžaduje i plánování rodičovství. I když mateřství některé ženy v současnosti odkládají téměř až na práh premenopauzy, většina žen má již mateřské povinnosti splněny. Těhotenství ve vyšším věku je podle posledních výzkumů spojeno s vyšší nemocností dětí i matek. Experimenty některých zahraničních „odborníků“ – umělé oplodnění pomocí metod asistované reprodukce u žen po menopauze většina seriózních lékařů odsuzuje jak z medicínského, tak etického hlediska.
Existuje hodně důvodů, proč uvažovat o spolehlivé antikoncepci i po čtyřicítce. Věk totiž není překážkou v užívání vhodné spolehlivé (hormonální) antikoncepce. Zdravá nekuřačka se může chránit pilulkami s nízkou dávkou estrogenu (15 až 20 mikrogramů) až do menopauzy. Hormonální antikoncepce současně obvykle stačí k zajištění pravidelného menstruačního cyklu a vyrovnává hormonální poměry ženského organizmu. Elegantním řešením pro toto období je nitroděložní systém (Mirena), z něhož se uvolňuje hormon (levonorgestrel), který chrání děložní sliznici před nadměrným růstem a tím i nadměrným krvácením. Objeví-li se klimakterický syndrom těžšího stupně, lze pak „přidat“ malé dávky estrogenu (například v gelu, náplasti i v tabletkách).

Hormony v klimakteriu

Mnoho povyku pro nic, tak by se dalo nazvat zveličování nežádoucích účinků hormonální substituční terapie. Dodatečné analýzy studií, které daly podnět kritice této léčby klimakterických potíží, totiž ukázaly, že užívání samotných estrogenů dokonce snižuje výskyt obávaného karcinomu prsu. Pouze u žen starších 60 let s prokázanými chorobnými změnami srdce a cév by mělo být pečlivě zváženo, zda hormony doporučit.
Hormonální substituční terapie není všelékem pro všechny ženy, ale v indikovaných případech je dobrým lékem klimakterického syndromu a dalších změn, které jsou důsledkem úbytku estrogenů. Léčba by měla být přísně individuální. V poslední době se dává přednost nižším dávkám estrogenu v kombinaci s některým z moderních gestagenů (například s drospirenonem, který zabraňuje zdržování vody v těle, nebo dienogestem, který může pomoci udržet ženské tvary a působí i na spánek a soustředění). Možností je však mnoho.
Součástí „léčby“ – v současnosti spíše říkáme „managementu“ klimakterických potíží – je úprava životosprávy, jídelníčku a začlenění pravidelné pohybové aktivity do denního režimu.

Slovníček

Klimakterium, přechod – mnohaleté období od prvních příznaků vyhasínající funkce vaječníků až po jejich vymizení
Menopauza – poslední menstruační krvácení
Perimenopauza – období kolem posledního menstruačního krvácení
Premenopauza – období před menopauzou (těhotenství je možné)
Postmenopauza – období po menopauze (nedochází k ovulaci, těhotenství je již vyloučené)
Klimakterický syndrom – soubor příznaků provázející hormonální změny v přechodu (návaly, pocení, bušení srdce, výkyvy nálad, poruchy spánku, soustředění)
Estrogen – hlavní ženský pohlavní hormon
Gestageny – hormony odvozené od přirozeného hormonu žlutého tělíska – progesteronu
Hormonální substituční terapie – dodávání chybějících hormonů

Vložit komentář

Komentáře slouží ke svobodné výměně názorů či vyjádření názoru na dané téma. Váš příspěvek ale přitom nesmí jakýmkoliv způsobem porušovat zákony ČR, zejména nesmí propagovat národnostní, rasovou, náboženskou či jinou nesnášenlivost. Je také třeba respektovat soukromí jiných lidí, a proto je zakázáno zveřejňovat soukromé údaje o jiných osobách. Výslovně je zakázáno komentovat léčivé přípravky vázané na lékařský předpis. Redakce si vyhrazuje právo bez předchozího upozornění odstranit komentáře, které porušují výše uvedená pravidla.

Do komentářů prosím nevkládejte dotazy ohledně zdravotního stavu, pokud potřebujete poradit, můžete se zeptat v sekci PORADNA. Děkujeme za pochopení.