Může operace šedého zákalu prodloužit život?

Šedý zákal neboli katarakta způsobuje starším lidem značné problémy v každodenním životě. Kvůli oslabenému zraku přestávají být samostatní – nedokážou si uvařit či zvládnout základní hygienu a trápí je řada doprovodných příznaků jako zvýšená citlivost na světlo nebo neostré a zamlžené vidění. Odstranění katarakty chirurgickým zákrokem přitom není nijak obtížné a většině pacientů navrátí samostatnost i šanci na spokojený a aktivní život. Podle nejnovější studie může navíc operace šedého zákalu seniorům dokonce prodloužit život.

Operace je v současné době jedinou možností léčby šedého zákalu. Oční chirurg při ní odstraní zakalenou čočku a nahradí ji umělou. Starý mýtus, že zákal musí před operací nejdříve dozrát, už dávno neplatí. Naopak, čím dříve zákrok podstoupíte, tím méně komplikací riskujete. Na operaci byste měli jít už ve chvíli, kdy se projeví první známky zhoršeného vidění, bez ohledu na věk. Udává se, že katarakta nejčastěji vzniká stárnutím oka, obvykle se objevuje po 65. roce věku. Přesné příčiny jejího vzniku však dosud nikdo neobjasnil.

„Ve věkové skupině nad 65 let je odstranění šedého zákalu nejčastějším chirurgickým zákrokem. Operace katarakty je ale dnes indikována již v mnohem mladším věku a dnešní pacienti očekávají excelentní funkční vidění. V současné době jsme schopni implantací torických nitroočních čoček efektivně redukovat také pooperační astigmatismus, tedy vadu způsobující nepřesné zaostření světla na sítnici, a významně tak snížit nutnost nošení brýlí,“ doplňuje MUDr. Šárka Skorkovská, primářka Oční kliniky NeoVize Brno

Zákrok může chirurg vykonávat manuálně, anebo laserem. Při laserové operaci šedého zákalu femtosekundovým laserem nepoužívá oční chirurg skalpel či jiné ostré nástroje. Ty nahrazuje „robot“, precizní laserový paprsek řízený počítačem a kontrolovaný chirurgem. Celá laserová procedura probíhá zcela bez dotyku lidské ruky a je šetrnější.

„Operace šedého zákalu provádíme na naší klinice ambulantně při místním znecitlivění očními kapkami. Celý zákrok trvá zhruba 15 minut, následně pacient půl hodiny čeká a pak může odejít domů. Operaci předchází důkladné předoperační vyšetření, které rovněž provádíme na naší klinice vlastními přístroji,” popisuje primářka oční kliniky DuoVize MUDr. Lucie Valešová. „Po zákroku si pacient vkapává několik dní oční kapky urychlující hojení, měl by se vyhýbat pobytu v prašném prostředí a další dva až tři týdny neprovádět náročnější fyzické práce. Běžné denní činnosti a pohyb jsou povoleny,” dodává MUDr. Valešová.

Kromě prokazatelného zkvalitnění života pacientů a umožnění návratu k jejich dřívějším aktivitám se v nových výzkumech sleduje i souvislost mezi operací šedého zákalu a prodloužením délky života. Podle nejnovější studie publikované v lednu 2018 uznávaným americkým lékařským časopisem JAMA existuje spojitost mezi prodělanou operací šedého zákalu a snížením rizika úmrtí na nejrůznější zdravotní komplikace, nejen ty přidružené k šedému zákalu. Studie se účastnilo přes 74 000 žen ve věku 65 let a starších, z nichž 41 735 byla katarakta chirurgicky odstraněna. Výsledky ukázaly, že chirurgické odstranění šedého zákalu je spojeno s nižší mírou celkové úmrtnosti a úmrtnosti způsobené nejrůznějšími příčinami (do studie odborníci zahrnuli příčiny náhodné, neurologické, plicní, infekční a rakovinné). Odborníci zároveň upozorňují, že je potřeba na tuto studii navázat další výzkumy a v zájmu pacientů a zlepšování péče o ně je důkladněji rozpracovat.

Vložit komentář

Komentáře slouží ke svobodné výměně názorů či vyjádření názoru na dané téma. Váš příspěvek ale přitom nesmí jakýmkoliv způsobem porušovat zákony ČR, zejména nesmí propagovat národnostní, rasovou, náboženskou či jinou nesnášenlivost. Je také třeba respektovat soukromí jiných lidí, a proto je zakázáno zveřejňovat soukromé údaje o jiných osobách. Výslovně je zakázáno komentovat léčivé přípravky vázané na lékařský předpis. Redakce si vyhrazuje právo bez předchozího upozornění odstranit komentáře, které porušují výše uvedená pravidla.

Do komentářů prosím nevkládejte dotazy ohledně zdravotního stavu, pokud potřebujete poradit, můžete se zeptat v sekci PORADNA. Děkujeme za pochopení.