Mýty o moderních lécích – ohrožuje jejich cena české zdravotnictví?

Jak zajistit co nejlepší péči pro všechny pacienty a zároveň udržet rozpočet českého zdravotnictví v udržitelných mezích? To je jedna se zásadních otázek, kterou řeší české zdravotnictví. A významně se to týká také léků proti rakovině. Moderní medicína za poslední dvě dekády zaznamenala velký pokrok ve výzkumu rakoviny, který se projevil spolu s dřívější diagnostikou onemocnění v prodloužení doby přežití onkologických pacientů. Nové poznatky umožňují vědcům přicházet s inovativní, přesně zacílenou léčbou. Na tu české zdravotnictví nahlíží jako na příliš drahou.

Moderní léky dokonce nejsou někdy ani hrazeny z veřejného zdravotního pojištění a pacienti si je musí buď hradit z vlastních prostředků, nebo si mohou u své zdravotní pojišťovny zažádat o jejich výjimečnou úhradu. Některým pacientům však pojišťovny léčbu odmítají proplatit s argumentem, že pro ně existuje jiná, finančně méně nákladná léčba.

Skoro by se zdálo, že pokud by byly hrazeny všechny moderní, např. biologické léky, všem pacientů, kteří je potřebují, že by to zruinovalo celý systém zdravotnictví. Jde však o mýtus. Statistická data ukazují, že moderní onkologická léčba představuje pouhých 2,2 % z veřejného rozpočtu českého zdravotnictví.

Konkrétně výdaje na léčbu rakoviny prsu dosahují jen necelého půl procenta z celkového zdravotnického rozpočtu2. Přitom se jedná o nemoc, kterou u nás trpí přes 90 tisíc pacientek a jejich počet roste.

Lékařka specializující se na léčbu rakoviny prsu, doc. MUDr. Petra Tesařová, CSc. z Onkologické kliniky 1. LF UK a VFN v Praze, k tomu říká: „Nechceme pro naše nemocné s karcinomem prsu uchvátit větší část současného lékového rozpočtu na úkor jiných pacientů a jiných diagnóz. Voláme po racionální distribuci prostředků zdravotního pojištění, zalepení známých děr, kudy v současné době finance utíkají a stanovení úhradových priorit, protože, zatímco téměř každý má prostředky na úhradu vitamínů nebo antibiotik, nákladnou onkologickou léčbu není běžný občan schopen dlouhodobě hradit. Právě v této situaci se uplatňuje smysl pojištění a je absurdní, že právě tady se nemocný poctivě platící pojištění, nemůže úhrady standardní léčby domoci.“

Pacienti pomáhají pacientům

Průtahy a komplikace se logicky nejvíce dotýkají pacientů, kteří jsou nuceni si moderní léčbu hradit z vlastních zdrojů a čekat, než „jejich“ léku bude přiznána úhrada z veřejného zdravotního pojištění. Situaci s dostupností léčiv v ČR dlouhodobě sledují pacientské organizace. Tam, kde se pacienti potýkají s překážkami, tam je úloha pacientských organizací o to důležitější. Pacientům, kteří si léčbu hradí sami, se proto snaží pomáhat.

Vložit komentář

Komentáře slouží ke svobodné výměně názorů či vyjádření názoru na dané téma. Váš příspěvek ale přitom nesmí jakýmkoliv způsobem porušovat zákony ČR, zejména nesmí propagovat národnostní, rasovou, náboženskou či jinou nesnášenlivost. Je také třeba respektovat soukromí jiných lidí, a proto je zakázáno zveřejňovat soukromé údaje o jiných osobách. Výslovně je zakázáno komentovat léčivé přípravky vázané na lékařský předpis. Redakce si vyhrazuje právo bez předchozího upozornění odstranit komentáře, které porušují výše uvedená pravidla.

Do komentářů prosím nevkládejte dotazy ohledně zdravotního stavu, pokud potřebujete poradit, můžete se zeptat v sekci PORADNA. Děkujeme za pochopení.