hledání v knize

Mýty-roztroušená skleróza

Roztroušenou sklerózou, trpí v České republice zhruba 20 tisíc lidí na celém světě jich je 2,5 milionů. Přesto stále existují mýty a zbytečné obavy před touto nemocí., které nové pacienty zbytečně mystifikují a trápí. Ano RS, je nevyléčitelná, ale také se s ní dá dobře žít.  Pojďme se podívat na nejčastější mýty o této nemoci.

Roztroušená skleróza je totéž co stařecká sklerózasenioři

NE:  Roztroušená skleróza a stařecká skleróza jsou dvě úplně odlišná onemocnění. RS zasahuje bílou hmotu mozkovou, tedy jakousi komunikační síť mozku, zatímco šedou hmotu mozkovou RS postihuje méně. Proto nevede k postupné demenci jako je tomu u stařecké sklerózy. Nicméně část nemocných má určité potíže se soustředěním, pozorností či pamětí, avšak s demencí to nesouvisí. Tyto poruchy lze do značné míry ovlivnit tréninkem (cvičení paměti, pozornosti, vnímání atd.). Zachová-li si člověk s RS pozitivní přístup k životu, všechny zmíněné potíže překoná mnohem snáze.

 

Musím přestat cvičit

Ne: Lékařské výzkumy ovšem dokázaly, že právě pohyb do značné míry zkvalitňuje život pacienta a má pozitivní vliv na průběh nemoci. Lidé bez pravidelného pohybu se hůře zotavují z atak RS, nevyplavují se jim pozitivní endorfiny a postupem času častěji propadají depresím, trpí chorobami srdce, cév či osteoporózou. Proto se pacientům s RS doporučuje pravidelné cvičení, jehož míru by měl určit fyzioterapeut: vhodné je plavání, ale i běh a cyklistika.  Cvičení je třeba omezit pouze v případě ataky nemoci nebo při infekční chorobě.

 

Roztroušené skleróze podléhají jen starší lidé

mladá žena s RSNE: U většiny nemocných byla roztroušené skleróza diagnostikována ve věku mezi 20 a 40 lety.  Jen u necelého procenta případů se první příznaky objevily ve věku vyšším než 59 let. Nemoc mnohdy propuká u lidí, kteří jsou aktivní. U nich je také největší nebezpečí, že nepůjdou k lékaři s prvními příznaky a nemoc po čase o sobě dá vědět razantní atakou.

 

 

odpočinek v práci

Díky roztroušené skleróze ztratím práci

NE, ALE: Mnoho lidí s roztroušenou sklerózou může své zaměstnání vykonávat bez větších omezení, vhodná pro ně není pouze těžká manuální práce. Jejich tělesná kondice ovšem někdy během dne kolísá, i nemocní bez viditelného postižení se unaví mnohem rychleji než zcela zdraví lidé. Stačí ovšem, aby si mohli častěji udělat krátké přestávky v práci, a jsou schopni podávat stejné pracovní výkony jako ostatní. V každém případě není diagnóza roztroušené sklerózy sama o sobě důvodem pro odchod do invalidního důchodu, záleží ovšem na tíži neurologického nálezu.

 

Pro ženy s roztroušenou sklerózou je nebezpečné otěhotnět

těhotná na vozíkuNE, ALE: Dnes již lékaři prokázali, že těhotenství průběh nemoci nezhoršuje a ani nemá vliv na zdravý vývoj plodu. Žena usilující o dítě musí ovšem spolupracovat s lékaři: těhotenství by mělo být plánované v době stabilizace nemoci. Během těhotenství se v mnoha případech nemoc do značné míry sama utlumí.  RS nepředstavuje hrozbu pro ženu ani dítě: problémy jako předčasné porody, odumření plodu a podobně se objevují se stejnou pravděpodobností jako u ostatní populace.  Více v tomto článku: I ženy s roztroušenou sklerózou můžou mít děti

 

genetika

Roztroušená skleróza je dědičná

NE: Bylo zjištěno, že některé geny zvyšují riziko rozvoje RS. Jestliže máte RS, je riziko onemocnění u Vašeho dítěte větší než riziko onemocnění u běžné populace, ale stále je velmi malé. Riziko, že stejnou nemocí bude trpět i dítě, je vyšší, ne však vysoké: jde o tři až pět %.

 

 

Roztroušená skleróza končí na vozíku

NE, ALE: Závažná porucha motoriky, která vyžaduje používání invalidního vozíku, se objeví u 15 až 20 procent nemocných. Nikdy není předem jasné, u koho bude mít nemoc závažnější důsledky. Platí totiž, že u každého člověka roztroušená skleróza probíhá jinak a navíc se u něj postupem času může projevovat jinými způsoby, a to ne vždy stále závažnějšími. U některých lidí se objevují čas od času mírné potíže, u jiných zanechají závažná vzplanutí nemoci trvalé následky. Míru disability ovlivňuje zásadním způsobem moderní biologická léčba. Nutnost používání hole k ujití 100 metrů se u většiny pacientů při včasném nasazení léků podaří oddálit až o 12 let.

 

Roztroušenou sklerózu způsobuje kouření

kouření ženyNE, ALE: Složky cigaretového kouře mají toxický účinek na nervovou tkáň. Např. kyanidy destruují myelinovou pochvu neuronů, což je i hlavní charakteristika RS. Další chemikálií se škodlivým účinkem v cigaretovém kouři je dobře známý nikotin, který kompromituje celistvost hematoencefalické bariéry a má negativně imunomodulační efekt, který vede k dalšímu odbourávání nervové tkáně.  Onemocnění RS je v podstatě úbytek nervové tkáně, ale nebylo prokázáno, že by kouření nemoc způsobilo. Je ale prokázáno, že kouření  při roztroušené skleróze výrazně zhoršuje její průběh a ataky jsou častější.

 

Roztroušenou sklerózu vyvolá těžký porod dítětetěhotná žena

NE: Tato souvislost nebyla nikdy potvrzená. Konkrétní příčiny roztroušené sklerózy  nejsou navzdory velké snaze odborníků stále objasněny. Platí ale, že se ataky hojněji objeví několik měsíců po porodu u již diagnostikovaných pacientek. Proto je možné že, i ženy, které dosud na sobě příznaky RS nepozorovaly, nebo jim nevěnovaly plnou pozornost před těhotenstvím, zažijí první ataku do půl roku po porodu, pak tuto následně přisuzují  prodělanému porodu. Souvislost, že RS spouští porod, nebyla prokázána.

 

 

 

 

Vložit komentář

Komentáře slouží ke svobodné výměně názorů či vyjádření názoru na dané téma. Váš příspěvek ale přitom nesmí jakýmkoliv způsobem porušovat zákony ČR, zejména nesmí propagovat národnostní, rasovou, náboženskou či jinou nesnášenlivost. Je také třeba respektovat soukromí jiných lidí, a proto je zakázáno zveřejňovat soukromé údaje o jiných osobách. Výslovně je zakázáno komentovat léčivé přípravky vázané na lékařský předpis. Redakce si vyhrazuje právo bez předchozího upozornění odstranit komentáře, které porušují výše uvedená pravidla.

Do komentářů prosím nevkládejte dotazy ohledně zdravotního stavu, pokud potřebujete poradit, můžete se zeptat v sekci PORADNA. Děkujeme za pochopení.