Multiinfarktová demence (MID)

Je způsobena častějšími a intenzivnějšími mozkovými infarkty (cévními mozkovými příhodami). Objevuje se dezorientace, zmatenost a změny chování.

Související příznaky