Poznáte příznaky hyperaktivity u dospělých?

Za lidovým označením „hyperaktivita“ se skrývá psychická porucha ADHD, která kromě svých příznaků (nepozornost, hyperaktivita, impulzivita) způsobuje i významná funkční postižení. Díky nim mohou mít lidé s touto poruchou problémy při studiu, v práci i v osobním životě. Lékaři mají však k dispozici moderní terapeutické postupy, které pacientům pomáhají od potíží. Důležité proto je, aby lidé s projevy možného ADHD věděli, že jde o řešitelný problém, a aby vyhledali odbornou pomoc u psychiatra. Většina lidí ovšem ani netuší, že nemoc netrápí jen děti, ale že postihuje i dospělé.


ADHD je zkratka z anglického Attention Deficit Hyperactivity Disorder, česky přeloženo jako porucha pozornosti s hyperaktivitou. Patří mezi nejčastější dětské duševní poruchy, s kterými se setkávají rodiče, učitelé, psychologové i dětští psychiatři. Jde o tzv. neurovývojovou poruchu, tedy poruchu vyzrávání a funkce mozku.

Výskyt ADHD u dospělých (rovnoměrně u mužů i žen) je napříč zeměmi i kontinenty přibližně zhruba 1 % až 4 %, s průměrem podle Světové zdravotnické organizace (WHO) 3,4 %. Povědomí o této poruše mezi laickou a odbornou veřejností je však dosud velmi malé, a proto si naprostá většina lidí trpících touto poruchou neuvědomuje, že trpí konkrétní a léčitelnou poruchou a nevyhledává odbornou pomoc. I když však pomoc vyhledají, tak ve velké většině případů není tato porucha odborníkem rozpoznána a patřičně léčena.

Dobrou zprávou pro nemocné je skutečnost, že jde o léčitelné onemocnění. Terapie ADHD má být komplexní, kombinující biologické i psychologické a sociální přístupy.

Prvním krokem k úspěšnému zvládnutí ADHD je akceptace poruchy. Člověk s ADHD byl totiž často již od dětství obviňován, že zlobí, že je neschopný anebo že nemá dostatek schopností a vůle řešit svůj život. Informace o příznacích a projevech ADHD mu pomohou porozumět svému vlastnímu chování a problémům a zmírní pocity viny. Tyto informace pomohou nejen pacientovi, ale i jeho blízkým, a mohou být u mírnější poruchy jako léčba zcela dostačující.

Jaké jsou tedy nejčastější projevy ADHD u dospělých?

 • Základními příznaky ADHD jsou 3 tzv. jádrové příznaky:
  • Nepozornost
  • Hyperaktivita
  • Impulzivita
 • • Dalšími problémy, které jsou s ADHD velmi často spojené, jsou:
  • Porucha osobního, pracovního a sociálního fungování
  • Nepřiměřené výkyvy nálad – tzv. emoční dysregulace
  • Další duševní poruchy, tzv. komorbidity – úzkost, deprese, poruchy chování, poruchy osobnosti, návykové poruchy (alkohol, drogy)
  • Problémy se zákonem

Jaké jsou projevy nepozornosti?

Lidé trpící nepozorností selhávají zejména v monotónních činnostech náročných na přesnost a systematičnost. Mohou ale excelovat v kreativních a nesystematických činnostech, často v počítačových oborech.

Klíčovým problémem je neschopnost se soustředit na delší a duševně náročné činnosti. Takový člověk má problémy se studiem, se čtením knihy nebo se sledováním delší konverzace. Jeho myšlenky běží příliš rychle, již po několika minutách se rozutečou na všechny strany. Jestliže činnost není stimulující a zajímavá, tak se obvykle dostaví pocity nudy, člověk ztratí motivaci k pokračování v aktivitě, myšlenky se proti své vůli rozutečou a dotyčný se jeví jako „nepřítomný duchem“ a v „denním snění“. Ostatní se na něj zlobí, že je neposlouchá a že je „mimo“. Takový člověk rychle něco začne, ale nedokončí a začne se zabývat něčím jiným. Mívá problém dokončit úkoly, snadno se nechá rozptýlit, odkládá nepopulární úkoly až na poslední chvíli (tzv. prokrastinace), zapomíná a nedodržuje termíny, nedokáže si organizovat práci a má kolem sebe stále chaos. Často zapomíná na dohodnuté schůzky anebo ztrácí věci (klíče, mobilní telefon).
I nepozorný člověk se však někdy dokáže velmi dobře soustředit na aktivity, které ho baví (např. práce s počítačem, brouzdání po internetu, počítačové hry, osobní zájmy). Často naopak někdy pro tyto oblíbené aktivity zanedbává své důležitější, ale neatraktivní, povinnosti.

Jak se projevuje hyperaktivita?

Lidé s hyperaktivitou nedokážou být v klidu a jsou neposední. Jsou stále v napětí, mívají tendenci se stále pohybovat, vrtět se, jsou stále jako „v poklusu“, hodně mluví, skáčou lidem do řeči anebo alespoň mívají pocit vnitřního neklidu, neumí relaxovat.

Tito lidé nejsou vhodní pro sedavou stereotypní práci, ale mohou nalézt vybití své energie v pestré a akční práci anebo ve sportu, který zaměstná jejich neposednost a touhu po stálém pohybu a po změně.

A jak rozpoznat projevy impulzivity?

Impulzivní lidé rychleji jednají, než myslí. Jsou netrpěliví, vyhrknou odpověď dříve, než byla vyřčena otázka, skáčou lidem do řeči, bez rozmyšlení udělají rozhodnutí anebo něco udělají, které by jinak, po zralém zvážení, neudělali. Snadno se dostanou do konfliktu. I když následků svých unáhlených činů litují, tak se neumí ovládnout a příště opět jednají stejně. To je opakovaně přivádí do nepříjemných situací – konflikty s partnery anebo v práci, promiskuita, časté partnerské rozchody, nadměrné nakupování, experimentování s drogami, riskování a úrazy (např. v autě anebo ve sportu) anebo impulzivní trestné činy. I impulzivní lidé mohou nalézt uplatnění v akčních sportech nebo zaměstnáních.

Vložit komentář

Komentáře slouží ke svobodné výměně názorů či vyjádření názoru na dané téma. Váš příspěvek ale přitom nesmí jakýmkoliv způsobem porušovat zákony ČR, zejména nesmí propagovat národnostní, rasovou, náboženskou či jinou nesnášenlivost. Je také třeba respektovat soukromí jiných lidí, a proto je zakázáno zveřejňovat soukromé údaje o jiných osobách. Výslovně je zakázáno komentovat léčivé přípravky vázané na lékařský předpis. Redakce si vyhrazuje právo bez předchozího upozornění odstranit komentáře, které porušují výše uvedená pravidla.

Do komentářů prosím nevkládejte dotazy ohledně zdravotního stavu, pokud potřebujete poradit, můžete se zeptat v sekci PORADNA. Děkujeme za pochopení.