Příčiny pomočování u dětí

Hraje roli genetika? Je známo, že pomočování  je v rodinách často dědičné. Věda se tedy snaží najít gen, který by za to byl odpovědný. Ukázalo se, že enuréza je vázaná na některé chromozomy, ale konkrétní gen, který by měl pomočování „na svědomí“, se nepodařilo objevit.

Jiné příčiny než genetické

Dědičnost hraje roli jen v některých případech. Je ale prokázáno, že enuretici mají porušeno spojení mezi močovým měchýřem a centrálním nervovým systémem. Nefunguje – nebo alespoň ne tak, jak by měl – přenos zprávy od močového měchýře do mozku o tom, že močový měchýř je plný. To samé platí o zpětném signálu vyslaném z mozku do močového měchýře, aby ani za této situace nedošlo ihned k vyprázdnění měchýře.

I psychika se podílí na vzniku nočního pomočování u dětí

Psychické problémy dávají vzniknout jen sekundární enuréze. Její příčinou je řada faktorů a stresorů. Na prvním místě je slabost centrálního nervového systému, který je křehčí a tím i psychika snadněji zasažitelná běžnými životními událostmi. Těmi mohou být třeba narození sourozence nebo stěhování rodiny. Citlivější děti ovlivní i hádka nebo rozvod rodičů. V neposlední řadě některé děti stresuje nástup do mateřské školky nebo do první třídy.

Které děti pomočování postihuje

Problém nočního pomočování zpravidla ve spánku se týká přibližně 20% pětiletých a přibližně 10% šestiletých dětí. Nemálo dětí se ještě ve školním věku ráno probouzí na mokrém lůžku. Jde asi o 7% sedmiletých a 5% desetiletých školáků. U adolescentů se výskyt údajně snižuje až na 3% u dvacetiletých. Je problematické určit, jak časté pomočení se dá označit za enurézu. Většina pediatrů zastává názor, že dítě je enuretik, pokud se pomočí častěji než jednou za čtyři týdny.

Vložit komentář

Komentáře slouží ke svobodné výměně názorů či vyjádření názoru na dané téma. Váš příspěvek ale přitom nesmí jakýmkoliv způsobem porušovat zákony ČR, zejména nesmí propagovat národnostní, rasovou, náboženskou či jinou nesnášenlivost. Je také třeba respektovat soukromí jiných lidí, a proto je zakázáno zveřejňovat soukromé údaje o jiných osobách. Výslovně je zakázáno komentovat léčivé přípravky vázané na lékařský předpis. Redakce si vyhrazuje právo bez předchozího upozornění odstranit komentáře, které porušují výše uvedená pravidla.

Do komentářů prosím nevkládejte dotazy ohledně zdravotního stavu, pokud potřebujete poradit, můžete se zeptat v sekci PORADNA. Děkujeme za pochopení.