Návštěva u lékaře nebolí

Návštěva u lékaře z důvodu nočního pomočování je nezbytná u všech dětí starších pěti let. Při úvodním pohovoru se lékař zajímá o historii obtíží, zajímá se vždy o detaily příznaků a návyky při močení. K upřesnění těchto údajů má dítě za úkol s pomocí rodičů vyplňovat tzv. pitnou a mikční kartu, do které se zapisuje frekvence a objem přijatých tekutin, objemy a frekvence močení a epizody pomočení.

Toto měření a evidence má probíhat doma za standardních podmínek, kdy jsou děti bez stresu a v dobré kondici, nejlépe 2 -3 víkendy. Pitnou a mikční kartu lze stáhnout z webových stránek: http://www.nocvsuchu.cz/materialy-ke-stazeni/ a vyplněnou ji pak předložit lékaři při první návštěvě.

Pro lepší přehled a dlouhodobější sledování funguje dětský deníček pomočování (kalendář mokrých a suchých nocí), ve kterém si dítě za odměnu (suchou noc) setře políčko v kalendáři. Po setření vrstvy se pod dešťovým mráčkem objeví sluníčko.

Vyšetření je nebolestivé, není důvod k obavám

Nejprve se provede běžné klinické vyšetření a laboratorní vyšetření moči. V určitých případech lékař provádí ultrazvukové vyšetření ledvin a močových cest. Odborník při tom zkoumá jejich anatomii a reziduum (zbytek moči v močovém měchýři po vymočení). Ve složitějších případech následuje uroflowmetrické vyšetření (močení do průtokoměru se zapisovacím zařízením). Uroflowmetrie zaznamená do křivky objem moči za časovou jednotku při močení. Někdy je toto vyšetření doplňováno o vyšetření elektromyografie pánevního dna. Další vyšetření jsou prováděna ve složitějších případech, např. mikční cystografie, vylučovací urografie, invazivní urodynamická vyšetření. Tyto metody jsou vyhrazeny pouze pro případy, kdy existuje podezření na hrubší patologii vývodných cest močových a v diagnostice noční enurézy jsou prováděny zřídkakdy.

Je příčinou psychika?

Noční pomočování (enuresis nocturna) se projevuje neuvědomělým močením nejen v noci, ale také během denního spánku (např. po obědě). Trvá-li tento problém bez přerušení od nejútlejšího věku, jedná se o primární noční enurézu. Většina dětí a dospívajících se pomočuje proto, že kapacita jejich močového měchýře nestačí na velké množství moči vytvořené v průběhu spánku. Primární enuréza je tedy urologický problém; nespadá proto do kompetence psychiatra, ale nefrologa či urologa. Pravděpodobnost postižení potomka stoupá s četností výskytu symptomu v rodině. Dispozice k nočnímu pomočování se bohužel dědí od předků.

Začne-li se dítě v noci pomočovat, ačkoliv už v posledních více než 6 měsících umělo udržet moč, jedná se o projev sekundární enurézy. Na rozdíl od primární enurézy je příčina sekundární enurézy většinou psychická (rozvod rodičů, narození sourozence, nástup do školy).

Klasifikace pomočování (enurézy)

Forma pomočování vázaného na spánek bez jakýchkoliv jiných problémů s močením či infekce močových cest je nazývána monosymptomatické noční pomočování (MNE). Toto postižení nepřináší ve své nejjednodušší formě prakticky žádné zdravotní riziko, ale je spojené s těžkým psychosociálním stresem a předznamenává nezřídka i těžkosti ekonomické. Přes den nemají děti s MNE většinou žádný problém, netrpí močovou infekcí, močí zcela volně.

Diagnostický dotazník

Pokud je dítě starší 5 let a stále se pomočuje, je vhodné vyzkoušet následující otázky:

 • Uniká moč dítěti během dne?
 • Je frekvence močení menší než 3x denně?
 • Močí dítě častěji než 8x denně?
 • Mívá náhlý a nutkavý pocit na močení (urgence)?
 • Způsobuje močení dítěti obtíže (musí tlačit, použít břišní lis)?
 • Je močení přerušované?
 • Prodělalo dítě onemocnění ledvin nebo se narodilo s vrozenou vadou ledvin?
 • Trpělo dítě v poslední době zánětem močových cest?
 • Trápí dítě zácpa?
 • Objevují se stopy stolice na spodním prádle (nikoliv kvůli špatnému očištění po vyprázdnění)?
 • Pije dítě hodně večer / v průběhu noci?
 • Má dítě závažné poruchy chování nebo jiné psychologické problémy (hyperaktivita či porucha soustředění)?

Je-li jedna z odpovědí na otázky „ANO“, pak pravděpodobně nejde o MNE, ale jedná se o komplikovanější zdravotní problém. Návštěva lékaře by se rozhodně neměla odkládat.

Vložit komentář

Komentáře slouží ke svobodné výměně názorů či vyjádření názoru na dané téma. Váš příspěvek ale přitom nesmí jakýmkoliv způsobem porušovat zákony ČR, zejména nesmí propagovat národnostní, rasovou, náboženskou či jinou nesnášenlivost. Je také třeba respektovat soukromí jiných lidí, a proto je zakázáno zveřejňovat soukromé údaje o jiných osobách. Výslovně je zakázáno komentovat léčivé přípravky vázané na lékařský předpis. Redakce si vyhrazuje právo bez předchozího upozornění odstranit komentáře, které porušují výše uvedená pravidla.

Do komentářů prosím nevkládejte dotazy ohledně zdravotního stavu, pokud potřebujete poradit, můžete se zeptat v sekci PORADNA. Děkujeme za pochopení.