Vážnost poranění při dopravní nehodě prý souvisí u mužů s BMI

Závažnost poranění při dopravní nehodě souvisí podle expertů s nadváhou a rozložením tuku v těle. Muži s vysokým BMI (index tělesné hmotnosti) jsou vystaveni vyššímu riziku vážného zranění než muži s normálním BMI nebo ženy bez ohledu na BMI, uvedl zjištění americké studie v časopise Medical Tribune profesor Jaroslav Petr. Riziko vážného zranění při dopravní nehodě by se podle něj mohlo stát jedním ze zdravotních nebezpečí obezity.

V Česku má každý třetí dospělý nadváhu a každý pátý je obézní. Ve věku 11 až 15 let se potýká s nadbytečnými kilogramy 14 procent chlapců a deset procent děvčat. Odborníci mluví o epidemii nového tisíciletí, nadváha a obezita totiž mohou nastartovat závažné zdravotní problémy.

Rozdíl v závažnosti poranění při dopravní nehodě pramení podle expertů z toho, že muži a ženy se liší množstvím a podílem podkožního a útrobního tuku. Ženy mívají více tuku ve spodní polovině těla, muži v horní. „Příčinou zvýšeného rizika je změna tvaru a především změna těžiště těla obézních mužů,“ vysvětlil profesor.

Muži obvykle havarují při vyšších rychlostech, méně často mají zapnuté bezpečnostní pásy a častěji havarují ve vozidlech bez airbagů, uvádějí americká data. Pokud se měřítkem stal jen BMI, ukázala se jasná závislost mezi BMI a pravděpodobností závažného zranění obličeje, hrudníku a břicha. Dramaticky stoupla pravděpodobnost vážného poranění páteře. U lehkých poranění mužů či jakýchkoli poranění žen taková závislost nebyla.

Zjištění amerických vědců by podle profesora Petra mohla přispět k tomu, aby odborníci na bezpečnost automobilů zohlednili současnou pandemii obezity a uzpůsobili tomu konstrukci automobilů i jejich interiéru.

Loni evidovala policie v ČR téměř 75.000 vážných dopravních nehod, 832 lidí zahynulo. Nejvíce obětí dopravních nehod bylo v roce 1994 – celkem 1473. Podle policejních dat za březen zavinili řidiči motorového vozidla 3313 nehod, řidičky 949, řidiči nemotorového vozidla 45, řidičky 12.

Podle Evropského výběrového šetření o zdravotním stavu v ČR z roku 2009, které zveřejnil Ústav zdravotnických informací a statistiky, mělo v průběhu 12 měsíců dopravní nehodu končící úrazem 1,8 procenta dotázaných mužů a žen, v necelé polovině případů bylo nutné zdravotní ošetření.

Vložit komentář

Komentáře slouží ke svobodné výměně názorů či vyjádření názoru na dané téma. Váš příspěvek ale přitom nesmí jakýmkoliv způsobem porušovat zákony ČR, zejména nesmí propagovat národnostní, rasovou, náboženskou či jinou nesnášenlivost. Je také třeba respektovat soukromí jiných lidí, a proto je zakázáno zveřejňovat soukromé údaje o jiných osobách. Výslovně je zakázáno komentovat léčivé přípravky vázané na lékařský předpis. Redakce si vyhrazuje právo bez předchozího upozornění odstranit komentáře, které porušují výše uvedená pravidla.

Do komentářů prosím nevkládejte dotazy ohledně zdravotního stavu, pokud potřebujete poradit, můžete se zeptat v sekci PORADNA. Děkujeme za pochopení.