AIDS – největší epidemie 20. i 21. století

Otázky a odpovědi o viru HIV a nemoci AIDS, kterou virus způsobuje, k 30. výročí (5. června) prvního popisu nemoci:

Co je to AIDS?
AIDS je zkratka anglického termínu Acquired Immune Deficiency Syndrome, což je překládáno jako syndrom získaného selhání imunity. Jedná se o příznaky, které vedou ke snížení a následné úplné ztrátě obranyschopnosti organismu, čímž se organismus stává náchylným k řadě dalších infekčních onemocnění. Původcem je virus HIV (virus lidské imunodeficience), který v organismu napadá určitou skupinu bílých krvinek (T-lymfocyty), ve kterých se množí a následně je zabíjí, čímž snižuje zmíněnou obranyschopnost. To vede k selhávání imunity a následnému rozvoji onemocnění AIDS.

Projeví se AIDS u všech nakažených virem HIV?
Podle současných znalostí to s určitostí říci nelze. U velké většiny z nich dojde k rozvoji některého z příznaků HIV/AIDS obvykle za 10-15 let po infekci. Kdy dojde k onemocnění AIDS ovlivňuje řada faktorů, jako je původní úroveň obranyschopnosti, životní styl či výživové návyky.

Lze AIDS vyléčit?
Současná lékařská věda nedokáže AIDS vyléčit, dokáže ale oddálit jeho propuknutí a zpomalit jeho průběh či přenos na další lidi.

Jak se virus HIV přenáší?
Jsou známy tři základní cesty přenosu viru HIV. Jedná se o přenos krevní cestou, nechráněným pohlavním stykem a z matky na plod. V prvním případě může být virus předán při krevní transfúzi, kdy je postiženému „darována“ infikovaná krev, druhou variantou je pak použití infikovaných injekčních stříkaček například při aplikaci drog. Nechráněný pohlavní styk je další možností přenosu viru, a to jak při koitální, anální nebo orální formě. Nejvyšší riziko je při análním styku, dostatečnou ochranu (i když ne stoprocentní) poskytuje kondom. K přenosu viru HIV z matky na plod může dojít kdykoliv během těhotenství, porodu nebo následné péče (kojení), současná medicína je schopna snížit riziko tohoto přenosu, není mu s to ale zabránit.

Jak se virus HIV nepřenáší?
Nepřenáší se například při běžném společenském styku (kupříkladu při podání ruky), objímáním či při hmyzím kousnutí.

Jak zjistit virus HIV?
Virus je identifikovatelný pouze laboratorním vyšetření, v první fázi onemocnění postižený nevykazuje žádné vnější známky přítomnosti viru. Jedinou cestou jak ověřit možnost přítomnosti viru v těle je laboratorní vyšetření, tzv. „test na AIDS“. Ten informuje, zda byl člověk infikován virem HIV.

Jak se léčí?
Virus HIV nelze v současné době zcela vyléčit. Ačkoliv vývoj nových léků jde relativně rychle kupředu, základem léčby vedle profylaxe a včasné léčby infekcí je především protivirová terapie. Jejím záměrem je zpomalení šíření viru HIV v těle pacienta a maximální oddálení zhroucení imunitního systému. Definitivní eliminace viru z organismu není dosud vyřešena, všechny zatím vyvinuté léky zpomalují šíření viru a zvyšují kvalitu života pacientů. Jistou nadějí je loni vyzkoušený vaginální gel, který dokáže částečně zablokovat přenos viru HIV na ženy při sexuálním styku.

Kdy byl objeven?
V časopise, který vydávalo Středisko pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC) v Atlantě, vyšel 5. června 1981 článek amerického lékaře Michaela Gottlieba s názvem Pneumocystová pneumonie – Los Angeles. V něm se poprvé popisovalo dosud neznámé smrtelné onemocnění, které se projevilo vzácnou formou zápalu plic u pěti amerických homosexuálů ve věku 29 až 36 let. Pacientům se hroutila imunita, dva ze zkoumaných onemocněných již byli v té době po smrti. Výzkumníci záhy rozjeli akci k dalšímu zkoumání choroby a zjistili šíření této choroby pohlavní cestou mezi homosexuály. Choroba byla původně pojmenována jako „zápal plic homosexuálů“, záhy však byly zjištěny přenosy mezi heterosexuály a přenosy krevní cestou. Ze „zápalu plic homosexuálů“ se již na konci roku 1981 stal AIDS, o dva roky později byl identifikován původce onemocnění – virus HIV.
Právě v roce 1981 tedy započala éra „sexuální kontrarevoluce“, která potrvá do doby objevu vakcíny proti AIDS, podle mnohých největší epidemie 20. i 21. století.

Kolik je na světě nemocných?
Na AIDS zemřelo od roku 1981 na 30 milionů lidí, virem HIV se nakazilo více než 60 milionů lidí. Podle odhadů je nyní na světě asi 33,3 milionu nakažených virem HIV nebo nemocných na AIDS, z toho 2,5 milionu dětí do 15 let. AIDS nejvíce doléhá na subsaharskou Afriku, kde žije přes 22,5 milionu lidí s virem HIV či nemocí AIDS. Celosvětová epidemie nemoci AIDS dosáhla vrcholu v roce 2005, kdy mělo virus HIV v krvi 40,3 milionu lidí, šíření nemoci se ale podařilo v posledních zpomalit a v některých oblastech i zvrátit.

Vložit komentář

Komentáře slouží ke svobodné výměně názorů či vyjádření názoru na dané téma. Váš příspěvek ale přitom nesmí jakýmkoliv způsobem porušovat zákony ČR, zejména nesmí propagovat národnostní, rasovou, náboženskou či jinou nesnášenlivost. Je také třeba respektovat soukromí jiných lidí, a proto je zakázáno zveřejňovat soukromé údaje o jiných osobách. Výslovně je zakázáno komentovat léčivé přípravky vázané na lékařský předpis. Redakce si vyhrazuje právo bez předchozího upozornění odstranit komentáře, které porušují výše uvedená pravidla.

Do komentářů prosím nevkládejte dotazy ohledně zdravotního stavu, pokud potřebujete poradit, můžete se zeptat v sekci PORADNA. Děkujeme za pochopení.