Laser ostří zrak

Na brýle lze pohlížet jako na módní doplněk, ale už nejsou nezbytností pro korekci vad zraku.
Vady zraku můžete vyřešit i chirurgicky – úpravou povrchu rohovky pomocí tzv. excimerového laseru.

Princip operace využívá vlastností laserového paprsku (o vlnové délce 193 nm), který dokáže po dopadu na povrch rohovky šetrně odstranit předem určenou velmi tenkou vrstvu tkáně. Energie laserového záření přeruší spojení mezi jednotlivými molekulami rohovky, čímž dochází k jejich odpaření (vaporizaci). Posupné „odpařování“ rohovky řídí počítač.

U krátkozrakosti je rohovka v centrální části oplošťována, u dalekozrakosti je naopak cílem zákroku její větší vyklenutí. U astigmatismu je vada korigována vyrovnáním nepravidelného zakřivení rohovky. Díky tomu, že excimer laser produkuje „studené“ záření, nehrozí nebezpečí tepelného poškození oka.

Kam na operaci?

Pracovišť, která tyto operace provádějí, je již mnoho. Podle čeho vybrat to správné? Řiďte se počtem prováděných operací (čím více, tím větší zkušenosti), zeptejte se na stáří používaných přístrojů. Zastarávají totiž velice rychle. Důležité je také vědět, jakou z několika metod na konkrétním pracovišti provádějí.

Nejmodernější

LASIK (LASer In situ Keratomileusis) je jednoznačně nejmodernější metodou, které dávají přednost na všech špičkových pracovištích. Spočívá v mikrochirurgickém seříznutí tenké vrchlíkové lamely rohovky (nejčastěji 160 mikronů silné) a „obroušení“ vnitřní části rohovky laserem po jejím odklopení. Pak je lamela přiklopena zpět. K jejímu přichycení stačí několik minut, není třeba ji přišívat, ani povrch oka krýt kontaktní čočkou. Hojení oka po operační technice LASIK je velmi rychlé a prakticky bezbolestné, zraková rehabilitace trvá několik hodin až dnů, což umožňuje časnou operaci druhého oka.

V období mezi operacemi vzniká mezi očima dioptrický rozdíl, který je možné korigovat nošením jedné kontaktní čočky na neoperovaném oku, případně výměnou dioptrického brýlového skla za sklo čiré na oku operovaném.

Operace metodou LASIK pacienta takřka neomezuje. Jde o metodu náročnější na provedení, technické vybavení pracoviště a zkušenosti chirurga, ale vysoká přesnost, dobrá pooperační stabilita a bezbolestný operační i pooperační průběh jsou výhody tohoto způsobu ošetření před ostatními (PRK, LASEK, EPI-LASIK).

Co vás čeká?

Vlastní laserový zákrok je otázkou několika desítek sekund. Celá operace trvá asi 10 až 15 minut. Je bezbolestná, provádí se při vědomí pacienta po znecitlivění oka kapkami. Pacient při operaci leží, víčka jsou fixována rozvěračem, řasy a okolí oka jsou kryty speciální sterilní folií. Úkolem pacienta v průběhu operace je klidně ležet a sledovat fixační bod (blikající červený bod cca 50 cm před okem). Poloha oka je v průběhu operace sledována automatickým systémem (tzv.eye-tracker), který při drobných pohybech upravuje směr laserových pulsů a zabraňuje tak jejich nežádoucímu vychýlení. Průběh zákroku je sledován přes mikroskop operatérem, který může v každém okamžiku proces přerušit.

Hojení po zákroku LASIK je snášeno velmi dobře.Většina pacientů nemá žádné nebo jen zcela minimální obtíže (přechodný pocit pálení, suššího oka, mírná světloplachost) v prvních 3 až 4 hodinách po operaci. Oko se chrání obvazem jen první noc. Průběh hojení je velmi rychlý a bezbolestný a umožňuje návrat k běžným aktivitám a pracovnímu procesu již další den po zákroku.

Co předchází vlastní operaci

Všichni zájemci musí podstoupit podrobné vyšetření a pohovor s lékařem. Pro každého z vás není laserová operace vhodná. Existují oční choroby, které provedení znemožňují. Záleží i na věku, onemocnění a lécích, které užíváte. To vše by totiž mohlo hojení rohovky po zákroku komplikovat. Podmínkou je věk minimálně 18 let, stabilita vady (tj. vada se již minimálně 2 roky nezhoršuje) a nepřítomnost závažných očních či celkových onemocnění, které by mohly ovlivnit průběh zákroku či hojení. Zákrok není vhodné provádět v těhotenství ani v období kojení.

Před vyšetřením i vlastní operací je nutné minimálně 3 dny (lépe týden) bezpodmínečně nenosit kontaktní čočky (u „tvrdých“ kontaktních čoček 3 týdny !), nelíčit oči, jiná zvláštní příprava není nutná. Na vyšetření je nutné si rezervovat asi 2 hodiny, po vyšetření může být vidění lehce rozostřené, proto není vhodné řídit auto.

Kolik dioptrií?

Aby byl zákrok bezpečný a oko nebylo po operaci oslabené, nelze rohovku zákrokem ztenčit příliš. Průměrná tloušťka rohovky v centrální části (kde je rohovka nejtenčí) se pohybuje kolem 550 mikrometrů. V těchto případech lze odstraňovat krátkozrakost cca do -9 dioptrií, u pacientů s vysokou vadou a tenkou rohovkou je bezpečnější provést pouze částečné snížení vady, případně volit jinou operační metodu. U dalekozrakosti jsou možnosti odstranění vady laserem podstatně omezenější – do cca +3,0 dioptrií.

Po čtyřicítce

Zhoršení zraku po čtyřicítce není pravou oční vadou, ale příznakem ztráty schopnosti zaostřovat do blízka (vetchozrakost, presbyopie). Tento problém současné laserové metody nedovedou řešit.

www.refrakcnicentrum.cz

www.lexum.cz

www.epilasik.cz

www.ocnisvet.wz.cz

Vložit komentář

Komentáře slouží ke svobodné výměně názorů či vyjádření názoru na dané téma. Váš příspěvek ale přitom nesmí jakýmkoliv způsobem porušovat zákony ČR, zejména nesmí propagovat národnostní, rasovou, náboženskou či jinou nesnášenlivost. Je také třeba respektovat soukromí jiných lidí, a proto je zakázáno zveřejňovat soukromé údaje o jiných osobách. Výslovně je zakázáno komentovat léčivé přípravky vázané na lékařský předpis. Redakce si vyhrazuje právo bez předchozího upozornění odstranit komentáře, které porušují výše uvedená pravidla.

Do komentářů prosím nevkládejte dotazy ohledně zdravotního stavu, pokud potřebujete poradit, můžete se zeptat v sekci PORADNA. Děkujeme za pochopení.