Leukemie se dělí na čtyři hlavní typy

Leukemie může být označena jako myeloidní, pokud postihuje tvorbu bílých krvinek – monocytů (brání tělo před infekcemi) či granulocytů (bojují proti bakteriálním nákazám) nebo jako lymfatická, pokud postihuje tvorbu lymfocytů (jsou protivníkem virových infekcí). Podle rychlosti průběhu pak může být označena jako akutní či chronická.

  • Akutní formy mají rychlý průběh a neléčeny vedou velmi rychle ke smrti nemocného.
  • Chronické formy mají pomalý a postupný průběh a nemocný může žít i několik let bez léčby, než je choroba rozpoznána.

U akutních leukemií jsou výrazně zmnoženy jedny z nejčasnějších buněk vývojové řady – blasty, zatímco u chronické leukemie dochází ke zmnožení zralejších buněk, které však nemají normální funkci.

Typy leukemií

  • Akutní myeloidní leukemie (AML) se také nazývá akutní myeloblastická leukemie nebo akutní nonlymfoblastická leukemie
  • Chronická myeloidní leukemie (CML)
  • Akutní lymfoblastická leukemie (ALL) je také nazývána akutní lymfocytární leukemie
  • Chronická lymfatická leukemie (CLL)

Příčiny vzniku leukemie

U většiny případů zůstávají neznámé. Nejedná se o infekční nemoc, proto se ti, kteří jsou v blízkosti pacientů s leukemií, nemusejí obávat nákazy touto chorobou. Je velmi pravděpodobné, že vznik většiny leukemií je výsledkem působení řady faktorů, které vedou k poruše normálního vyzrávání buněk kostní dřeně, z něhož se pak stává nekontrolovaný proces.

Jako rizikové faktory pro vznik leukemie jsou udávány například:

  • Kouření
  • Styk s některými chemikáliemi (např. benzen)
  • Radioaktivní záření

Jsou také některé zprávy o možném podílu dědičnosti na vzniku leukemie, i když je nutné podotknout, že výskyt dvou či více případů leukemie v jedné rodině je spíše vzácností. Někdy se leukemie objeví u pacienta, který byl již v minulosti léčen pro jiné nádorové onemocnění. Na vzniku některých případů CLL a ALL u dospělých se spolupodílejí onemocnění imunity a prodělané virové infekce. U mnoha pacientů se však ani jeden z těchto rizikových faktorů neobjevuje, a proto zůstává příčina vzniku leukemií stále nejasná.

Zdroj: http://www.linkos.cz/pacienti/info_pacienti.php

Vložit komentář

Komentáře slouží ke svobodné výměně názorů či vyjádření názoru na dané téma. Váš příspěvek ale přitom nesmí jakýmkoliv způsobem porušovat zákony ČR, zejména nesmí propagovat národnostní, rasovou, náboženskou či jinou nesnášenlivost. Je také třeba respektovat soukromí jiných lidí, a proto je zakázáno zveřejňovat soukromé údaje o jiných osobách. Výslovně je zakázáno komentovat léčivé přípravky vázané na lékařský předpis. Redakce si vyhrazuje právo bez předchozího upozornění odstranit komentáře, které porušují výše uvedená pravidla.

Do komentářů prosím nevkládejte dotazy ohledně zdravotního stavu, pokud potřebujete poradit, můžete se zeptat v sekci PORADNA. Děkujeme za pochopení.