mozek

Národní den epilepsie tradičně připadá na 30. září

Připomenou si ho – již pošesté – pacienti s epilepsií i ostatní zájemci o tuto problematiku. Ve spolupráci s odborníky jej roku 2004 založilo občanské sdružení Společnost „E“. Kromě odborného sjezdu epileptologů v Průhonicích je pro širokou veřejnost připravena řada akcí. V pražském stacionáři Společnosti „E“ proběhne Den otevřených dveří a několik přednášek, díky nimž se lidé mohou dozvědět důležité informace o epilepsii a každodenních starostech pacientů, kteří trpí tímto onemocněním.

Informací není nikdy dost

„Cílem Národního dne epilepsie je informovat širokou veřejnost o nemoci, kterou trpí více než 1 % obyvatel a která kromě genetických dispozic může z různých důvodů kdykoli postihnout kohokoli z nás. Protože se o epilepsii stále mezi veřejností mnoho neví, je obávaná a k lidem s tímto onemocněním je přistupováno se značnou nejistotou. Naším záměrem je přispět k šíření informací, které by podpořily lidi s epilepsií v jejich nesnadném, ale hodnotném životě,“ říká předsedkyně Společnosti „E“ Alena Červenková.

Epilepsie ve zkratce

Epilepsie je onemocnění, které se vzhledem k více druhům této nemoci projevuje různými typy záchvatů – např. nevnímáním, brněním, třesem, křečemi, bezvědomím aj. Epileptických záchvatů se není třeba bát, v případě jejich výskytu je však nutné znát základy první pomoci. Epilepsie bývá vrozená, ale může se vyskytnout i náhle – kdykoli a u kohokoli v našem okolí. Může být vyvolána např. úrazem, stresem, vyčerpáním nebo operací. Přestože je epilepsie jedním z nejstarších a nejčastějších postižení mozku, patří spíše k onemocněním fyzickým nežli psychickým. Léčí se pomocí antiepileptik, dodržováním správné životosprávy, případně operativně.

Aktivity Společnosti „E“ u příležitosti Národního dne epilepsie pro veřejnost:

  • 8. 10. Den otevřených dveří v pražském stacionáři Společnosti „E“(Liškova 3, Praha -Modřany) – v rámci setkání členů, přátel a dalších zájemců o problematiku epilepsie zde budou probíhat ukázky členských rukodělných prací a nabídky odborného poradenství v oblasti neurologie, psychologie a sociálních služeb. Hosté budou seznámeni s programem stacionáře a s celkovou činností Společnosti „E“. Dny otevřených dveří budou formou setkání, přednášek a poradenství probíhat i v brněnském a ostravském klubu Společnosti „E“.
  • 21. 10. Odborný seminář na téma epilepsie v pražském stacionáři Společnosti „E“ (Liškova 3, Praha – Modřany) – široká veřejnost se zde dozví, jak poskytnout první pomoc při záchvatech a další informace spojené s problematikou této nemoci.

Vložit komentář

Komentáře slouží ke svobodné výměně názorů či vyjádření názoru na dané téma. Váš příspěvek ale přitom nesmí jakýmkoliv způsobem porušovat zákony ČR, zejména nesmí propagovat národnostní, rasovou, náboženskou či jinou nesnášenlivost. Je také třeba respektovat soukromí jiných lidí, a proto je zakázáno zveřejňovat soukromé údaje o jiných osobách. Výslovně je zakázáno komentovat léčivé přípravky vázané na lékařský předpis. Redakce si vyhrazuje právo bez předchozího upozornění odstranit komentáře, které porušují výše uvedená pravidla.

Do komentářů prosím nevkládejte dotazy ohledně zdravotního stavu, pokud potřebujete poradit, můžete se zeptat v sekci PORADNA. Děkujeme za pochopení.