Černý kašel (pertuse)

Je to infekční choroba vyvolaná Bordetellou pertussis. Je charakteristická záchvaty kašle. U adolescentů mívá netypický průběh, který se projevuje jako katar horních cest dýchacích. Nejzávažnější je pro nedostatečně imunizované kojence.

Související příznaky