Somnambulismus

Somnambulismus a noční děsy jsou parasomnie spojené s poruchou probouzení z hlubokého spánku. Při somnambulismu člověk vykonává různé automatické činnosti, opouští lůžko, není schopen kontaktu s okolím a na noční stav si ráno nepamatuje.

Související příznaky