První světový týden kontinence je o nemoci, o níž většina mlčí

Téměř polovina lidí trpících občasným únikem moči váhá půl roku, než vyhledá lékaře. Čtvrtina čeká rok, do dvou let přijde k lékaři každý dvanáctý. Jen každý sedmý se obrátí na lékaře do měsíce od prvních příznaků. První světový týden kontinence, který právě probíhá, informuje veřejnost o nemoci, o níž se většinou mlčí.

„Mimovolní únik moči chápe veřejnost jako problém vyššího věku. Postihuje ale ženy, muže i děti a negativně ovlivňuje kvalitu života,“ řekl ředitel České společnosti podpory zdraví (ČSPZ) Zdeněk Kučera.
Inkontinence postihuje dvakrát častěji ženy. Lékaři se podle ředitele Ústavu pro péči o matku a dítě docenta Jaroslava Feyereisla často setkávají s tím, že ženy mají kvůli své obtíži nepřekonatelný pocit studu. Snaží se ji utajovat a odbornou pomoc nevyhledají.
Inkontinence se donedávna dělila na dvě skupiny. Tou první byla stresová inkontinence. Při ní dochází k náhlému úniku moče při zátěži, kterou představuje zvýšení nitrobřišního tlaku při kašli, smíchu, fyzické námaze. Tento typ bývá spojován s oslabením svalů pánevního dna, třeba po porodu nebo v důsledku jiných chorob.
Při urgentní inkontinenci, která je pozorována například při infekci močových cest, ale i při jiných chorobách, nebo se příčinu vůbec nepodaří objasnit, dochází k úniku moči, kterému předchází pocit intenzivního nutkavého pocitu vyprázdnit močový měchýř, který je velmi obtěžující a lze se mu ubránit jen stěží, anebo vůbec.
V důsledku nových léčebných možností se v poslední době změnil pohled i na diagnostiku inkontinence. Do urologie byly proto zavedeny nové pojmy. Jedním z nich je urgence – tedy intenzivní pocit nutnosti vyprázdnit močový měchýř, což je jeden z hlavních příznaků nově uznané choroby – hyperaktivní močový měchýř (overactive bladder, OAB).
Pro všechny, kteří potřebují poradit, je zřízena bezplatná telefonní linka 800 660 100. V provozu je v pondělí až pátek od 16:00 do 20:00 hod. Informace lze nalézt také na internetových stránkách www.hyperaktivni-mechyr.cz.
Osvětové programy ČSPZ mají pomoci ženám omezit sociální a ekonomické dopady poruchy. Setkávání pacientek umožňují Pelvis kluby, kde se ženy dozvědí vše o příčinách vzniku inkontinence a možnostech léčby. Pod odborným vedením cvičí na posílení svalů pánevního dna, což v řadě případů obtíže vyřeší.
Průzkumy z let 2003 a 2009, které zadala ČSPZ, ukázaly, že šest procent lidí trpí denním únikem moči. Významně pacientů přibývá kolem osmdesátky.
„Inkontinencí trpí zhruba 50.000 klientů domácí péče, 12.000 pacientů na lůžkách následné péče a až 25.000 lidí v domovech pro seniory,“ vyčíslila přednostka geriatrické kliniky Všeobecné fakultní nemocnice profesorka Eva Topinková.
Po přijetí do péče není u řady pacientů diagnóza v dokumentaci. U poloviny není uveden typ inkontinence, takže je obtížné zvolit účinnou léčbu. Výzkum také potvrdil, že u obyvatel těchto zařízení se minimálně využívá chirurgické léčby, naopak velkým problémem je trvalé cévkování. Téměř šesti procentům klientů se mění plenkové kalhotky jednou až dvakrát za 24 hodin. Na pomůcky si musejí pacienti nebo jejich rodiny připlácet.
„Největším problémem jsou finanční limity na inkontinenční prostředky a nedostatek personálu, který by se o tyto pacienty trvale staral. Těchto pomůcek je přitom na trhu dost, většímu využití ale brání paušály od zdravotních pojišťoven,“ shrnula profesorka.

Vložit komentář

Komentáře slouží ke svobodné výměně názorů či vyjádření názoru na dané téma. Váš příspěvek ale přitom nesmí jakýmkoliv způsobem porušovat zákony ČR, zejména nesmí propagovat národnostní, rasovou, náboženskou či jinou nesnášenlivost. Je také třeba respektovat soukromí jiných lidí, a proto je zakázáno zveřejňovat soukromé údaje o jiných osobách. Výslovně je zakázáno komentovat léčivé přípravky vázané na lékařský předpis. Redakce si vyhrazuje právo bez předchozího upozornění odstranit komentáře, které porušují výše uvedená pravidla.

Do komentářů prosím nevkládejte dotazy ohledně zdravotního stavu, pokud potřebujete poradit, můžete se zeptat v sekci PORADNA. Děkujeme za pochopení.