mozkový trénink

Národní týden trénování paměti

Česká společnost pro trénování paměti a mozkový jogging /ČSTPMJ/ vyhlásila tento týden 14.-20.3.2016 NÁRODNÍM TÝDNEM TRÉNOVÁNÍ PAMĚTI.  Jediná akce podobného druhu a rozsahu, která je pořádána zdarma pro veřejnost na více jak 300 místech Česka i Slovenska .

Akce je součástí celosvětové akce BRAIN AWARENESS WEEK /Týden uvědomění si mozku/, kterou pořádá organizace Dana Alliance for the Brain Iniciative v New Yorku, USA od roku 1996.

Trénování paměti

mozek, trénování paměti

Trénování paměti je rychlým nástrojem pro zvýšení sebevědomí a jednou z účinných prevencí demence.

Četné vědecké studie opakovaně prokazují, že pokles kognitivního výkonu není nevyhnutelnou součástí procesu stárnutí. Mnohým z nás se však zdá, že právě pro nás to neplatí, jak jinak bychom mohli mít tolik problémů s pamětí, neustále hledáme klíče, brýle, nepamatujeme si, kam jsme co uložili, co máme nakoupit a pro co jsme vlastně šli do té lednice. Zhoršující se paměť nám začíná působit vážné starosti, začínáme se s obavami pozorovat a to naše problémy ještě zhoršuje. Tak na to existuje jen jedna účinná pomoc. Pokusit se získat hmatatelný důkaz o tom, že ve skutečnosti si ještě skvěle pamatujeme, a že jsme se jen zbytečně a dlouhodobě podceňovali. A to od někoho, kdo ví, jak na to!

Právě proto vyhlásila Česká společnost pro trénování paměti a mozkový jogging /ČSTPMJ/ – letos už popáté, tento týden od 14 – 20 .3. 2016 jako  Národní Týden Trénování Paměti v rámci celosvětové akce „Týden uvědomění si mozku“/ Brain Awareness Week /, který už od roku 1996 pořádá americká organizace Dana Alliance for the Brain (www.dana.org).

 

Pozvánka na přednášky trénování paměti

Letošní  ročník 2016 , na němž se významně podílejí knihovny všech stupňů republik, se seznamem s více jak třemi sty místy konání, je doposud největší akcí v historii společnosti.

Seznam osvětových přednášek Národního týdne trénování paměti v Čechách i na Slovensku naleznete abecedně seřazený  na tomto odkazu:

České společnosti pro trénování paměti a mozkový jogging

 

Celosvětově jsou programy zaměřené na trénink kognitivních funkcí. Cílem České společnosti pro trénování paměti a mozkový jogging je seznámit veřejnost s problematikou a technikou tréninku a nabídnout kurzy trénování paměti prostřednictvím kvalifikovaných trenérů paměti do ústavních zařízení i pro veřejnost.

 

mozek mozkový trénink

Česká společnost pro trénování paměti a mozkový jogging

Od roku 2005 byl pořádán Národní den trénování paměti, který se pravidelně setkával s obrovským ohlasem u seniorské veřejnosti.  Akce jsou pořádány vědeckými institucemi, které se výzkumu mozku věnují, případně institucemi, které výsledky výzkumu aplikují v praxi. V rámci celosvětové akce BAW je Česká společnost pro trénování paměti a mozkový jogging (ČSTPMJ) dlouhodobě jediným partnerem, který se cíleně zaměřuje na seniorskou populaci v národním měřítku.

 

Před pár lety byla světová centrála BAW v New Yorku doslova ohromena rekordním počtem osvětových přednášek, které ČSTPMJ zaregistrovala a zaslala nám dotaz, zda mohou uvést plný seznam našich akcí v Mezinárodním kalendáři BAW 2010, aby byli ohromeni také ostatní partneři a aby u nás získali inspiraci do budoucna.

 

Další roky už byly zdarma k dispozici  v ČR i SR také žákům základních, středních a vysokých škol, mateřským centrům či rodičům dětí s Downovým syndromem a široké veřejnosti.

 

Ve spolupráci s německým Svazem trenérů paměti, který měl dlouhodobé profesní zkušenosti, i s dalšími evropskými a zámořskými experty,  je sestaven optimální tréninkový program, který zahrnuje nejen klasický kognitivní trénink, ale cíleně se také zaměřuje na minimalizaci problémů s pamětí v běžném denním životě a vede k rychlému zvýšení sebevědomí účastníků kurzů, k vnímání pocitů osobní zdatnosti a následně ke zvýšení soběstačnosti a prodloužení nezávislosti u seniorské populace.

Tuto metodu učili a učí čeští trenéři paměti další kolegy v Albanii, Estonsku, Islandu, JAR, Kanadě, Kypru, Lotyšsku, Nepálu, Rusku, Singapuru, Slovensku, Slovinsku, USA. Letošní zahraniční kurz se koná v září v Tiruchirappalli v Indii a v roce 2017 budeme školit trenéry pro Polsko a ostrov Mauricius.

 

Kognitivní trénink pro všechny

Mírné kognitivní zhoršení se projeví u všech osob, u kterých později propukne Alzheimerova choroba, ale neznamená to, že každý, kdo trpí mírným kognitivním zhoršením nevyhnutelně skončí s demencí. Z celosvětového výzkumu vyplývá, že vhodná intervence formou kognitivního tréninku v kombinaci s fyzickou aktivitou může být tím pozitivním faktorem, které nás před demencí ochrání.Alzheimer

A v těch případech, kdy mají senioři problémy s pamětí závažnějšího rázu, tak budou nasměrováni do kontaktních míst České alzheimerovské společnosti či do Center pro poruchy paměti, aby měli možnost si ověřit, zda jejich problémy jsou součástí normálního procesu stárnutí či příznakem onemocnění, které vyžaduje rychlé stanovení diagnózy a vhodnou léčbu.

 

Takže není vůbec na místě, aby si čeští senioři zoufali nad nefungující pamětí. Vždyť stačí tak málo, navštívit některou z osvětových přednášek Národního týdne trénování paměti a hned se budou cítit podstatně lépe!

 

 

Více se lze dozvědět na www.trenovanipameti.cz

Vložit komentář

Komentáře slouží ke svobodné výměně názorů či vyjádření názoru na dané téma. Váš příspěvek ale přitom nesmí jakýmkoliv způsobem porušovat zákony ČR, zejména nesmí propagovat národnostní, rasovou, náboženskou či jinou nesnášenlivost. Je také třeba respektovat soukromí jiných lidí, a proto je zakázáno zveřejňovat soukromé údaje o jiných osobách. Výslovně je zakázáno komentovat léčivé přípravky vázané na lékařský předpis. Redakce si vyhrazuje právo bez předchozího upozornění odstranit komentáře, které porušují výše uvedená pravidla.

Do komentářů prosím nevkládejte dotazy ohledně zdravotního stavu, pokud potřebujete poradit, můžete se zeptat v sekci PORADNA. Děkujeme za pochopení.