Povědomí o nádorech hlavy a krku je v EU znepokojivě nízké

Výsledky průzkumu „About Face“ prováděného v sedmi evropských zemích, které byly 26. února 2009 prezentovány na Mezinárodní konferenci o inovativních přístupech v onkologii nádorů hlavy a krku v Barceloně prokázaly, že ohromujících 75 % respondentů neznalo termín „karcinom hlavy a krku“. Chabá obecná znalost příznaků a rizikových faktorů vyzdvihuje nutnost lepší osvěty a zajištění lepší diagnostiky a léčby tohoto devastujícího onemocnění.

Výskyt tohoto typu nádoru celosvětově stoupá

V současnosti postihuje v Evropě 143 000 lidí. Každoročně zapříčiní úmrtí 68 000 Evropanů.

Průlomem v léčbě karcinomu hlavy a krku je schválení a zavedení biologické léčby. Jde o první výrazný pokrok po třiceti letech (od zavedení platiny do léčebného schématu).

Průzkum „About Face“ byl proveden ve Francii, Německu, Itálii, Holandsku, Španělsku, Švédsku a ve Velké Británii. Zúčastnilo se jej 7 520 respondentů. Výzkum provedla a zpracovala agentura TNS Healthcare za podpory Evropské společnosti pro neoplázie hlavy a krku (EHNS) a společností Merck KGaA.

Veřejnost závažnost problematiky hluboce podceňuje

Přes vysoký výskyt karcinomu hlavy a krku průzkum ukázal, že 20 % dotázaných odhaduje celkový počet nemocných v EU na méně než jeden tisíc. To je stokrát méně, než činí skutečnost. Méně než jeden ze tří dotázaných správně odpověděl, že karcinom hlavy a krku postihuje více než sto tisíc lidí v Evropě.

Více než polovina dotázaných znala příznaky, jako jsou bulky na krku, bolest při polykání, chrapot/změny hlasu. Takřka neznámé zůstávají symptomy – trvale ucpaný nos (znalo
14 %) a bolest v uchu (18 %), zatímco ztrátu sluchu považovalo nesprávně za příznak karcinomu hlavy a krku 21 % dotázaných. Většina lidí určila správně lokalitu nosohltanu a hrtanu, ale přes 60 % mezi nádory hlavy a krku zařadilo nesprávně i mozek. Zajímavé je, že mezi ně patřilo i 57 % pracovníků ve zdravotnictví. V průzkumu byla patrná tendence zařadit mezi lokality nádorů hlavy a krku všechny orgány a tkáně této oblasti včetně jícnu a štítné žlázy.

Tři čtvrtiny dotázaných si bylo vědomo toho, že určité složky životního stylu zvyšují pravděpodobnost vzniku karcinomu hlavy a krku. Šlo hlavně o pití alkoholu a kouření. Znalost dalších rizikových faktorů byla nižší – 70 % lidí nevědělo, že expozice slunečnímu záření a věk nad 40 let zvyšují riziko výskytu a jen 15 % respondentů udávalo, že infekce lidským papilomavirem (HPV) má vliv na pravděpodobnost vývoje této choroby.

Josef van der Poel, 64letý belgický pacient řekl: „Mé onemocnění začalo obyčejným škrábáním v krku, stejným jako při nachlazení. Nepatřím do žádné rizikové skupiny, nekouřím a nepiji nadměrně alkohol. Proto nebyla choroba rozpoznána včas a karcinom se šířil bez varujících příznaků až do doby, kdy bylo příliš pozdě.“

„Tato fakta jsou šokující,“

komentoval výsledky průzkumu About Face prim. MUDr. Zdeněk Mechl, Ph.D., z Kliniky otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně. „Zabývám se nádory hlavy a krku již značnou dobu. Ve více než padesáti procentech případů přijdou pacienti na odborné pracoviště až s místně pokročilým nádorem. A to i přesto, že jsou tyto nádory dobře vyšetřitelné a mají specifické příznaky. Z toho vyplývá, že rizikové faktory a příznaky tohoto onemocnění nejsou veřejnosti dostatečně známy a jsou podceňovány. Nezbývá nic jiného než veřejnost opakovaně informovat a varovat,“ dodává prim. Mechl.

O karcinomu hlavy a krku

Karcinom hlavy a krku vychází z epiteliálních buněk (buňky pokrývající nebo lemující tkáně) rtů, dutiny ústní, nosu, vedlejších nosních dutin, hltanu, hrtanu, slinných žláz a místní lymfatické tkáně. Karcinomy těchto lokalit jsou spojeny s vysokou úmrtností a vyšším poměrem úmrtí k celkovému počtu nemocných než u karcinomu prsu, děložního hrdla nebo maligního melanomu. Nádory hlavy a krku jsou obtížně léčitelné zejména u těch pacientů, u nichž se diagnostikovaly již v pokročilých stádiích. U nemocných bývají přítomny i druhotné nádory a další choroby.

Léčba

Závisí na stádiu a lokalizaci choroby i celkovém stavu pacienta. Nemocný je léčen kombinací různých postupů zahrnujících chirurgické odstranění nádoru. U těch, u nichž není operační vyjmutí nádoru možné, se používá radioterapie buď samotná, nebo v kombinaci s chemoterapií, případně s novou cílenou biologickou léčbou, která cíleně ničí nádorové buňky. K léčbě opakujícího se onemocnění, nebo když se vytvořily metastázy, máme k dispozici několik terapeutických postupů, a to včetně biologické léčby v kombinaci s chemoterapií zahrnující platinu. Tato možnost byla schválena a doporučena Evropskou lékovou agenturou v listopadu loňského roku. Biologická léčba představuje po třiceti letech výzkumů první výrazný průlom (od zavedení platiny do léčebného schématu) v terapii karcinomu hlavy a krku a pacientům přináší prodloužení doby přežití, resp. do progrese onemocnění.

Vložit komentář

Komentáře slouží ke svobodné výměně názorů či vyjádření názoru na dané téma. Váš příspěvek ale přitom nesmí jakýmkoliv způsobem porušovat zákony ČR, zejména nesmí propagovat národnostní, rasovou, náboženskou či jinou nesnášenlivost. Je také třeba respektovat soukromí jiných lidí, a proto je zakázáno zveřejňovat soukromé údaje o jiných osobách. Výslovně je zakázáno komentovat léčivé přípravky vázané na lékařský předpis. Redakce si vyhrazuje právo bez předchozího upozornění odstranit komentáře, které porušují výše uvedená pravidla.

Do komentářů prosím nevkládejte dotazy ohledně zdravotního stavu, pokud potřebujete poradit, můžete se zeptat v sekci PORADNA. Děkujeme za pochopení.