Práva pacientů

Při poskytování zdravotní péče může dojít k četným zásahům do pacientských práv. Pacient může utrpět újmu na zdraví následkem nesprávně provedeného zákroku, může být narušeno jeho právo na s .. celý článek