senioři - pár

V ČR má mrtvici ročně 35.000 lidí, kampaň udělá osvětu

Ročně 35.000 lidí utrpí cévní mozkovou příhodu (CMP), je to hlavní příčina trvalé invalidity a třetí nejčastější příčina úmrtí v Česku. Lékaři pomohou včasným zásahem pacientům, aby mrtvice nezanechala následky. Stále jich ale hodně přijde pozdě. Neznají nebo zlehčují příznaky a nepřivolají pomoc. Problém je i s rychlým převozem na správné pracoviště. Osvěta o nemoci je tématem dnes zahájené kampaně 30 dnů pro léčbu a prevenci CMP.

„Cílem je přesvědčit zdravotníky i veřejnost, že cévní mozková příhoda musí být posuzována jako urgentní stav vyžadující co nejrychlejší přijetí do odpovídajícího zdravotnického zařízení a včasné zahájení léčby,“ řekl za organizátory kampaně předseda cerebrovaskulární sekce České neurologické společnosti Jiří Neumann.

V rámci kampaně pořádá 33 nemocnic po celé republice až do 28. května dny otevřených dveří, termíny jsou na webu www.mozkovaprihoda.cz, fungovat bude také e-mailová poradna na

CMP neboli mrtvice postihuje lidi nejčastěji po 65. roce života, velkou hrozbou je ale už po padesátce. V ČR je oproti zemím západní a severní Evropy trojnásobný výskyt CMP u lidí mezi 49 až 65 lety.

Přednosta neurochirurgické kliniky Ústřední vojenské nemocnice a předseda České neurochirurgické společnosti profesor Vladimír Beneš uvedl, že odpovídající léčba musí být zahájena včas. Trombolýza, kterou se rozpustí krevní sraženina, musí být provedena do 4,5 hodiny od prvních příznaků na iktové jednotce. Na akutní péči musí navázat rehabilitace, aby pacient nejen přežil, ale neklesla ani kvalita jeho života.

Letošní kampaň má upozornit na takzvanou tranzitorní ischemickou ataku (TIA), což je přechodná několik minut trvající porucha se stejnými příznaky jako CMP, nezanechává ale následky. Může se objevit dny a týdny před CMP, která už následky zanechá. Nemocní s TIA mají devětkrát vyšší riziko, že je postihne CMP, proto by po TIA měli neprodleně navštívit lékaře, aby je začal preventivně léčit, doporučil Neumann.

Pacienti by měli podle něj směřovat do iktových a komplexních iktových center, jejichž síť se právě tvoří. Ministerstvo zdravotnictví vydalo v březnu věstník s podmínkami pro zařazení do sítě, tento týden objíždí komise odborníků přihlášená centra. Pokud uspějí, mohou počítat s evropskými penězi na dovybavení, mělo by to být zhruba tři čtvrtě miliardy korun, center by měly být v síti zhruba tři desítky.

Vložit komentář

Komentáře slouží ke svobodné výměně názorů či vyjádření názoru na dané téma. Váš příspěvek ale přitom nesmí jakýmkoliv způsobem porušovat zákony ČR, zejména nesmí propagovat národnostní, rasovou, náboženskou či jinou nesnášenlivost. Je také třeba respektovat soukromí jiných lidí, a proto je zakázáno zveřejňovat soukromé údaje o jiných osobách. Výslovně je zakázáno komentovat léčivé přípravky vázané na lékařský předpis. Redakce si vyhrazuje právo bez předchozího upozornění odstranit komentáře, které porušují výše uvedená pravidla.

Do komentářů prosím nevkládejte dotazy ohledně zdravotního stavu, pokud potřebujete poradit, můžete se zeptat v sekci PORADNA. Děkujeme za pochopení.