V Evropě je schválen nový lék pro pacienty trpící RA

Evropská komise schválila lék RoACTEMRA (tocilizumab, mimo Evropskou unii označovaný jako Actemra) k léčbě pacientů s revmatoidní artritidou (RA).

RoACTEMRA je první monoklonální protilátka proti receptoru interleukin-6 (IL-6) vyvinutá pro léčbu RA a představuje nový přístup ke zvládání této vysilující choroby.
RoACTEMRA se používá v léčbě pacientů, kde předchozí léčba (včetně methotrexátu a léků, které blokují tumor nekrotizující faktor, TNF) selhala, byla nedostatečná nebo ji pacient netoleroval.

Schválení léku RoACTEMRA Evropskou komisí je založeno na výsledcích nejrozsáhlejšího klinického programu provedeného u biologika v léčbě RA, včetně pěti mezinárodních studií fáze III, které ukázaly, že léčba přípravkem RoACTEMRA – samostatně nebo v kombinaci s methotrexátem (MTX) či jinými chorobu modifikujícími léky (DMARD) – výrazně omezuje příznaky a symptomy RA v porovnání s léčbou výhradně současnými léky typu DMARD. Tyto výhody se projevily nezávisle na předchozí léčbě nebo stupni závažnosti choroby.

Schválení v rámci EU následuje dřívější schválení tohoto produktu v několika zemích, včetně Japonska, Indie a Švýcarska.

Vložit komentář

Komentáře slouží ke svobodné výměně názorů či vyjádření názoru na dané téma. Váš příspěvek ale přitom nesmí jakýmkoliv způsobem porušovat zákony ČR, zejména nesmí propagovat národnostní, rasovou, náboženskou či jinou nesnášenlivost. Je také třeba respektovat soukromí jiných lidí, a proto je zakázáno zveřejňovat soukromé údaje o jiných osobách. Výslovně je zakázáno komentovat léčivé přípravky vázané na lékařský předpis. Redakce si vyhrazuje právo bez předchozího upozornění odstranit komentáře, které porušují výše uvedená pravidla.

Do komentářů prosím nevkládejte dotazy ohledně zdravotního stavu, pokud potřebujete poradit, můžete se zeptat v sekci PORADNA. Děkujeme za pochopení.