IBD rakovina tlustého střeva

Výsledky preventivních vyšetření rakoviny varují

Zájem o preventivní program Zdraví národa, který se na konci loňského roku zaměřil na prevenci rakoviny tlustého střeva, byl poměrně veliký. Přihlásilo se do něj skoro dva tisíce osob. Po analyzování vzorků jich měla více než desetina nález mimo referenční mez!


Z odběrových míst společnosti synlab si celkem 1 852 lidí odneslo sadu ke komfortnímu domácímu odběru. Dvě stě sedm z nich mělo nález mimo běžné hodnoty. Jak potvrzují dlouhodobé statistiky, výskyt vzorků „s nálezem“ byl nejčastější u osob nad 50 let věku, a to jak u žen, tak také u mužů, kteří na tom v tomto ohledu jsou hůře. „Ve věkové kategorii 25 až 50 let byl u mužů nad referenční mez každý šestý muž a každá desátá žena, u pacientů do 25 let věku pak v případě mužů každý třináctý a v případě žen dokonce každá pátá pacientka,“ říká MUDr. Aleš Ducháček, praktický lékař společnosti synlab.

Avšak výskyt skrytého krvácení ve stolici nemusí nutně znamenat onemocnění rakovinou tlustého střeva nebo konečníku, ale může také signalizovat problém s hemoroidy, prasklinou sliznice konečníku nebo souviset se zánětlivým onemocněním střev. V průměru se tak výskyt vzorku s nálezem potvrdil u každého devátého vyšetřeného, u každé desáté ženy a u každého sedmého muže. „Test s výsledkem mimo referenční mez je první indikátor toho, že něco není v pořádku. V případě, že vyšetření odhalilo u pacientů ve stolici krev, byť v minimálním množství, provádí se další vyšetření, která určí původce krvácení a následně umožní léčbu problému,“ vysvětluje MUDr. Ducháček. Nemusí to tedy znamenat, že pacient trpí rakovinou tlustého střeva či konečníku, měl by ale neprodleně absolvovat další vyšetření, která potvrdí původce krvácení.

Ročně je v ČR nově diagnostikováno kolem osmi tisíc pacientů s tímto karcinomem a zhruba polovina pacientů na něj zemře. U mužů je možnost onemocnění rakovinou tlustého střeva a konečníku i úmrtnost v důsledku této nemoci vyšší než u žen.

Včasná diagnóza může zachránit život!

Tato nemoc nevzniká ze dne na den. Je potřeba měsíců, ba roků k jejímu plnému rozvoji. Od vzniku prvních patologických změn (typicky slizničních polypů) do vývoje zhoubného nádoru uplyne mnohdy řada let. Je tedy možné v naprosté většině případů onemocnění předejít nebo jej alespoň odhalit v časných stádiích.

V současnosti se v České republice onemocnění diagnostikuje v časnějších stadiích přibližně jen u 40–45 % pacientů. To výrazně zhoršuje výsledky, kterých může léčba dosáhnout.

„Zahraniční studie prokazují, že pokud se rakoviny tlustého střeva odhalí v prvním stádiu, je šance na 5leté přežití 93 %, v případě, že až ve 4 stádiu, klesá na 6 %,“ varuje MUDr. Ducháček.
Mezi rizikové faktory pro vznik rakoviny tlustého střeva patří špatné stravovací návyky, např. denní konzumace „červeného masa“, úprava potravin smažením, pečením a grilováním, vyšší podíl živočišných tuků v potravě, kouření cigaret a zvýšená konzumace alkoholu. Dalším samostatným rizikovým faktorem je obezita. Naopak mezi preventivní faktory patří pravidelná konzumace rybího masa a tuku, příprava pokrmů vařením, dostatečný příjem kalcia a vitaminu D v potravě.

Vložit komentář

Komentáře slouží ke svobodné výměně názorů či vyjádření názoru na dané téma. Váš příspěvek ale přitom nesmí jakýmkoliv způsobem porušovat zákony ČR, zejména nesmí propagovat národnostní, rasovou, náboženskou či jinou nesnášenlivost. Je také třeba respektovat soukromí jiných lidí, a proto je zakázáno zveřejňovat soukromé údaje o jiných osobách. Výslovně je zakázáno komentovat léčivé přípravky vázané na lékařský předpis. Redakce si vyhrazuje právo bez předchozího upozornění odstranit komentáře, které porušují výše uvedená pravidla.

Do komentářů prosím nevkládejte dotazy ohledně zdravotního stavu, pokud potřebujete poradit, můžete se zeptat v sekci PORADNA. Děkujeme za pochopení.