astmatička

Aktivity u příležitosti Světového dne astmatu

Světový den astmatu letos připadá na 6. května. V duchu jeho tradice pořádá Česká iniciativa pro astma (ČIPA) Dny astmatu a alergie v České republice. Ve vybraných městech bude v květnových dnech připraven pro veřejnost program, který je úzce spjat s problematikou alergie a astmatu. Zájemcům bude například zdarma změřena spirometrie, na některých místech proběhnou diskuse, semináře či další doprovodné akce.

Co je astma

Astma je chronický alergický zánět průdušek spojený s jejich zvýšenou reaktivitou na různé podněty a s přestavbou stěny průdušek. Alergická reakce vzniká u vrozeně disponovaných jedinců jako nepřiměřená reakce na některé běžné látky z prostředí. Patří mezi ně prach, peří, pyly, roztoče, zvířecí alergeny, plísně, ale také některé potraviny – ořechy, ryby, sýr, ovoce. Někdy je alergie zkřížená, klasickým příkladem je alergie na pyl břízy se současnou reakcí na jablka či kořenovou zeleninu.

Dispozice k alergii se dědí. Projevy alergie mohou být různé podle postižených orgánů. Alergický zánět v kůži se projevuje jako nepříjemně svědící alergický (atopický) ekzém, alergická reakce v nosní sliznici působí projevy alergické rýmy, postižení oční spojivky se projeví alergickým zánětem spojivek. Jsou-li alergickým zánětem postiženy průdušky, jde o průduškové astma.

U alergického jedince se často vyskytuje více příznaků najednou, někdy na sebe projevy alergie navazují. Je známé zvýšené riziko rozvoje astmatu u dětí s alergickým ekzémem, kdy až dvě třetiny dětí s kojeneckým alergickým ekzémem jsou ohroženy vznikem astmatu. Nejzávažnějším rizikovým faktorem pro vznik astmatu zůstává alergická rýma. Asi u 50 % dospělých pacientů s astmatem se nepodaří alergii prokázat.

Výskyt astmatu v ČR a ve světě

Astma patří mezi celosvětově rozšířená onemocnění. Odhaduje se, že ve světě v současné době trpí astmatem 300 milionů lidí. Podle Světové zdravotnické organizace (WHO) se celosvětově každoročně objeví 17,5 milionů nových případů astmatu a 250 tisíc lidí v důsledku astmatu umírá.

V České republice trpí astmatem přibližně 800 tisíc lidí. Z toho asi 350 tisíc lidí sice astma má, ale dosud kvůli němu nenavštívili lékaře, a proto u nich nemohla být nemoc diagnostikována, a tím pádem ani zavedena potřebná léčba.

Asi 60 – 80 % astmatiků trpí současně i alergickou rýmou a 20 – 40 % pacientů s alergickou rýmou má zároveň astma. Přibližně 5 % dětí je postiženo alergickým ekzémem. Je častější v kojeneckém věku, později může u některých dětí zcela vymizet. Dvě třetiny dětí s kojeneckým ekzémem jsou ohroženy vznikem astmatu.

Astma se vyskytuje asi u 6 – 12 % dětí. Asi 20 % případů astmatu začíná v kojeneckém a batolecím věku, 10 % ve věku předškolním, 70 % ve věku školním a v době dospívání.

Úmrtnost na astma je v České republice tradičně velmi nízká a pohybuje se těsně kolem 100 úmrtí ročně. Mnozí z těchto lidí však zřejmě nemuseli zemřít, pokud by jejich nemoc byla včas rozpoznána, byla nasazena a dodržována správná preventivní léčba a oni sami dodržovali předepsaný léčebný režim.

Projevy onemocnění

Astma se projevuje ztíženým dýcháním, někdy až výraznou dušností, jindy ale třeba jen suchým kašlem. Těžké zhoršení astmatu označujeme jako astmatický záchvat, při kterém může dojít ke stažení průdušek, nemocný se cítí jako ve svěráku, nemůže „popadnout dech“. Dýchání nemocnému ztěžuje stah svaloviny ve stěně průdušek spolu s otokem sliznice dýchacích cest. Pocit dechové tísně, tj. dušnost, lze přirovnat k dýchání tenkým brčkem nebo k tonutí. Ztížený je především výdech.

Potíže se často stupňují v noci a brzy ráno. Kašel či dechové potíže se zpravidla objevují po relativně malé námaze. Při poslechu hrudníku jsou často slyšitelné pískoty či vrzoty, ale ani normální poslechový nález na hrudníku astma nevylučuje. Suchý kašel může být jediným příznakem, vedoucím však mnohdy až k astmatickému záchvatu. Na fyzický stav astmatika má rovněž velký vliv jeho psychická pohoda nebo nepohoda.

Dny alergie a astmatu v České republice

  • 6. 5. – Janov – „Astma Janov“ – beseda spojená s prohlídkou, Léčebna Janov, 13.00 – 15.30 hod.
  • 7. 5. – Praha – Odborná konference pro lékaře a zdravotní sestry, Národní dům na Vinohradech, Nám. Míru, Praha 2, 9.00 – 13.00 hod.; informační stan s možností kontroly plicní funkce pro veřejnost, Nám. Míru, Praha 2, 9.00 – 17.00 hod.
  • 13. 5. – Olomouc – Den otevřených dveří ve FN Olomouc, odd. alergologie a klinické imunologie, 13.00 – 17.00 hod.
  • 14. 5. – Třebíč – Stacionář Rolnička – léčba pohybem
  • 14. 5. – Hradec Králové – „Respirici a veřejnost“ – FN Hradec Králové – výukové centrum, od 14.00 hod.
  • 27. 5. – Brno – Žerotínovo náměstí, Bílý dům, 15.00 – 18.00 hod.

Vložit komentář

Komentáře slouží ke svobodné výměně názorů či vyjádření názoru na dané téma. Váš příspěvek ale přitom nesmí jakýmkoliv způsobem porušovat zákony ČR, zejména nesmí propagovat národnostní, rasovou, náboženskou či jinou nesnášenlivost. Je také třeba respektovat soukromí jiných lidí, a proto je zakázáno zveřejňovat soukromé údaje o jiných osobách. Výslovně je zakázáno komentovat léčivé přípravky vázané na lékařský předpis. Redakce si vyhrazuje právo bez předchozího upozornění odstranit komentáře, které porušují výše uvedená pravidla.

Do komentářů prosím nevkládejte dotazy ohledně zdravotního stavu, pokud potřebujete poradit, můžete se zeptat v sekci PORADNA. Děkujeme za pochopení.