CHOPN – Mizející plíce

Vdechování toxických látek, hlavně cigaretového kouře, poškozuje průdušky i plíce samotné.

Stěny průdušek se ztlušťují, dochází k zmnožení hlenových žlázek a poškození řasinkových buněk (jejich funkce tkví v „očišťování plic“) ve sliznici průdušek. Hlavním důsledkem těchto změn je zvýšená tvorba hlenu, který musí být vykašláván, a zhoršená obranyschopnost proti kapénkovým infekcím (tj. těch, které se přenášejí vzduchem). Proto postižený trpí často záněty průdušek, které stav dále zhoršují.

Poškození samotných plic je mnohem složitější

Jednak dochází k poškození plicních sklípků, jejichž stěny praskají a sousedící sklípky se spojují ve velké dutiny. To vede k zmenšení plochy, na které přestupuje kyslík ze vzduchu do krve a oxid uhlíku z krve do vydechovaného vzduchu. Proto klesá obsah kyslíku v krvi a zmenšuje se jeho přísun k orgánům. Zároveň ubývá elastických vláken, která tvoří důležitou „kostru“ plic. Plíce se proto stávají méně pružné, „hadrovité“, průdušky ztrácejí svoji oporu a při dýchání kolabují a zužují se. Tím se zpomaluje proudění vzduchu při výdechu. Část vzduchu, která měla být vydechnuta, zůstává v plicích. V plicích zůstává více „starého“ vzduchu, čímž se snižuje množství „čerstvého“ vzduchu, který se do plic „vejde“. Proto mají nemocní s CHOPN omezený nádech i výdech.

U lékaře

Každý člověk s déletrvajícím kašlem nebo pocity dušnosti při fyzické námaze by měl vyhledat specialistu – pneumologa (plicní nebo ambulance TRN). Základními vyšetřeními jsou rentgen hrudníku (provádí se k vyloučení jiných onemocnění, která mohou dušnost způsobovat – např. nádorová onemocnění plic, průdušek nebo pohrudnice, srdeční slabost, apod.) a spirometrie (měření základních plicních objemů a funkcí). Spirometrickým vyšetřením lze CHOPN s velkou určitostí rozpoznat, a proto je považováno za nejdůležitější při určení diagnózy a posléze i při sledování vývoje onemocnění, případně k hodnocení účinku podávaných léků. Důležitá jsou i další vyšetření, jako např.: elektrokardiografie (EKG) a echokardiografie (ultrazvuk srdce) k posouzení srdeční funkce, rozbor krve (množství kyslíku a oxidu uhlíku v krvi, krevní obraz a další důležité parametry).

Začátky a konce

Zdravý člověk má při dýchání velké rezervy. Pacient začne pociťovat dechové obtíže, když funkční kapacita jeho plic klesne asi na jednu třetinu. Proto přichází mnoho pacientů až v době, kdy je choroba značně pokročilá. Poškození plic, ke kterému zatím došlo, nelze zvrátit, plíce nelze obnovit žádnou léčbou (jen transplantací). Hlavní léčebnou snahou je uchovat to, co zbylo a zabránit zhoršování, tedy prohlubování dušnosti a snižování přísunu kyslíku do krve a k dalším orgánům.

Pacient postupně omezuje svoje činnosti, stává se invalidním, závislým na svém okolí a po čase vyžaduje jeho stav trvalou inhalaci kyslíku. V poměrně řídkých případech je zařazen na čekací listinu k transplantaci plic. CHOPN vede ve většině případů k předčasnému úmrtí pacienta.

Léčba

CHOPN nelze vyléčit, protože poškození plic a průdušek je nevratné. V současné době však existuje řada léčebných postupů, kterými lze zhoršování onemocnění zpomalit a její příznaky zmírnit.

Léčebný postup závisí na závažnosti nemoci, tj. na stupni, ve kterém je CHOPN diagnostikována. Úspěchy léčby vždy závisí na spolupráci a ochotě nemocného dodržovat doporučený léčebný režim.

Léčba se skládá z:

  • vyloučení nebo alespoň omezení příčin a rizik zhoršení
  • podávání léků (většinou inhalačně)
  • dechové rehabilitace (ambulantní)
  • imunizace (očkování proti chřipce)
  • trvalého podávání kyslíku (i v domácím prostředí)
  • umělé podpory dýchání
  • chirurgické léčby (odstranění nejvíce postižené části plic k úpravě tlakových poměrů, transplantace plic)

Zanechání kouření, bez ohledu na stadium onemocnění, zpomalí vývoj a zhoršování všech příznaků i důsledků CHOPN, zpomaluje zhoršování dušnosti a prodlužuje život nemocným s touto chorobou! Je taktéž nutné se vyhnout dlouhodobému pobytu v prostředí zamořeném dalšími (profesními) znečišťujícími látkami.

Vložit komentář

Komentáře slouží ke svobodné výměně názorů či vyjádření názoru na dané téma. Váš příspěvek ale přitom nesmí jakýmkoliv způsobem porušovat zákony ČR, zejména nesmí propagovat národnostní, rasovou, náboženskou či jinou nesnášenlivost. Je také třeba respektovat soukromí jiných lidí, a proto je zakázáno zveřejňovat soukromé údaje o jiných osobách. Výslovně je zakázáno komentovat léčivé přípravky vázané na lékařský předpis. Redakce si vyhrazuje právo bez předchozího upozornění odstranit komentáře, které porušují výše uvedená pravidla.

Do komentářů prosím nevkládejte dotazy ohledně zdravotního stavu, pokud potřebujete poradit, můžete se zeptat v sekci PORADNA. Děkujeme za pochopení.