(chronická obstrukční plicní nemoc, dříve chronická bronchitida) Příznakem je namáhavé, povrchní a zrychlené dýchání, omezování nejprve fyzických aktivit, následně i běžných činností. Průvodním jevem může být i déletrvající a opakující se kašel.

Související příznaky

Související systémy