Onkologie

IBD rakovina tlustého střeva
Kolorektálnímu karcinomu se lidově říká rakovina střev a konečníku. Šíří se do dalších orgánů – nejčastěji do jater a plic – lymfatickými (mízními) cévami i krví. Tak vznikají metastázy na m .. celý článek
Onkologická onemocnění byla tématem jednání Evropského parlamentu, který dokument „Usnesení Evropského parlamentu ze dne 10. dubna 2008 o boji proti rakovině v rozšířené Evropské unii“ předa .. celý článek
K objasnění onkogeneze (kancerogeneze) přispěl významnou měrou od počátku sedmdesátých let minulého století rozvoj biotechnologických metod, které umožnily nový způsob zkoumání dějů v buňkác .. celý článek
Projekt 35 realizuje Onkologická klinika VFN a 1. LF UK v Praze ve spolupráci s Masarykovým onkologickým ústavem, dalšími onkologickými pracovišti v České republice a Českou společností podp .. celý článek
buňky v krvi
Spočívá v kombinaci protinádorové chemoterapie a radioterapie. Druh a intenzita léčby (počet cyklů chemoterapie, dávka záření) závisí na stupni pokročilosti (klinickém stadiu) nemoci, na pří .. celý článek