Parazit zvyšuje riziko nehody u lidí s krví Rh minus

Parazit toxoplasma, který rozšiřují kočkovité šelmy a který vyvolává onemocnění podobné viróze, ale může poškodit i plod v těle matky, zvyšuje riziko autonehody pouze u osob s krevní skupinou Rh minus. Prokázali to čeští vědci z Univerzity Karlovy a Ústřední vojenské nemocnice. Objev publikovali v mezinárodním časopise BMC Infectious Diseases.

Toxoplasma gondii (Apicomplexa) je jednobuněčný parazit. Jeho konečným hostitelem jsou výlučně kočkovité šelmy, v jejichž střevě dochází k pohlavnímu rozmnožování a vytváření buněk. Ty jsou pak spolu s trusem vylučovány ven a mohou se jimi nakazit například i lidé.
Parazitem toxoplasma je celosvětově nakažena přibližně třetina populace. Vůči negativnímu vlivu infekce byli naopak zcela chráněni řidiči s Rh-pozitivní krevní skupinou. Je to v souladu s výsledky dvou loňských studií, ve kterých stejný vědecký tým sledoval v laboratorních podmínkách zhoršování reakčních dob u nakažených Rh pozitivních a Rh negativních osob.
Při nástupu vojenské služby bylo 3900 budoucích řidičů vojenských vozidel testováno na infekci toxoplasmou a byla zjištěna jejich krevní skupina. Po skončení vojenské služby byl na základě záznamů vojenské policie sledován výskyt dopravních nehod u infikovaných a neinfikovaných Rh negativních a Rh pozitivních řidičů.
Ukázalo se, že infekce zvyšuje 2,5 krát riziko nehody u řidičů Rh-negativních zatímco u řidičů Rh pozitivních se vliv infekce nijak neprojevuje. Autoři studie upozorňují, že u řidičů s relativně čerstvou infekcí se zvýšilo riziko havárie z přibližně 2,6 procent asi na 16,7 procenta a navrhují, že by například Rh negativní piloti a dispečeři letového provozu měli být pravidelně testováni na infekci parazitem Toxoplasma gondii.
Biologická úloha Rh molekuly však není známá a až do publikování výsledků výzkumu českých vědců se nic nevědělo ani o tom, že by se Rh pozitivní a Rh negativní osoby v dospělosti jakýmkoli způsobem lišily co do svých vlastností.
Parazit vyvolává onemocnění toxoplazmóza. U člověka se podobá běžné viróze. Po odeznění příznaků akutní infekce přežívá parazit v člověku ve formě tkáňových cyst do konce života. Vážné následky může mít toxoplazmóza u osob s poruchami imunity. U matky infikované v těhotenství může být závažně poškozen plod. Hlavními zdroji nákazy jsou především nedostatečně tepelně upravené maso a potraviny kontaminované trusem nakažených koček.

Vložit komentář

Komentáře slouží ke svobodné výměně názorů či vyjádření názoru na dané téma. Váš příspěvek ale přitom nesmí jakýmkoliv způsobem porušovat zákony ČR, zejména nesmí propagovat národnostní, rasovou, náboženskou či jinou nesnášenlivost. Je také třeba respektovat soukromí jiných lidí, a proto je zakázáno zveřejňovat soukromé údaje o jiných osobách. Výslovně je zakázáno komentovat léčivé přípravky vázané na lékařský předpis. Redakce si vyhrazuje právo bez předchozího upozornění odstranit komentáře, které porušují výše uvedená pravidla.

Do komentářů prosím nevkládejte dotazy ohledně zdravotního stavu, pokud potřebujete poradit, můžete se zeptat v sekci PORADNA. Děkujeme za pochopení.