zranění kolene

Přehled běžných zranění kloubů

Drobným poraněním kloubů se na chalupě většinou úplně nevyhneme. Přečtěte si, co vás může potkat, a také o některých preventivních opatřeních, které Vás zbaví stresu.

Bércové entezopatie

Kromě podvrtnutí kotníku jsou bércové entezopatie snad nejběžnějším zraněním dolní části těla, ke kterému dochází v důsledku ohýbání plosky nahoru a dolů pomocí svalů upínajících se na holení kost. Bolest je většinou způsobena zánětem svalů a šlach bérce vlivem přetížení. Aby došlo k potlačení zánětu, ztlumte bolest bérce bezprostředně po cvičení chladným obkladem. Řádné protahování před cvičením by mělo vzniku bércové entezopatie předejít – účinné je také posilování svalů.

Distorze – podvrtnutí kotníku

Měli bychom si vědět rady, když se nám nebo někomu v naší přítomnosti na nerovném terénu podvrtne kotník – lékaři označují úraz jako distorze v hlezenném kloubu. Zranění je velice bolestivé. Často je doprovázeno i přechodnými celkovými příznaky, jako je zpocení, chvilková slabost až pocit na omdlení, nevolnost, nucení na zvracení a pocit zatmívání před očima. Úvodní bolest se poté na velmi krátkou chvíli zmírní, ale velmi brzy se ohlásí odlišná a narůstající tupá bolest s pocitem tlaku, pnutí, horka. Jakmile sejmeme pevnější botu, už ji pravděpodobně neobujeme. I pro další nejméně 3 dny si proto připravíme volnější obutí.

První pomoc : Kloubní plošky se po podvrtnutí velmi rychle vrátí do svého původního postavení, takže není třeba odborné vyšetřování a ošetřování, pokud zůstane tvar kotníku nezměněn. Nezkoušíme proto jeho hybnost opakovanými pohyby nebo dokonce našlapováním. Nejvhodnější je sednout si na místě nebo o jedné noze s podporou další osoby doskákat k nejbližší lavičce a dát co nejdříve dolní končetinu do vodorovné polohy. Můžeme si kotník osahat, zda jsou jeho tvar i celistvost normální. V průběhu přibližně 30 minut vzniknou samovolně změny a drobné krevní výrony v kloubním pouzdru i v okolních vazech i viditelné prosáknutí – nevelký otok. Hlezno ve zvýšené poloze co nejdříve obvážeme jemným elastickým obinadlem, které neutahujeme. Prsty musí zůstat dobře pohyblivé, nesmí v nich vzniknout pocit napětí, tuhnutí až bolesti. Přes obvaz dáme chladivý obklad na prvních nejméně 30 minut nebo s krátkou přestávkou až na dvě hodiny. Po celou uvedenou dobu ponecháme kotník v klidu ve zvýšené poloze.

ošetřený zvrtnutý kotník

Pokud nerespektujeme postup v prvních minutách a desítkách minut, budou tupá bolest a otok trvat nepoměrně déle a v budoucnosti hrozí při větší námaze nohy v nerovném terénu opakující se nepříjemná tupá bolest. Proto je vhodné – mimo popsané ošetření – si neprodleně vzít přípravek proti bolesti. Ovlivňuje nejen bolest, ale také nežádoucí vnitřní biochemické změny, které vznikají v místě poranění. Doporučuje se skupina ibuprofenová nebo paralenová. (Dospělý 1 – 2 tablety denně, dítě nad 10 let 2krát denně 1/2 tabl.) Nejčastěji se pokračuje v užívání přibližně po 8 hodinách po dobu až 3 dnů.

Nezapomeňte: Léky proti bolesti, mikrotenový sáček, jemné elastické obinadlo.

Plantární fasciitis

Plantární fasciitis je zánět plantární fascie, silného pruhu vazivové tkáně na plosce nohy, která probíhá od paty k bázi prstů na nohou. Pokud je nadměrně přetěžována, fascie se příliš natáhne a vznikne trhlina, což vede k zánětu vlastní fascie i okolních tkání. Trhliny se rychle pokryjí jizevnatou tkání, která je méně pružná než fascie, a jen prohlubuje daný problém. Hlavním příznakem je bolest na spodní části paty. Příčinou je přetížení, napětí a tah za plantární fascii.

Běžci s napnutými Achillovými šlachami (což vede k většímu zatížení fascie) nebo vysokými klenbami a tuhými ploskami či plochýma nohama, které mají tendenci k nadměrné pronaci (pod dopadu se příliš stáčí dovnitř), jsou nejnáchylnější. Obnošené boty, které plosce umožní nadměrnou pronaci, nebo příliš tuhé boty, které fascii napínají, mohou vaši náchylnost také zvyšovat. V rámci samoléčby omezte běh. Denně užívejte aspirin nebo ibuprofen. Několikrát denně danou oblast ledujte po 15 až 20 minut. Provádějte ledovou masáž fascie, a to následovně: naplňte papírový kelímek vodou a zmrazte ji. Papírový obal sloupněte, položte led pod plosku nohy a přejíždějte přes něj nohou od paty k začátku prstů a zase zpět. Stejně dobře funguje plechovka se zmrazeným džusem. Pokud poškození neodpovídá na samoléčbu do čtyř týdnů, navštivte podiatra, který může předepsat ortopedické vložky, ultrazvuk nebo masáž.

Chondomalácie

Chondromalácie je měknutí nebo odírání a popraskání chrupavky pod čéškou, vedoucí k zánětu. Chrupavka se začne podobat brusnému papíru, protože čéška se nepohybuje přes koleno hladce. Příznakem je bolest pod nebo po stranách čéšky. Bolest se může zhoršovat po dobu asi roku a nejhorší je po běhu v kopcovitém terénu. Otok je také přítomen. V závažných případech můžete cítit a později i slyšet drhnutí při odírání zhrubělé chrupavky o chrupavku při ohnutí kolene. Většinou je to důsledek nadměrné pronace (kdy klenba nožní příliš kolabuje a ploska rotuje příliš dovnitř).

Běh v kopcovitém terénu (hlavně z kopce) může postižení horšit, stejně jako běh po stejné straně klopené silnice nebo obecně přetrénování. Pokud se objeví bolest, přestaňte běhat. Ledujte koleno po 15 minut dvakrát nebo třikrát denně. Užívejte aspirin třikrát denně po 12 týdnů. Zkuste také automasáž bolestivých míst kolem kolene. Po čtyřech až šesti týdnech byste měli být schopni vrátit se k lehkému běhu. Pokud se chondromalácie při samoléčbě nelepší během čtyř týdnů, navštivte ortopeda.

Syndrom iliotibiálního pruhu

Jde o zánět a bolestivost na vnější straně kolene, kde dochází ke tření mezi iliotibiálním (IT) pruhem (vaz, který běží podél zevní strany stehna) a stehenní kostí, zvanou femur. Většinou se manifestuje tupou bolestí po jedné či dvou mílích běhu, která přetrvává po dobu běhu, ale mizí brzy po zastavení. V závažných případech může být bolest ostrá a zevní strana kolene může být citlivá nebo oteklá. Toto onemocnění je způsobeno čímkoli, co nutí nohu ohýbat se směrem dovnitř a napíná IT pruh proti femuru, jako šavlovité dolní končetiny, přehnaná pronace, ošlapané běžecké boty, trénink z kopce nebo nakloněné povrchy ve sportovních halách. Těsný IT pruh může přispět ke zranění stejně, jako příliš rychlé zvyšování tréninkové dávky. Někdy může být syndrom IT pruhu způsoben i jedním náročným tréninkem.

V rámci léčby provádějte protahování IT pruhu. Stůjte tak, aby vaše pravá noha křížila zezadu levou, a natáhněte levou paži směrem ke stěně, tyči, židli nebo jinému pevnému předmětu. Přeneste svou váhu na tento předmět a zároveň tlačte svou pravou kyčel opačným směrem. Udržujte pravou plosku pevně na zemi, zatímco levé koleno můžete pokrčit. Měli byste cítit protažení v iliotibiálním svalu v oblasti pravé kyčle, které se šíří podél vnější strany pravé nohy směrem dolů. Kromě protahování IT pruhu ledujte po běhu koleno po 15 až 20 minut, zkuste automasáž této oblasti a protahujte podkolenní šlachy a další svaly nohou. Během dvou až čtyř týdnů byste měli být schopni lehkého běhu. Pokud problém s vaším IT pruhem neodpovídá na samoléčbu do čtyř týdnů, navštivte ortopeda. Těžké případy mohou vyžadovat injekci kortizolu pod pruh, aby byla zmírněna bolest.

Patní ostruha

K syndromu patní ostruhy, který se zánětem plantární fascie souvisí, dochází v důsledku hromadění vápníkových depozit pod patní kostí. Patní ostruhy se tvoří postupně v průběhu mnoha měsíců. Jak zánětu plantární fascie, tak patním ostruhám lze předejít pomocí řádného zahřívacího cvičení, které zahrnuje protahování pruhu tkáně na plosce nohy.

Sesamoiditis

Sezamské kůstky, někdy také nazývané „ložiska nohy“, jsou skupinou přídatných kůstek, které se nacházejí po širokou první metatarzální kostí. Během výskoků, aerobiku apod. jsou na sezamské kůstky přenášeny neuvěřitelné síly a může dojít k zánětu a zlomeninám. Výběr vhodné obuvi a ortopedické vložky na míru mohou pomoci sezamoiditidě předejít.

Tendinitis Achillovy šlachy

Jde o zánět Achillovy šlachy, velké šlachy, která spojuje dva hlavní lýtkové svaly, gastrocnemius a soleus, se zadní stranou patní kosti. Vlivem příliš velkého zatížení se šlacha napíná a je nucena k příliš velké práci. To vede k jejímu zánětu (tzv. tendinitis) a po čase se může vytvořit vrstva jizevnaté tkáně, která je méně pružná než sama šlacha. Pokud je zanícená Achillova šlacha nadále zatěžována, může se natrhnout nebo prasknout. Známkou toho je tupá nebo ostrá bolest kdekoli v oblasti zadní strany šlachy, ale většinou v blízkosti paty. Dále je to omezená pružnost kotníku, zarudnutí nebo zahřátí v bolestivé oblasti, uzlík (vyvýšenina tvořená jizevnatou tkání), který je možno nahmatat na šlaše, a praskavý zvuk (tření jizevnaté tkáně a šlachy) při pohybu kotníku. To může být důsledkem nedostatečného protahování lýtek, zvyšování počtu uběhnutých kilometrů příliš rychle nebo jednoduše přetrénování.

V některých případech jsou příčinou nepružné běžecké boty, které vedou ke stočení Achillovy šlachy. Běžci, kteří provádějí přehnanou pronaci (jejich ploska rotuje po dopadu příliš dovnitř) jsou k tendinitis Achillovy šlachy nejvíce náchylní.

Pokud dojde k tendinitidě, přerušte běhání. Vezměte si aspirin nebo ibuprofen a chlaďte příslušnou oblast ledem po 15 až 20 minut několikrát denně, dokud zánět neustoupí. Nezačínejte znovu s během, dokud nemůžete zvednout prsty u nohy bez bolesti. Pak přejděte na skákání přes švihadlo a skákání panáka, a pak postupně opět začněte s běháním. Během šesti až osmi týdnů byste měli být znovu schopni zvládat lehký běh. Pokud při samoléčbě nedojde během dvou týdnů ke zlepšení, navštivte fyzioterapeuta nebo ortopeda.

Tenisový loket

Tenisový loket neboli laterální epicondylitis je jedním z nejčastějších problémů ošetřovaných ortopedy. Je to vlastně zánět šlachy svalu, zvaného extensor carpi radialis brevis, který se upíná na leterální epikondyl pažní kosti. Může být způsoben náhlým zraněním nebo opakovaným používáním paže. Mnozí lékaři se domnívají, že mikrotrhliny ve šlaše jsou příčinou hypervaskulárního fenoménu, vedoucího k bolesti. Bolest je většinou horší při pevném úchopu a extenzi v lokti, jako při tenisovém úderu back hand.

tenisový loket

K tomuto problému však může dojít při golfu a dalších sportech, stejně jako při opakovaném používání nástrojů. Nepříjemný pocit je nejčastěji lokalizován v oblasti zevního neboli laterálního kostního výstupku lokte. Podobný, ale méně častý problém, bývá na vnitřní neboli mediální straně kloubu. Většinou můžete dané příznaky znovu vyvolat, pokud se budete snažit extendovat ruku v zápěstí proti odporu. Bandáž tenisového lokte přiložená kolem oblasti pod kloubem může pomoci, ale musí být dbáno na to, aby nebyla příliš těsná a neomezovala cirkulaci. Podle mých zkušeností vyhledá lékaře méně než pět procent pacientů s tímto otravným problémem, ačkoli mnohým lidem s touto nepříjemností přinesl malý ambulantní zákrok, který s sebou nese minimální riziko, významnou úlevu. Dva až tři měsíce nebudete hrát tenis nebo dělat mnohé jiné sporty.

Tenisový prst

Subunguální hematom neboli tenisový prst vzniká tehdy, když se krev nahromadí pod nehtem. Tenisový prst může být většinou přičten na vrub nevhodné obuvi a měl by být vypuštěn podiatrem, aby bylo podpořeno rychlé zhojení. Pokud je malého rozsahu, úlevu přinesou chladné obklady a led.

Vložit komentář

Komentáře slouží ke svobodné výměně názorů či vyjádření názoru na dané téma. Váš příspěvek ale přitom nesmí jakýmkoliv způsobem porušovat zákony ČR, zejména nesmí propagovat národnostní, rasovou, náboženskou či jinou nesnášenlivost. Je také třeba respektovat soukromí jiných lidí, a proto je zakázáno zveřejňovat soukromé údaje o jiných osobách. Výslovně je zakázáno komentovat léčivé přípravky vázané na lékařský předpis. Redakce si vyhrazuje právo bez předchozího upozornění odstranit komentáře, které porušují výše uvedená pravidla.

Do komentářů prosím nevkládejte dotazy ohledně zdravotního stavu, pokud potřebujete poradit, můžete se zeptat v sekci PORADNA. Děkujeme za pochopení.