Co diabetikům zaplatí pojišťovny automaticky?

Zatímco základní léčbu cukrovky 2. typu hradí pojišťovny, u dalších variant musí lidé s diabetem počítat s doplatkem. Léky a další pomůcky ale nejsou jedinými pojištěneckými výhodami. Stovky až tisíce korun je možné získat v rámci preventivních programů podporujících zdravý životní styl obecně, nebo zaměřených přímo na diabetes. Investice do zdraví se lidem s diabetem tedy vrátí nejen v podobě nižšího rizika dalších zdravotních komplikací, včetně vážného průběhu covid-19.

Recept od lékaře neznamená automaticky nulový doplatek na léky a zdravotnické pomůcky. Pokud ale víte, jak požádat, vynaložené peníze se vám mohou částečně vrátit.
Jeden lék různá úhrada od pojišťovny

Léčbu diabetu 2. typu je možné rozdělit do 3 skupin podle toho, zda ji hradí pojišťovna plně, částečně, nebo vůbec. Jeden lék přitom může současně patřit do všech skupin, a zatímco některému diabetikovi ho tedy bude pojišťovna hradit plně, jiný si bude muset připlatit.

Důvodem jsou stanovené podmínky (tak zvaná indikační omezení) pro první, případně i opakované předepsání léku. Často je tímto omezením hladina dlouhého cukru, hmotnost nebo zlepšení kompenzace diabetu a snížení hmotnosti po určité době užívání. Více vám řekne lékař.

„Jako příklad léčby, kterou pojišťovna hradí u pacientů s cukrovkou 2. typu pouze v některých případech, můžeme uvést GLP-1 agonisty. Pojišťovna tuto léčbu plně hradí pacientům s obezitou 2. stupně a hůře kompenzovanou nemocí. Léčba totiž nejen že upravuje hladinu cukru v krvi, ale zároveň snižuje rizika kardiovaskulárních komplikací a poškození ledvin a podporuje snižování hmotnosti. Ochrana před srdečně-cévními onemocněními a potřeba snížit hmotnost se ale týkají většiny diabetiků 2. typu, proto je cílem diabetologů předepisovat tuto léčbu tak zvaně na pojišťovnu i pacientům s lepšími hodnotami,“ říká diabetolog prof. MUDr. Martin Haluzík, DrSc. z IKEM. „Ochrana před srdečně-cévními onemocněními i ochrana ledvin je totiž patrná i u nemocných s dobrou kompenzací cukrovky. Než se podaří systémově rozšířit možnost úhrady od pojišťovny, je na pacientech, aby se rozhodli investovat do svého zdraví,“ pokračuje. Díky ochrannému limitu navíc mohou pacienti od pojišťovny získat peníze i v případě, že na léčbu sami doplácí, částečně zpět.

Pojišťovny platí i další zdravotnické pomůcky

Aby mohla být cukrovka pod kontrolou (dobře kompenzovaná), musí diabetici nejen užívat léky, ale také vědět, jakou mají hladinu cukru v krvi. Pojišťovny proto lidem s diabetem hradí proužky do glukometru, k testování moči a v případě, že je vhodný tak zvaný kontinuální monitoring glukózy, také senzor. „Pomůcky hrazené diabetikům se liší podle způsobu léčby. Například u léčby tabletami stačí pro běžnou kontrolu glykémie průměrně 100 měření, a tedy i 100 kusů proužků, za rok. U injekčních neinzulínových antidiabetik a léčby inzulinem jedenkrát denně to je 400 ks a u pacientů s intenzivní inzulinovou léčbou (podávání nejméně 3x denně) doporučujeme měření glykémie několikrát denně. Tomu odpovídá i množství hrazeného materiálu. Stejně tak mají diabetici zdarma například jehly do aplikačních per,“ říká prof. Haluzík.

Nezapomeňte na peníze z preventivních programů

Protože prevence je vždy lepší než řešení následků, podporují pojišťovny zdravý životní styl a včasné odhalení zdravotních komplikací a přispívají v rámci preventivních programů. Požádat tak můžete o další příspěvky a čerpat celkem podporu v řádech tisíců.
Řada pojišťoven má připravené speciální balíčky přímo pro diabetiky a jinak chronicky nemocné. Nad rámec běžně hrazených pomůcek tak můžete získat až 1 000 Kč na další nákupy desinfekčních prostředků, testovacích a diagnostických proužků, odstraňovače náplastí, hojící krémy a gely, podiatrické služby nebo lancety a lancetová pera.

Plavání i jídelníček na míru

Příspěvky je také možné použít na proplacení pohybových aktivit, plavání, konzultace u obezitologa nebo nutriční terapeutky, na sestavení jídelníčku nutriční terapeutkou a na specializovaná vyšetření (například podiatrické centrum pro včasné zachycení hrozící neuropatie, přístrojovou analýzu tělesné hmotnosti).
U některých pojišťoven můžete požádat i o proplacení nákupu roušek, respirátorů a desinfekce kvůli snížení rizika nákazy covid-19. Proč by lidé s diabetem neměli ochranu před covid-19 podceňovat se dočtete například na www.nebudkardiak.cz.

Ochranný limit zajistí proplacení od pojišťovny

Pokud za doplatky za léky na předpis zaplatíte více, než je roční ochranný limit, pojišťovna vám peníze vrátí.

  • U ochranného limitu nemusíte o nic žádat, pojišťovna vám pošle peníze automaticky na nahlášené číslo účtu.
  • Do 65 let se jedná o 5 000 Kč/rok, nad 65 let o 1 000 Kč/rok a nad 70 let o 500 Kč/rok. O snížení limitu na 500 Kč mohou požádat také lidé v invaliditě 3. stupně, případně 2. stupně bez přiznaného invalidního důchodu.
  • To, co pojišťovna započítává, je rozdíl mezi cenou přípravku v lékárně a stanovenou úhradou z veřejného zdravotního pojištění. Nezapočítávají se tedy doplatky v plné výši.

Co musíte udělat pro získání peněz?

  • Do vyhledávače zadejte název své pojišťovny a spojení „preventivní program“, nebo jděte přímo na webové stránky pojišťovny.
  • Projděte si možnosti preventivních programů a vyberte všechny, které můžete využít.
  • Zjistěte podmínky získání (například v případě pohybu potvrzení o zaplacení).
  • Navštivte pobočku nebo vyplňte žádost o příspěvek a odešlete ji poštou, e-mailem nebo přes datovou schránku (dle pojišťovny).

Vložit komentář

Komentáře slouží ke svobodné výměně názorů či vyjádření názoru na dané téma. Váš příspěvek ale přitom nesmí jakýmkoliv způsobem porušovat zákony ČR, zejména nesmí propagovat národnostní, rasovou, náboženskou či jinou nesnášenlivost. Je také třeba respektovat soukromí jiných lidí, a proto je zakázáno zveřejňovat soukromé údaje o jiných osobách. Výslovně je zakázáno komentovat léčivé přípravky vázané na lékařský předpis. Redakce si vyhrazuje právo bez předchozího upozornění odstranit komentáře, které porušují výše uvedená pravidla.

Do komentářů prosím nevkládejte dotazy ohledně zdravotního stavu, pokud potřebujete poradit, můžete se zeptat v sekci PORADNA. Děkujeme za pochopení.